İpoteğin Paraya Çevrilmesi Emsal Yargıtay Kararı! Peki, İpoteğin kaldırılması davasını kimler açabilir?

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Emsal Yargıtay Kararı! Peki, İpoteğin kaldırılması davasını kimler açabilir?
İpotek alacağının sona ermesi durumunda, taşınmaz maliki, ipoteğin kaldırılması için dava açabilir. Bu dava, taşınmazdaki ipoteğin resmi olarak kaldırılmasını sağlar.

İpotek, bir borcun teminatı olarak taşınmaz malın belirli bir alacağa karşı rehin edilmesi işlemidir. Borçlu, borcunu ödeyemediği durumlarda, alacaklı tarafından ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla taşınmazın satışı gerçekleştirilebilir.

İpotek, alacaklının alacağını güvence altına alırken, borçlunun da mal varlığını korumasına yardımcı olur. İpoteğin paraya çevrilmesi, borçlunun borcunu ödememesi durumunda, ipoteğe konu olan taşınmazın satışıyla borcun tahsil edilmesi işlemidir. Bu işlem, ilgili yasal prosedürlere uygun olarak gerçekleştirilir.

İpoteğin paraya çevrilmesi nedir?

İpotek akit tablosunun, kayıtsız şartsız bir para borcu ikrarını içermesi durumunda, ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takip yapılabilir. Bu durum, borcun tahsil edilmesi için hızlı ve etkili bir yöntem olarak kabul edilir.

İpotek paraya çevrilmeden kefile gidilir mi?

TBK'nın 586. maddesi uyarınca, kefil, alacaklı tarafından borçlunun takip edilmesi ya da taşınmaz rehninin paraya çevrilmesi beklemeden doğrudan takip edilebilir. Bu, alacaklının alacağını daha hızlı tahsil etmesini sağlayan bir yöntemdir.

İpotek kaç yılda düşer?

Türk hukukunda, ipoteğe bağlı alacaklar için belirli bir zamanaşımı süresi uygulanmaz. Dolayısıyla, ipoteğin kaldırılması için hak düşürücü süreler ön görülmemiştir.

Ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takipte itiraz nereye yapılır?

İpotek yoluyla takipte borçlu veya ipoteğin diğer tarafı olan 3. kişi, ödeme emrine karşı 7 gün içinde İcra Müdürlüğü'ne itiraz edebilir. İtiraz, yazılı veya sözlü olarak yapılabilmektedir.

İpoteğe faiz işler mi?

Ana para ipoteğinde, asıl borç miktarının yanı sıra faizler ve takip masrafları da ipoteğin kapsamına dahildir. Bu, alacaklının alacağının tamamını tahsil edebilmesini sağlar.

İpoteğin paraya çevrilmesi ilamlı mı ilamsız mı?

Kredi borcunun tamamen ödenmesi durumunda, borçlu kişi ipoteğin kaldırılması (fekki) için başvurabilir. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra, ipoteğin kaldırılması genellikle birkaç hafta içinde gerçekleştirilir.

İpoteğin Kaldırılması Davası Nasıl Açılır?

İpotek alacağının sona ermesi durumunda, taşınmaz maliki, ipoteğin kaldırılması için dava açabilir. Bu dava, taşınmazdaki ipoteğin resmi olarak kaldırılmasını sağlar.

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Emsal Yargıtay Kararı. İpotekli Kredi Borcu Ödenmemişse, İpoteğe İcra Emri Gönderilemez!

Konut kredisi için herhangi bir bankaya ipotek karşılığı için başvurulmuş fakat kredi borcu ödenmemişse, ipoteğin paraya çevrilmesiyle birlikte, İcra İflas Kanunu kapsamında icra emri verilememektedir.

Konut kredisi ve kredi kartı borç alacaklarına yönelik sözleşme kapsamında, ipoteklerin paraya çevrilmesiyle takibe alınması ve icra emrinin gönderilmesi, İcra ve İflas Kanunun 149. Maddesine göre mümkün değildir.

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Emsal Yargıtay Kararı

Davaya konu olan bu olayda, konut kredisi sözleşmesi ve kredi kartı borçlarının alacağına binaen, borçlunun göstermiş olduğu ipoteğin, paraya dönüştürülmesi ile takibe geçirilmesi, İcra İflas Kanunun 149. Maddesi uyarınca, borçluya icra emrinin gönderilemeyeceği belirtilmektedir.

Bankanın bu borçlarının alacağı için icra mahkemesine yapacağı başvurular süresiz şikâyet kapsamında değerlendirilip, mahkeme tarafından dikkate alınması gerekmektedir.

İcra Hukuk Mahkemesi tarafından, borçlu kişinin şikâyeti incelenerek, mahkeme kararının verilmesi gerekirken, yazılı olarak gösterilen gerekçede, borçlunun isteminin reddi kararı yanlış bulunmuştur.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi tarafından temyiz edilen davada, mahkemenin vermiş olduğu kısmen kabul kararı, İcra İflas Kanunun ilgili maddeleri göz önünde bulundurularak, kararın bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Yargıtay’ın vermiş olduğu bu karar kapsamında, konut kredisi ve kredi kartı borçlarına ilişkin ipoteğin paraya çevrilmesi ve takip yolunun açılarak, icra emrinin gönderilmesinin önü kapatılmıştır.

Konut Kredisi Kullanan Tüketiciler Ayrı Tutularak Karar Verilmiştir!

Konut kredisi talebi için bankadan ipotek karşılığı, kredi çeken ve borcu ödemeyen kişi hakkında banka, alacaklarının temini için gösterilen ipoteğin paraya çevrilmesi ve konut kredi finansmanı sözleşmesi kapsamında, ipoteğin ücretinin takibe geçirilerek, İcra İflas Kanunu kapsamında, icra emrinin gönderilmesi mümkün değildir.

İcra İflas Kanunu kapsamında konuya ilişkin; icra müdürlerinin borçlu tarafından gösterilen ipoteğin, para borcunu ve alacağın muaccel olduğunu tespit ettiğinde, borçlu kişiye ve beraberinde; üçüncü şahıslara ve rehin tutanlara da icra emri gönderme yükümlülüğü bulunmaktadır.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi tarafından görülen temyiz davası kapsamında, borçlunun temyiz istemi ve mahkeme kararına yapmış olduğu itirazlara ve kısmen kabul kararına, İcra İflas Kanunda belirlenen şartlar uyarınca, mahkemenin vermiş olduğu karar bozulmuştur. Yargıtay’ın kararının bozma nedeni olarak; borçlunun itirazlarının, incelenmesinin gereksiz olduğu ve temyiz için istenen peşin harçların tarafına istek halinde geri ödeneceği gösterilmiştir.

Yargıtay’ın bozma kararının ardından, konut kredileri ve eşit taksitli kredi kartı borçları için ipoteklerin paraya çevrilmesi ve icra takibine alınmasına ilişkin diğer davalar için emsal oluşturmuş oldu.

Taşınmaz Rehninin (İpoteğin) Paraya Çevrilmesi hakkında geniş bilgi almak için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 380 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara