İflas erteleme kaldırıldı mı? Konkordato ve iflasın ertelenmesi arasındaki fark nedir? İşte Görevli Mahkeme...

İflas erteleme kaldırıldı mı? Konkordato ve iflasın ertelenmesi arasındaki fark nedir? İşte Görevli Mahkeme...
İflas erteleme kurumu ve onun yerini alan konkordato, ekonomik zorluklar içindeki şirketlerin iflastan kurtulmaları için önemli hukuki araçlardır. Peki, İflas erteleme kaldırıldı mı?

İflas erteleme kurumu ve onun yerini alan konkordato, ekonomik zorluklar içindeki şirketlerin iflastan kurtulmaları için önemli hukuki araçlardır. İşte bu konularla ilgili bazı önemli noktalar:

İflas Erteleme Nedir?

İflas erteleme, borca batık durumdaki sermaye şirketlerinin, mahkemeye sunulan iyileştirme projesi çerçevesinde, kayyım nezaretinde ve belirli bir süre içerisinde mali durumlarını düzeltilmesi amacıyla öngörülen bir hukuki müessesedir. Ancak, uygulamadaki sorunlar ve kötüye kullanım nedeniyle bu kurum kaldırılmıştır.

İflas erteleme ve konkordato, borca batık durumdaki şirketlerin ve borçluların mali durumlarını düzeltebilmek için kullanabilecekleri iki önemli hukuki araçtır. Bu metinde, Türkiye'deki 7101 sayılı Kanun'un getirdiği düzenlemeler ve bu iki müessese arasındaki farklar, başvuru süreçleri ve yeni yasal düzenlemelerin detayları ele alınacaktır.

İflas Erteleme Nedir ve Neden Kaldırıldı?

İflas erteleme, borca batık durumdaki sermaye şirketlerinin, mahkemeye sunacakları inandırıcı bir iyileştirme projesi kapsamında, mahkeme tarafından atanacak bir kayyım nezaretinde mali durumlarını düzeltilmesi ve iflastan kurtulmaları için tanınan bir süreçtir. Bu süreç, geçici ekonomik sıkıntılar yaşayan şirketlerin bu durumdan kurtulmalarını ve sürdürülebilir bir işletme haline gelmelerini amaçlamaktadır.

Ancak, 7101 sayılı Kanun ile iflas erteleme kurumu kaldırılmıştır. Bunun ana sebebi, uygulamada ortaya çıkan sorunlar ve kötüye kullanım vakalarıdır. Kanun gerekçesinde belirtilen bu sorunlar, iflas erteleme müessesesinin amacından sapmasına ve dolayısıyla kaldırılmasına yol açmıştır.

Konkordato Nedir ve Nasıl Talep Edilir?

Konkordato, mali durumu bozulmuş borçluların, alacaklılarını korumayı amaçlayan bir uygulamadır. Borçlu, konkordato ile kabul edilen şartlarda borçlarını ödeyerek, borçlarının tamamından kurtulma imkanı bulur. Konkordato, borçlu ile alacaklıları arasındaki borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin bir anlaşma niteliği taşır.

Konkordato talebinde bulunmak için, borçlunun veya borçlunun alacaklılarından herhangi birinin, gerekçeli bir dilekçeyi mahkemeye sunması gerekmektedir. 2004 sayılı İcra İflas Kanunu'na göre, iflasa tabi borçlular için talep, muamele merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeye; iflasa tabi olmayan borçlular için ise yerleşim yerindeki mahkemeye yapılmalıdır. Ancak, 7101 sayılı Kanun'un 13. Maddesi ile yapılan değişiklikle, görevli mahkeme icra mahkemesi yerine "Asliye Ticaret Mahkemesi" olarak belirlenmiştir.

7101 Sayılı Kanun'un Getirdiği Diğer Önemli Düzenlemeler

7101 sayılı Kanun, iflas erteleme kurumunun kaldırılmasının yanı sıra, konkordato süreçlerinde de önemli değişiklikler getirmiştir. Bu kanunla, kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görülmekte olan iflas erteleme ve konkordato talepleri hakkında, talep tarihinde yürürlükte bulunan hükümlerin uygulanmasına devam edileceği belirtilmiştir. Ancak, kanunun yayım tarihi olan 15.03.2018 itibarıyla, yeni düzenlemelerin geçerli olacağı açıklanmıştır.

Bu haber toplam 112 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara