Konkordato ve İflas Erteleme Arasındaki Fark Nedir? Bir şirket Konkordato ilan ederse ne olur?

Konkordato ve İflas Erteleme Arasındaki Fark Nedir? Bir şirket Konkordato ilan ederse ne olur?
Konkordato süreci, en fazla 23 ay sürebilirken, iflas erteleme süreci daha uzun, yani 5 yıla kadar sürebilir. Bu süre zarfında, konkordato altında faiz işlemesi dururken, iflas ertelemede faiz işlemeye devam edebilmekteydi! İşte detaylar...

Konkordato ve iflas, mali zorluklarla mücadele eden şirketler ve borçlular için iki farklı yasal yol sunar. Bu kapsamlı incelemede, her iki sürecin özellikleri, farkları, ve yasal sonuçları hakkında derinlemesine bilgi sunulacaktır.

İflas ve Konkordato Arasındaki Fark Nedir?

İflas, borçlarını ödeyemeyecek durumda olan tacir veya tacir statüsündeki borçlular için kanuni bir süreçtir. Bu süreçte, borçlunun varlıkları değerlendirilir ve borçları ödenir. Konkordato ise, ödeme güçlüğü çeken, ancak iyiniyetli olan borçluları koruma amacı taşıyan bir yasal düzenlemedir. Konkordato, borçların yeniden yapılandırılması ve borçlunun iflastan kaçınması için bir fırsat sunar.

İflas sürecinde, alacaklılar genellikle sürecin dışında kalır ve mahkeme tarafından yönetilen varlık dağıtımından paylarını alırlar. Konkordato sürecinde ise, alacaklılar aktif bir rol oynar ve borçlunun önerdiği yeniden yapılandırma planını oylama hakkına sahiptirler. Bu durum, alacaklıların süreç üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarını sağlar.

Bir şirket konkordato ilan ederse ne olur?

İflas erteleme, sadece sermaye şirketleri ve kooperatifler gibi belirli tüzel kişilikler için geçerliyken, konkordato başvurusu iflasa tabi olan veya olmayan tüm borçlular ve alacaklılar tarafından yapılabilir. Bu esneklik, daha geniş bir borçlu grubunun mali sıkıntılarına çözüm bulmasına olanak tanır.

Konkordato İlanının Etkileri Nelerdir?

Konkordato ilanı, borçlunun alacaklıların kabul ettiği oranlarda borçlarından kurtulmasını sağlar. Eğer konkordato planı onaylanmaz ve mahkeme tarafından reddedilirse, borçlu şirket iflas sürecine girebilir. Bu, borçlunun mali yeniden yapılandırmasına ve potansiyel olarak işletmenin kurtarılmasına olanak tanır.

Konkordato süresi en fazla kaç ay?

Konkordato süreci, en fazla 23 ay sürebilirken, iflas erteleme süreci daha uzun, yani 5 yıla kadar sürebilir. Bu süre zarfında, konkordato altında faiz işlemesi dururken, iflas ertelemede faiz işlemeye devam edebilir. Bu, borçların yeniden yapılandırılmasını ve borçlunun mali düzelmesini kolaylaştırır.

İflasın ertelenmesi kaldırıldı mı?

7101 Sayılı Kanun ile iflas erteleme müessesesi kaldırılmıştır. Bu değişiklik, iflas erteleme sürecinin kötüye kullanımını önlemeyi ve daha adil bir mali yeniden yapılandırma süreci sağlamayı amaçlar.

Konkordato süresi bitince ne olur?

Konkordato süresi sona erdiğinde, icra takipleri yeniden başlayabilir, ancak konkordato sürecinde durdurulmuş olan takipler devam etmez. Rehinli alacaklar için icra takibi devam edebilir, ancak genel olarak borçlunun mali durumunun iyileştirilmesine odaklanılır.

Kimler Konkordato İlan Edebilir?

Tüm borçlular ve iflas talebinde bulunabilecek alacaklılar, iflasa tabi olup olmadıklarına bakılmaksızın, konkordato talebinde bulunabilir. Bu, mali zorluklarla karşı karşıya olan geniş bir borçlu kitlesine yardımcı olmayı amaçlar.

Konkordato ilan eden firma kira öder mi?

Konkordato sürecinde, kira ödemeleri genellikle devam eder. Kiracı, kiraya verenin mali durumundan etkilenmez ve kira sözleşmesi korunur. Bu, işletmenin operasyonlarını sürdürebilmesi için önemlidir.

Konkordato ilan eden firma işçi çıkarabilir mi?

Konkordato ilan eden bir şirket, konkordato projesinin etkisi altında işçi çıkarma hakkına sahip olabilir. Bu, işletmenin mali durumunu iyileştirmek için gerekli düzenlemeleri yapabilmesi açısından önemlidir.

Konkordato ilan eden şirkete dava açılır mı?

Konkordato mühleti içinde, borçlu aleyhine dava açılabilir. Bu, alacaklıların haklarını korumaya yönelik bir önlemdir.

Konkordato komiserini kim atar?

Konkordato komiserleri, bilirkişilik bölge kurulları tarafından oluşturulan listelerden seçilir. Bu, sürecin adil ve tarafsız bir şekilde yönetilmesini sağlamak için önemlidir.

Konkordato ve İflas Erteleme Arasındaki Fark Nedir?

Konkordato ve Ticari faaliyet içerisindeki kurumların finansal krize girme riskleri vardır. Bu riskler iflas bayrağının çekilmesi sonucunu doğurabilir.

Finansal krizdeki şirketin operasyonlarına devam edebilmesini sağlamak amacıyla alacaklı olunan kurumlarla anlaşma yolunu seçmesine konkordato deniyor. Bir nevi, borçlarına sadık kurumları korumak için düzenlenen bir yasal haktır.

Konkordato Süreci Nasıl İşletiliyor?

Son 12 yıldır konkordato uygulamasına başvurulmuyordu. Bunun önemli nedenleri arasında sürecin yönetimin zorlu ve riskli bir hale dönüşmesi etkiliydi: Bir de, iflas erteleme hakkı çıkarılan bir KHK ile kaldırıldı. Bu da, başvurulmayan konkordato uygulamasını yeniden gündeme getirdi.

Konkordato için öncelikle mali ve finansal kriz yaşayan kurumun icra mahkemesine başvurması gerekiyor. Başvurunun kabul edilmesi halinde üç ay içerisinde sürecin tamamlanması sağlanıyor. Mahkeme tarafından bir veya birden fazla konkordato sürecini yönetecek komiser atanıyor. Bunlar, şirket ve şirket alacaklılarını bir araya getiriyor.

Borcun bir kısmından feragat edilmesini sağlayacak teklifler sunuluyor. Sunulan teklifin alacaklıların 3’te 2’si tarafından kabul edilmesi halinde mahkeme konkordato ilan ediyor. İlan edilen konkordatonun ticari mahkeme tarafından onanması lazımdır. Ticari mahkeme tarafından da onanan kararın ardından konkordato teklifinde yer alan borç ödeme takvimi işletiliyor. Burada riskli durum şudur: Ticari mahkeme, konkordato ilanına onay vermezse, şirket iflas kararı veriyor.

İflas Erteleme ve Konkordato Arasında ne Fark Var?

Konkordato uygulamasının iflas ertelemeden farkı, uygulama sürecinin kısa olmasına rağmen riskli ve zorlu olmasıdır. İflas erteleme, bir yıl kadar sürebiliyordu; ancak konkordato üç ay içerisinde karara bağlanabiliyor.

Bir önemli farkı da, iflasın daha riskli hale gelmesidir. Çünkü verilen konkordato ilanı ticari mahkeme tarafından onanmayabilir. Bu durumda şirket, iflas kararı açıklıyor.

Mali krizde olan kurumun konkordato sürecinde de harcama yapması gerekiyor. Özellikle, mahkeme tarafından atanan komiserlerin ücretleri, mahkeme masrafları, konkordato avansı gibi ödemeler yüksek meblağları bulabiliyor.

Bu haber toplam 418 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara