Apartman Aidatı Kaç Ay Ödenmezse İcra Gelir?

Apartman Aidatı Kaç Ay Ödenmezse İcra Gelir?

Apartman Aidatı Kaç Ay Ödenmezse İcra Gelir? Apartman ya da sitelerde ikamet edenlerin ortak harcamaların karşılanması için verdikleri aidatlar, çoğu zaman apartman sakinleri ile apartman yönetimini karşı karşıya getirmektedir.

Haklarını hukuki yollarla aramak isteyenler apartman aidatlarının zamanında ödenmemesi sebebiyle dava yoluna başvurabilmektedir. Özellikle lüks sitelerde apartman aidatlarının her geçen gün artması, ev sahipleri ve kiracıları da sıkıntıya sokmaktadır.

Apartman Aidatı Kaç Ay Ödenmezse İcra Gelir?

Aidat tutarlarının yüksek rakamlara ulaşmasıyla pek çok kişi apartman aidatını ödeme konusunda bazı soru işaretleri yaşamaktadır. Apartman aidatı kaç ödenmezse icra gelir sorusu da bu konuyla ilgili olarak apartman sakinlerinin en çok merak ettiği konular arasında yer almaktadır.

Apartman aidatının zamanında ödenmesi kanunlar tarafından belirlenmiş yasal bir yükümlülüktür. Apartman sakinlerinin ödemekle yükümlü oldukları apartman aidatını düzenli olarak ödememeleri halinde, yönetici tarafından hukuki yollara başvurularak icraya verilebilirler. Apartman aidat borcunun icra yoluyla tahsil edilmesinde birikmiş borcun ayda yüzde 5 gecikme faizi ile ödenmesi gerekmektedir.

Kat Mülkiyeti Kanunu'na Göre Apartman Aidatı

Her ne kadar kiracı da olsanız, ev sahibi de olsanız apartman aidatını zamanında ödemeniz gerekmektedir. Düzenli apartman aidatı ödemek ve apartmanın ortak giderlerine katılma zorunluluğu Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında düzenlenen hükümlere göre apartman sakinlerinin yükümlü olduğu konular arasında yer almaktadır. Apartman dairesine hiç uğramasanız dahi bu borcu ödemek zorundasınız.

Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 20. maddesinde "Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça; kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak; ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür." denilmektedir.

Yasaya göre her ne şekilde olursa olsun kat malikleri apartman aidat borcuna katılma yükümlülüğü altında olmaktadır. Bu kanuna göre gider ve avans payını ödemekten kaçınan her kat malikine karşı diğer kat maliklerinden her biri ya da yönetici, yönetim planına ve ilgili mevzuata göre dava açabilme hakkına sahiptir. İcra takibi yoluyla apartman aidatını ödemeyen kat malikinden bu borcu tahsil edilebilir.

Aidatını Zamanında Ödemeyene Yüzde 5 Faiz

Kiracı ya da ev sahibi olmasına bakılmaksızın kendi üzerine düşen gider ve avans payını ödemede gecikme yapan kat malikleri için aylık yüzde 5 oranında gecikme tazminatı alınmaktadır.

Ödemede gecikmesi ya da bu yükümlülüklerinin bir kısmını yerine getirmiş olması halinde gecikme tazminatı uygulanmaktadır. Bu sebeple kat maliklerinin apartman aidatı yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeleri önem teşkil eden bir konudur.

Kat malikleri genel kurulu tarafından belirlenen apartman aidat borcu, kat malikinin mülkiyetin sahipliğinin kaydedildiği tarihten itibaren başlamaktadır. Ancak yapı kullanma izni veya kat irtifakı belgesi alınma tarihi önceki giderlerden kat malikinin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Bu haber toplam 386 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara