İlamlı İcra Takibi Nasıl Yapılır? Uyaptan ilamlı icra takibi nasıl açılır, Nasıl Durdurulur?

İlamlı İcra Takibi Nasıl Yapılır? Uyaptan ilamlı icra takibi nasıl açılır, Nasıl Durdurulur?
İlamlı İcra Takibi Nasıl Yapılır? İlamlı İcra Takibi, Mahkeme ilamına dayanılarak yapılan İcra Takibidir. Burada; alacaklının elinde, borçlusuna karşı almış olduğu bir mahkeme ilamı vardır.

İlamlı icra takibi, mahkeme kararıyla alacaklıların alacaklarını tahsil etmelerine olanak tanıyan bir süreçtir.

Bu süreç, alacaklının mahkeme kararı (ilam) alması ve sonrasında icra dairesine başvurarak borcun tahsil edilmesini istemesi şeklinde işler. İşte ilamlı icra takibiyle ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları:

İlamlı İcra Takibi Ne Demek?

İlamlı icra takibi, alacaklının mahkemeden lehine bir karar almasının ardından, bu kararın icra yoluyla uygulanması için icra dairesine başvurmasını ifade eder. İlamlı icra, borcun yasal yollarla tahsil edilmesini sağlar.

İlamlı İcra Takibi Kaç Günde Kesinleşir?

İlamlı icra takibinde, borçluya gönderilen ödeme emrine itiraz edilmezse ve yedi günlük hak düşürücü süre içinde herhangi bir itiraz yapılmazsa, icra takibi kesinleşir. Bu süreç borçlunun tebliğ tarihinden itibaren işlemeye başlar.

İlamlı İcraya Kimler Başvurabilir?

İlamlı icra takibine başvurabilmek için, genellikle mahkeme kararının kesinleşmiş olmasına gerek yoktur. Hüküm kesinleşmese bile alacaklı, mahkeme kararını icra dairesine sunarak borcun tahsilini talep edebilir. Ancak, bazı özel durumlar dışında, mahkeme kararına itiraz edilse bile icra işlemi devam eder.

E-Devletten İlamlı İcra Takibi Nasıl Yapılır?

E-Devlet platformu üzerinden ilamlı icra takibi yapabilmek için, öncelikle e-Devlet şifresi, elektronik imza veya diğer giriş yöntemleriyle sisteme giriş yapılır. Ardından "e-dava" ve "e-takip aç" seçeneklerini takip ederek, ilamlı icra takibini başlatabilirsiniz.

İlamlı İcra Takibi Borç Ödenmezse Ne Olur?

İcra emri borçluya tebliğ edildikten sonra belirli bir süre içinde (genellikle 7 gün) borç ödenmezse, alacaklı, borçlunun mallarının haczedilmesi talebinde bulunabilir. Bu, borcun zorla tahsil edilmesi sürecidir.

İlamlı Takibe İtiraz Olur mu?

İlamlı icra takibine, icranın geri bırakılması yoluyla karşı koyulabilir. Ancak, ilamsız icra takiplerinde olduğu gibi doğrudan itiraz yoluyla takibi durdurmak mümkün değildir.

İlamlı İcra Avukata Tebliğ Zorunlu mu?

İlamlı icra takibinde, davayı vekil aracılığıyla takip eden alacaklının, icra emrinin vekile tebliğ edilmesi zorunludur. Bu, takip sürecinin usulüne uygun ilerlemesini sağlar.

İlamlı İcra Takibi Durdurulur mu?

İlamlı icra takiplerinde, itiraz yoluyla icra takibini durdurmak doğrudan mümkün değildir. İtiraz edilebilmesi için icranın geri bırakılması gibi özel prosedürlerin izlenmesi gerekir.

İlamlı İcra Kesinleştikten Sonra Ne Yapılır?

İcra takibi kesinleştikten sonra alacaklı, borçlunun mallarını haczetme talebinde bulunabilir. Bu, borçlunun menkul veya gayrimenkul varlıkları üzerinde yapılır ve alacaklının borcun tahsil edilmesi sürecidir.

İlamlı İcra Takibi Nasıl Yapılır?

İlamlı takip türleri ve ilamlı icra takibi, mahkeme ilamına dayanılarak yapılmaktadır. Alacaklı olan kişinin elinde, borçlusuna karşı alınan mahkeme ilamı bulunmaktadır.

Alacaklı olan kişi bu mahkeme ilamını İcra Dairesine verir ve ilamlı icra takibi başlatılır. Borçlu olan kişi, kendisine tanınmış olan süre kapsamında ilam konusu borcu rızası ile yerine getirmediği durumlarda İlamlı İcra Dairesi tarafından zorla temin edilmektedir.

İlamlı icra takibi kapsamında borçlu olan kişi borcu olmadığını ileri sürerek itiraz edemez. Bu noktada itirazda bulunsa dahi bu durum icra takibi durdurulmayacaktır. İlamlı İcra Takibi Nasıl Yapılır:

  • İlk olarak ilamlı icra takibi alacaklı olan kişinin icra dairesine yapacağı takip talebi ile başlatılmaktadır.
  • İcra talebine rağmen borç ödenmezse, bu noktada borçlu olan kişi iflasa tabi kişilerden ise alacaklı olan kişi borçlunun direkt olarak iflasını talep edebilmektedir.

İlamlı İcra Takibi Kaç Günde Sonuçlanır?

İcra takip işlemleri için kişinin elinde mahkeme kararı ya da kanunların mahkeme ilamı olarak kabul ettiği belgelerin bulunması gerekmektedir.

Örnek vermek gerekirse Tüketici Hakem Heyeti kararları niteliğinde olmaktadır. Bu noktada ilamlı icra talebi başlatmak için Türkiye’de bulanan bütün icra daireleri yetkili olmaktadır. İlamlı icra talepleri için dilekçenin usulüne uygun olarak doldurulması ve icra müdürlüklerine ilam örneği ile beraber verilmesi gerekmektedir.

Bu noktadan sonra takibin ve mahkemenin süreci dava konusuna göre belirlenmektedir. Bunun yanı sıra ilamlı takiplerde peşin harç yatırılmamaktadır. Bu durumlarda tebligat ve diğer masraflar ödenmektedir.

İlamlı İcra Zamanaşımı Var mıdır?

İlamlı icrada zamanaşımı süresi 10 sene olarak belirlenmiştir. Son işlemlerin yapıldığı tarihten itibaren 10 sene geçmesi durumunda zamanaşımı olmaktadır.

Noter senedine bağlı olan icra takipleri ise senedin niteliğine göre, borçlar yasası ve Türk Ticaret Yasası kapsamında belirlenmiş olan zamanaşımına bağlı olarak değerlendirilmektedir.

İlamlı icra takiplerine itiraz etmek söz konusu değildir. İlamlı icra takibine girebilecek konular ise şu şekilde olmaktadır:

  • Para,
  • Menkul,
  • Çocuk teslimi,
  • Çocuk ve şahsi münasebet ya da görüştürme durumları,
  • Gayrimenkullerin tahliye edilmesi konuları ilamlı icra kapsamına girmektedir.

İlamlı İcra Takibi Nasıl Yapılır?

İlamlı İcra Takibi, Mahkeme ilamına dayanılarak yapılan İcra Takibidir. Burada; alacaklının elinde, borçlusuna karşı almış olduğu bir mahkeme ilamı vardır.

Alacaklı, bu mahkeme ilamını İcra Dairesine vererek İlamlı İcra Takibi Nasıl Yapılır. Borçlu, kendisine tanınan süre içinde ilam konusu borcu rızası ile yerine getirmezse, ilam İcra Dairesi tarafından zorla icra ettirilir.

İlamlı İcra Takibinde 'da borçlu, borcu olmadığını ileri sürerek bir itirazda bulunamaz. Bulunsa bile, bu itiraz İcra takibini durdurmaz.

Konusu paradan başka bir şey olan alacaklıların, bu yolla takip edilebilmesi için, ilk önce dava açıp, bu konuda bir mahkeme ilamı almak gerekir. Böyle bir ilam almadan, konusu paradan başka bir şey olan alacakların Cebri İcra yoluyla yerine getirilmesi istenemez.

İlamlı İcra Takibi, Türkiye'deki herhangi bir İcra Dairesi'nden talep olunabilir ve Alacaklı ikametgâhını değiştirirse, takibin yeni ikametgâhı İcra Dairesi'ne havalesini isteyebilir. Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

İlamlı İcra Takibi Nasıl Yapılır? | Sıkça Sorulan Sorular

TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ - İLAMIN HÜKÜM ALTINA ALINAN LİKİT BİR ALACAK OLARAK EDA HÜKMÜ İÇERMEDİĞİ - İLAMIN İNFAZ EDİLECEK KISMININ NET OLMADIĞI.

ÖZET: İcra takibinin dayanağı olan ilam incelendiğinde; “Müşterek çocukların kurs ücreti, ders kitabı ve okulların açılması zamanında kıyafet masrafı olmak üzere eğitim masrafları ile sağlık masraflarının davacı ve davalı tarafından eşit olarak paylaşılmasına,'' karar verildiği görülmektedir.

İlam, bu haliyle hüküm altına alınan likit bir alacak olarak eda hükmü içermediğinden, ilamın infaz edilecek kısmı net olmadığından, bilirkişi incelemesi ile netlik kazandırılması gerektiğinden, bu şekilde netlik kazandırılmasının ilam kavramına ve ilam niteliğine uygun olmadığı,

ilamsız takibe konu yapılarak bu prosedür içinde tartışılması gerektiği sabit olduğundan, bu gerekçelerle icra takibinin iptaline karar verilmesi gerekmiş olup, İlk derece mahkemesince de takip dayanağı ilamın eda hükmü içermediği kabul edilmesi yerinde ise de, ilamın tespit niteliğinde olduğu yönündeki kabulü yerinde olmayıp, bu yönüyle ilk derece mahkemesi kararı yerinde değil ise de, ilk derece mahkemesince nihai olarak icra takibinin iptaline karar verilmiş olduğundan sonucu itibariyle doğru olan ilk derece mahkemesi kararına yönelik istinaf başvurusunun esastan reddine dair aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

Dosya kapsamı, delil durumu, İ. İcra Hukuk Mahkemesi kararında yukarıda açıklanan gerekçeler dahilinde sonuç olarak mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirmesi bakımından usul ve esas yönünden hukuka aykırı bir durum bulunmamasına göre, davalı vekilinin istinaf başvurusunun Hukuk Muhakemeleri Kanununun maddesi gereğince esastan reddine karar verilmiştir.

Bu haber toplam 670 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara