Konkordato Başvurusu Nasıl Nereden Talep Edilir? Konkordato alacak kaydı dilekçesi nereye verilir?

Konkordato Başvurusu Nasıl Nereden Talep Edilir? Konkordato alacak kaydı dilekçesi nereye verilir?
Konkordato başvurusu Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yapılmakta olup bir dilekçe ile dava süreci başlatılabilmektedir. Peki, Konkordato Başvurusu Nasıl Nereden Talep Edilir?

Konkordato ve iflas, finansal zorluklarla karşı karşıya kalan şirketlerin ve borçluların başvurabileceği iki farklı yasal mekanizmadır. Her biri, borçların yönetilmesi ve ödenmesi konusunda farklı yaklaşımlar ve sonuçlar sunar. Bu rehberde, konkordato ve iflas arasındaki temel farklar, bir şirketin konkordato ilan etmesinin etkileri, süreçlerin süresi, ve diğer ilgili detaylar ele alınacaktır.

Konkordato ve İflas Arasındaki Fark Nedir?

İflas, bir borçlunun finansal yükümlülüklerini yerine getiremeyeceği ve borçlarını ödeyemeyeceği resmi bir durum olarak tanımlanır. İflas süreci, borçlunun varlıklarının tasfiye edilmesi ve elde edilen gelirin alacaklılara dağıtılması ile sonuçlanır. Konkordato ise, borçlunun ödeme zorluklarına rağmen işlerini sürdürme ve borçlarını yeniden yapılandırma şansı veren bir süreçtir. Bu süreçte, borçlu ve alacaklılar arasında borçların ödenme şartları üzerinde anlaşmaya varılır.

Bir Şirket Konkordato İlan Ederse Ne Olur?

Bir şirketin konkordato ilan etmesi, borçlunun alacaklılarla anlaşma yaparak borçlarını yeniden yapılandırmasına olanak tanır. Eğer konkordato planı mahkeme tarafından onaylanırsa, şirket borçlarını plana uygun olarak ödemeye devam eder. Planın reddedilmesi durumunda ise, şirket iflas sürecine girebilir.

Konkordato Süresi En Fazla Kaç Ay?

Konkordato sürecinin maksimum süresi genellikle 23 aydır. Bu süre zarfında, borçlu şirket borçlarını yeniden yapılandırma planını uygulamaya koyar. İflasın ertelenmesi süreci ise daha uzun olabilir, ancak bu mekanizma artık yürürlükten kaldırılmıştır.

İflasın Ertelenmesi Kaldırıldı mı?

Evet, iflasın ertelenmesi uygulaması, 15 Mart 2018 tarihli 7101 Sayılı İcra ve İflas Kanunu ile kaldırılmıştır. Bu değişiklik, iflas erteleme sürecinin yerini daha kapsamlı bir yeniden yapılandırma ve konkordato sürecine bırakmasını sağlamıştır.

Konkordato Süresi Bitince Ne Olur?

Konkordato süresinin sonunda, eğer borçlu şirket anlaşma şartlarını başarıyla yerine getirmişse, kalan borçlarından kurtulabilir. Süreç boyunca icra takipleri durdurulur, ancak konkordato süresi bitiminde ve şartlar yerine getirilmezse, alacaklılar yeniden icra takibi başlatabilir.

Kimler Konkordato İlan Edebilir?

Konkordato talebinde bulunabilecek olanlar, iflasa tabi olup olmadıklarına bakılmaksızın, tüm borçlular ve alacaklılar içerir. Bu, iflasın ertelenmesi sürecinin aksine, daha geniş bir borçlu kitlesine konkordato başvurusu yapma imkanı sunar.

Konkordato İlan Eden Firma Kira Öder mi?

Evet, konkordato ilan eden bir firma, kira ödemelerine devam eder. Kiracı, kiraya verenin mali durumundan bağımsız olarak korunur ve kira sözleşmesi geçerliliğini korur.

Konkordato İlan Eden Firma İşçi Çıkarabilir mi?

Konkordato sürecinde bir şirket, mali yapılandırma planının bir parçası olarak işçi çıkarma dahil bazı kararlar alabilir. Ancak, bu durum işçi haklarına ve mevcut iş hukuku düzenlemelerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Konkordato İlan Eden Şirkete Dava Açılır mı?

Konkordato süreci boyunca, genellikle borçlu aleyhine dava açılabilir, ancak konkordato koşullarına ve mahkemenin belirlediği kısıtlamalara bağlı olarak bazı istisnalar olabilir.

Konkordato Komiserini Kim Atar?

Konkordato komiserleri, bilirkişilik bölge kurulları tarafından oluşturulan listelerden seçilir. Bu, sürecin adil ve tarafsız bir şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla yapılan bir düzenlemedir.

Konkordato Nedir? Konkordato Başvurusu Nasıl Yapılır?

Konkordato ne anlama geldiği son dönemde sıkça gündeme sıkça gelmesi sebebiyle merak edilmektedir. Konkordato bir iflas anlaşması niteliği taşımakta olup yakın zamanda sıklıkla kullanılmakta olan bir terim haline gelmiştir.

Konkordato, batmak üzere olan ya da ekonomik anlamda batmış olan şirketlere yönelik bir işlemdir. Sadece şirketlere karşı değil günümüzde bireysel olarak da konkordato ilan etmek mümkün hale getirilmiştir. Konkordato, ekonomik buhran ile yakından ilgili bir kavram olup 2004 yılından itibaren sıkça kullanılmaya başlanmıştır. Konkordato işlemlerinin 4 farklı aşaması ve türü bulunmaktadır.

Konkordato Nedir? Konkordato Ne Demek?

Konkordato nedir? 2017 yılından beri sıklıkla kullanılmakta olan bir terim haline gelen konkordato bir hukuksal sürece verilen isimdir. Konkordatonun anlam karşılığı olarak iflas anlaşması kullanılmaktadır.

Konkordato batmakta olan ya da batan şirketlerin borçlarını ödeyebilmeleri için düzenlenen bir sistemdir. Yapılandırma işlemi ile birlikte hem devlet hem de özel kurumlardan destek alınarak yapılan bir işlemdir.

Konkordato Başvurusu Nereye Yapılır

Konkordato başvurusu Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yapılmakta olup bir dilekçe ile dava süreci başlatılabilmektedir. Konkordato başvurusu için dilekçe hazırlanması gerekmekte olup dilekçenin bir avukat tarafından hazırlanması gerekmektedir.

Konkordato işlemi sırasında başvuruda kullanılacak olan dilekçe davaya yön verecek bir etken olma özelliği taşımaktadır. Bu neden ile de konkordato başvurusu sırasında profesyonel bir avukattan destek alınması önem taşımaktadır.

Konkordatoya Kimler Başvurabilir?

Konkordato ilan etmek için başvuru kriterleri bulunmaktadır. Başvuru kriterlerine uyan her bir şirket ya da günümüzde yeni düzenlemeler ile birlikte bireyler başvuru yapabilmektedir.

İflas etme eşiğinde olan ya da iflas etmiş her bir borçlu kurum, kuruluş ve birey konkordatoya başvurulabilmektedir. Konkordatoya başvurabilmek için öncelikle iflas talebinde bulunulması gerekmektedir.

Konkordato Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bilindiği ve sıkça duyulup tanık olunduğu gibi, son günlerde oldukça çok kez duyduğumuz bir kelime var: Konkordato. Hukuk hayatımızda uzun yıllardır varlığını koruyan konkordato kurumu, özellikle son günlerde oldukça popüler olması sebebiyle, toplum tarafından merak edilen bir konu halini aldı.

Bu yazının da yazılma amacı, “konkordato sözleşmesi” adıyla andığımız, yaygın adıyla konkordato ilanının ne demek olduğunu, hukuki detaylarının ne olduğunu, nasıl bir usul ile bu sürece gelindiğini okurlarımıza ifade etmektir.

Konkordato Sözleşmesi Nedir

Konkordato sözleşmesi, kabaca ifade edilecek olursa, borçlarını ödemekte büyük bir acze düşmüş olan kurumların, tüzel kişiliklerin, borçlarını bir tür “erteleme” şeklini aldırarak bu borçların ödenmesinden bir süreliğine de olsa kurtulmasıdır.

Bu durumda, alacaklıların eline büyük bir “koz” geçtiğini, tabiri caizse konkordato isteye kişi ya da kuruma karşı alacaklının tam bir “paşa muamelesi” gördüğünü belirtmemiz gerekir. Şimdi, konkordato sözleşmesinin ve buna ilişkin detayların hukuki açıklamasına geçelim (Konkordato Başvurusu Konkordato Avukatı Danışma).

Konkordato Süreci Nedir Nasıl İlerler?

Konkordato başvurusu, borçlarını ödemekte acze düşmüş olan borçlu bir ticari işletme ya da ticari bir şirketin, alacaklılarıyla borçlarını ödemek konusunda geniş bir ödeme takvimi planlaması; alacaklılarla bu yönde anlaşması demektir.

Konkordato ilan eden tarafın alacaklısı, borçlunun yöneticisi, borçların üzerinde bir “egemen” durumuna gelmektedir. Konkordato ilan etmek demek, alacaklı ile “konkordato sözleşmesi” imzalamak demektir.

Bu, borçlunun iflas etmesinden önceki son aşamadır. Eğer konkordato ilan edilirse, iflas kurumuna hiç gidilmez; sorun konkordato bünyesinde çözülmeye çalışılır. Ancak bunun için, borçlu olan tüzel kişiliğin temsilcilerinin, şirketin borçlarını kısa zamanda ödeyemeyeceğini ispat etmeleri gerekir.

Bunun ardından, alacaklıların da konkordatonun şartlarında borçlu ile bir uzlaşıya varmaları gerekir. Bir tüzel kişiliğin iflas etmesini kimse istemez; zira bu kurumun bolca borcu vardır. Eğer iflas gerçekleşirse, alacaklıların alacaklarını tahsil etmesi son derece zor bir süreç haline dönüşmektedir.

Bu nedenle, alacaklılar konkordato ilan edilmesine çok da “mızıkçılık” yapmadan tepki verirler (Konkordato Başvurusu Konkordato Avukatı Danışma). Türkiye’de ve birçok Avrupa ülkesinde, ABD ile yaşanan krizlerin de etkisiyle yabancı paranın ulusal paralar karşısında değer kazanışı söz konusudur. Bu süreç, Türkiye’de birçok sebeple daha ağır yaşanmakta olan bir süreçtir. Bu nedenle, son zamanlarda “konkordato” kelimesini daha sık duyar olduk; şirketler, özellikle dolar kurunun yükselişinin akabinde, ister istemez borçlu iken daha da borçlu hale geldiler.

Böylelikle, zaten zor durumda olan şirketler borçlarını hiç ödeyemez olunca, içlerinden bir çoğu konkordato istemek zorunda kaldı. Konkordato, aslında o şirketin fiilen ölümü demektir, çünkü artık tabiri uygunsa “topun ağzına” gelmiş demektir.

Bu nedenle, konkordato yapılmasını isteyen borçlu, iflastan önceki son aşamayı görmüş demektir. İflas halinde, artık borçlar hukuku devreden çıkıp, yerine icra ve iflas hukuk girecektir; ancak bu durumu alacaklılar pek de istememektedir. Çünkü bu sürecin sonunda, bazıları alacaklarını alamamaktadır.

Bu gibi sebeplerle, alacaklılar eğer borçlu iflas noktasına gelmişse daima konkordatoya sıcak bakarlar. Çünkü konkordato ilan edilirse, alacaklarını sadece belirli bir vadenin akabinde tahsil edebileceklerdir. Konkordatonun da amacı budur, borçluya ZAMAN tanır.

Konkordato başvurusu isteyecek olan taraf, yetkili ve görevli mahkemeye başvurmalıdır. Yetkili ve görevli mahkeme hangi mahkemedir? Bu mahkeme, borçlunun muamele yerinin bulunduğu yerdeki ASLİYE TİCARET MAHKEMESİDİR.

Konkordato Nedir Konkordato İcra Takibi

Somut olayda; davacı adına birikmiş aylıkların ödenmek üzere bankaya gönderildiği ve davacı tarafından aylıkların tahsil edildiği anlaşılmakta ise de, Borçlar Kanun'unun 113. maddesi anlamında, en geç bu tarihe kadar faiz hakkının saklı tutulduğuna ilişkin ihtirazı kayıt içeren talebinin kurum ya da banka kayıtlarında bulunup bulunmadığı araştırılmadan eksik inceleme ile karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

Konkordato İcra Takibi Nedir?

İcra takibi alacaklının başvurusunun ardından icra müdürlüğünce icra iflas kanunu çerçevesinde yapılmaktadır. Mahkeme tarafından zararın bedeli belirlenir ve bundan sonrasıyla icra memurları ilgilenerek haciz işlemini başlatacaklardır.

İcra takibi için bir icra avukatı ile görüşebilir ve destek alabilirsiniz. Böylece işlemler daha hızlı ve kolay gerçekleşecektir. Avukatınız davanın seyri esnasında oluşabilecek sorunları engelleyerek davanın daha sağlıklı ilerlemesine ve sizin vakit ayırmanıza gerek kalmadan yalnızca vekâlet vererek zaman kaybınızın engeline fayda sağlayacaktır.

İcra takibi sorgulama icra müdürlüğünden yaptırılabilmektedir. İcra sorgulamanın internet üzerinden de yapılması artık mümkündür..Eğer hakkınızda asılsız bir icra takibi var ise buna itiraz edebilirsiniz. Ve karşı dava açarak hakkınızda açılmış olan icra takibi kaldırabilirsiniz.

İcra takibine itiraz için menfi tespit davası açabilirsiniz. Böylece kişiye borcunuz olmadığını kanıtlayabilirsiniz. Davanın sonucunda, borcunuzun olmadığı ispatlanır ise hakkınızda verilen karar ile üzerinizde bulunan icra takibi kaldırılır. Ancak menfi tespit davası açılması için vakit geçirmemek gereklidir (Konkordato Nedir? - Konkordato Başvurusu)

Bu haber toplam 252 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara