İhtiyati Haciz Takibin İptali

İhtiyati Haciz Takibin İptali
İhtiyati Haciz Takibin İptali İhtiyati Haciz Takibin İptali durumlarından önce İhtiyati hacizin tanımını yapmakta fayda bulunmaktadır. İhtiyati haciz, borç rehinle temin edilmemiş veya borcun ödeme vadesi gelmiş bir para borcunun alacaklısı olan kişiler, borçlunun elinde veya üçüncü şahısta olan menkul ve taşınmaz mallarını ve alacaklarıyla diğer haklarını...
İhtiyati Haciz Takibin İptali durumlarından önce İhtiyati haczin tanımını yapmakta fayda bulunmaktadır. İhtiyati haciz, borç rehinle temin edilmemiş veya borcun ödeme vadesi gelmiş bir para borcunun alacaklısı olan kişiler, borçlunun elinde veya üçüncü şahısta olan menkul ve taşınmaz mallarını ve alacaklarıyla diğer haklarını ihtiyaten haczettirebilir.

İhtiyati Haciz Takibin İptali Nedir

Ticaret ve iş hayatı başta olmak üzere çeşitli nedenlerle borç alacak ilişkisinde kişiler icra takibi, haciz işlemleri gibi süreçlerle karşı karşıya kalabilir. İcra İflas Kanunu esaslarında düzenlenen icra ve haciz süreçlerinde yasalar, taraflara çeşitli haklar sunar. Bunlardan birisi de ihtiyati haciz kararıdır. Bu içeriğimize ihtiyati haciz takibi ve ihtiyati haciz takibin iptali konularını mercek altına alacağız. Alacaklı kimseler, borçlarına karşılık borçluya kanunlara göre ilk aşama olarak borcuna karşılık ödeme emri gönderir. Ödeme emrinin borçluya çeşitli yöntemlerle tebliğ edilmesinin ardından borca itiraz süreci başlamış olur. Eğer borçlu borcuna itiraz etmez ve kendisinden talep edile ödemeyi yapmazsa, alacaklı tarafın talebiyle icra takibi başlatılır.

İhtiyati Haciz Takibin İptali Nasıl Olur

İcra takibi aşamasında kişinin borcuna yetecek kadar olan malları belirlenir ve haciz aşamasına geçilir. Haciz aşamasında malların satılarak paraya dönüştürülmesi ve alacaklının alacağını alması sağlanır. Haciz aşamasındaki malların satılması için de yine alacaklının ya da borçlunun talebiyle satış işlemi gerçekleştirilir. İcra dairelerinde ilan edilmesinin ardından yapılan iki ihalede çeşitli usullere uyularak satış gerçekleşir. [caption id="attachment_13987" align="aligncenter" width="500"]İhtiyati Haciz Takibin İptali Nasıl Olur İhtiyati Haciz Takibin İptali[/caption] İcra, haciz ve satış aşamaları kısaca bu şekilde işler. Ancak bazı durumlarda, borçlunun kötü niyetli olması üzerindeki mallarını (evi, arabası, tarlası, arsası, bankadaki parası, hisse senetleri vb.) icra takibindeki süreler içerisinde başkalarına devredebilir, satabilir. Bu satış ve devir işlemleri genellikle icra takibi aşamasında borçluya tanınmış olan yasal süreler içerisinde gerçekleştirilir. Yine kanunlarda kötü niyetli borçluların bu ve benzeri uygulamalarla mallarını kaçırmasının önüne geçilme hakkı alacaklıya tanınmıştır.

İhtiyati Haciz Takibin İptali Sonuçları Nelerdir

Bunun için yapılması gereken işlem, mal kaçıracağından şüphelenilen borçlu için, alacaklı tarafın başvurusu ile ihtiyati haciz kararı almasıdır. İhtiyati haciz işlemi ile borcunu ödemek ya da borcuna karşılık taahhüt vermek istemeyen borçlunun hem kendisini hem de mallarını kaçırmasının önüne geçilebilir. İhtiyati haciz kararı mahkemeler tarafından alınabilir ve borçlunun mallarına muhtemel bir zarar gelmesi karşılığında alacaklıdan peşin olarak bir teminat talep edilebilir. İhtiyati haciz kararının alınabilmesi için borçlunun hacze konu olacak mallarının üzerinde herhangi bir rehin kararı olmaması gerekir. Örneğin taşıt kredisiyle alınmış bir otomobil, bankaya ipotek olarak verilmişse, banka dışındaki bir alacaklının rehin olan otomobil üzerine ihtiyati tedbir kararı aldırması mümkün olmaz. Mantıken düşünüldüğünde de zaten ilgili otomobil için bir tür ihtiyati tedbir olarak bankadan bir rehin söz konusudur. İhtiyati haciz takibinin iptali icra takibinin son bulması ile ortadan otomatik olarak kaldırılmış olur. İcra takibinin kaldırılması için borçlunun borcunu ödemesi ya da alacaklının icra takibi sürecini kaldırılması yeterlidir.

İhtiyati Haciz Takibin İptali Davası Nasıl Açılır

Dava açılması durumunda, hakim ya dosya üzerinde yapacağı inceleme ile isteğin haklı olup olmadığına karar verir veya tarafları duruşmaya çağırıp, dinledikten sonra karar verir. Mahkeme ihtiyati haciz kararı verirken, ileride borçlunun ve üçüncü şahısların mağdur olamaması için; alacaklıdan, belirleyeceği miktarda teminat alınmasına da karar verir. Bu teminat, Mahkeme Veznesine yatırılmadan ihtiyati haczin icrasına geçilemez. Öte yandan, İcra iflas kanunun 264/2. maddesinde; İcra takibinde, borçlu kendisine gelen ödeme emrini itiraz süresinde itiraz etmesi halinde, itiraz dilekçesi alacaklıya tebliğ edilir. İcra mahkemesince, İİK.'nun 170/a maddesince takibin iptaline karar verilmekle, alacaklı genel mahkemede alacak davası açıp lehine karar almış olsa da,  kararın, iptal edilen takip üzerinden işleme konulmasına yasal imkan bulunmamaktadır.

Bu haber toplam 390 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara