Yabancı Para İcra Takibi Nasıl Yapılır? Euro, Dolar, Sterlin İcra Takibi Nasıl Yapılır?

Yabancı Para İcra Takibi Nasıl Yapılır? Euro, Dolar, Sterlin İcra Takibi Nasıl Yapılır?
Yabancı para olarak icrayı almak isterse Merkez Bankası tarafından açıklanan günlük efektif oranları temel alınarak hesaplama yapılmaktadır.

Yabancı Para İcra Takibi Nasıl Yapılır? İcra davalarında alacağını temin etmek zor bir süreç olarak belirmektedir. Özellikle yabancı para üzerinden yapılan alışverişlerde durum daha da karmaşık bir hal almaktadır.

İcra davalarında alacaklının tercihine göre Türk lirası veya yabancı para üzerinden karara varılabilmektedir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre borcun ödeneceği yer göz önünde tutularak alacaklı böyle bir talepte bulunabilir.

Yabancı Para İcra Takibi Nasıl Yapılır?

İcra takip süreci, alacaklı olan kişinin gerekli evrakları ve harç ücretini temin ettikten sonra, icra müdürlüklerine giderek icra takip talebini başlatmasıyla ortaya çıkmaktadır.

Başlatılan icra takibi sürecinde, borçlu olan kişiye ödeme emri tebliğ edilir. Takip talebi için gönderilen tebliğin, borçlu tarafından alınmasının ardından, icra takibi kesin olarak başlatılır. Borçlunun tebliği almasının ardından, 7 günlük süreç içerisinde itiraz etme hakkı bulunmaktadır.

Belirlenen süreç içerisinde borçlu tarafından hiçbir itiraz yapılmadığı takdirde, icra takibi kesinleşerek, haciz ve rehin işlemleri başlatılır. Haciz ve rehin aşamasında, borçlu olan kişiye ait olan mal varlığı ve alacaklara el konulmaktadır.

Rehin olarak alınan variyetler, borçlu tarafından gerekli ödemenin yapılması durumunda geri iade edilmektedir. Haciz olarak alınan varlıklar ise, kısa süre içerisinde satışa çıkarılarak, alacaklının alacağı bedel çıkarılmakta ve takip süreci sona erdirilmektedir.

İcra Takibi Aşamaları
Haciz yoluyla icra takibi aşamaları
şu şekilde sıralanabilir;

  • Takip talebi
  • Ödeme emri ve itiraz olmaksızın, emrin kesinleşerek işleme alınması
  • Haciz
  • Haczedilen ürünlerin satılarak nakde çevrilmesi
  • Elde edilen paraların, alacaklılar arasında paylaştırılması

Bu aşamaların sonucunda, icra takibi gerçekleşmiş ve nihayete erdirilmiş olmaktadır.

İcrada Yabancı Para Talebi

Alacaklının icra dairesine şahsi veya avukatı aracılığı ile vereceği dilekçenin ardından alacaklının talep ettiği yabancı para borcu için icra hesaplaması işlemi yapılmaktadır.

Dilekçenin işleme alınması için gereken harç tutarı ödendikten sonra icra takibi başlatılmaktadır. Öncelikli olarak borçluya ihbarname gönderilir ve borcunun ödenmesi talep edilir.

İhbara itiraz hakkı bulunan davalının belirlenen süre içerisinde borcunu ödemesi ya da ihbara itiraz etmesi gerekir. İki duruma karşı kayıtsız kalınırsa haciz yolu ile borcun temin işlemleri başlamaktadır.

Yabancı Para Borcunun Çeşitleri

Yabancı para borçları, ikiye ayrılmaktadır; gerçek ve gerçek olmayan yabancı para borcu.

Bu ayrımın yapılmasındaki etken borcun kesin olarak yabancı para birimiyle ödenmesinin zorunlu hallerini karşılar. Eğer yabancı para ile ödenmesi zorunlu bir durum görülmüşse gerçek yabancı para borcu olarak durum adlandırılır.

Yabancı Para Belirlenmesi

Alacaklı olan kişinin yabancı para üzerinden icra talep etmesi, alacağının döviz üzerinden verilmesinin veya yapılan anlaşmanın örneği ile ispatlanmalıdır. Aksi durumlarda yani,

  • Alacaklı ile yabancı para üzerinden anlaşma sağlanmadıysa,
  • Yabancı para borcu verilmediyse,
  • Yabancı para cinsinden zarar söz konusu değilse,

Alacaklı yabancı para talebinde bulunamamaktadır. Şayet gereken şartları sağlıyorsa ve borcun yabancı para üzerinden olduğu ispatlanmışsa hukuki süreç başlamaktadır. Bu davalarda yabancı paranın kullanıldığı tespit edilmezse dava geçersiz sayılmakta, Türk Lirası üzerinden yeni davaya başvuru yapmak gerekmektedir.

Yabancı Para İcra Takibi Yapmak

Eğer yabancı para değil de borç Türk Lirası olarak temin edilmek istenirse, takibin başladığı tarihteki kur üzerinden ilamsız icra takibi başlatabilir. Aynı zamanda ödenmesi gereken harç da toplam borcun binde beşi şeklinde hesaplanır.

Yabancı para olarak icrayı almak isterse Merkez Bankası tarafından açıklanan günlük efektif oranları temel alınarak hesaplama yapılmaktadır. Buradaki önemli nokta, Merkez Bankası günlük kurları 15.30’da açıkladığı ve icra vezneleri de 16.00’da kapandığı için acele edilmezse önceki günkü kur üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

Bu durum özellikle yüksek meblağa sahip davalarda hayati öneme sahip olabilmektedir. Çünkü döviz kuru arttıkça alacak miktarı, azaldıkça da alacak miktarı azalmaktadır. Tüm bunlar göz önünde tutularak yabancı para icra takibi yapmak için ilam gerektirmektedir.

İcra ilamı verebilmek için de avukatınıza danışabilir, davanın takibiyle ilgili gerekli detayları öğrenebilirsiniz. Belirtilmesi gereken bir önemli husus, takibin tamamen o paranın kuru üzerinden yapılacağıdır. Yani TL alacağı için TL cinsinden faiz, döviz alacağı için dövize uygulanacak faiz oranları dikkate alınmaktadır.

Bu haber toplam 609 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara