Çeki Kim İcraya Koyabilir

Çeki Kim İcraya Koyabilir

Çeki Kim İcraya Koyabilir?Çekin tahsil edilmesi işlemi için icra müdürlüklerine başvuruda bulunmak gerekir.

Bu işlemi yapmak için avukata ihtiyaç yoktur. Ancak işlemin takibin yapılması ve daha profesyonel şekilde ilerlenebilmesi için çeki icraya avukatların koyması daha faydalı olacaktır.

Çeki Kim İcraya Koyabilir

Çeki icraya koyan kişi alacaklıdır. Alacaklı, çekte yazılı bedeli borçludan tahsil edememesi üzerine icraya başvurur.

Bu işlemle birlikte borçluya ödeme emri gönderilir. Ödeme emrine itiraz etmeyen borçlunun cebri icra yoluyla borcunu ödemesi sağlanır.

İcra Türleri İçinde Çek

İcra türlerinin belirlenmesinde, söz konusu borcun niteliği de önemlidir. İcra türlerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • İlamlı icra,
  • İlamsız icra,
  • Kambiyo senetlerine özgü takip

Kambiyo senetleri kanunda sınırlı sayıda belirtilmiştir. Bunun anlamı çek, poliçe ve bono dışında bir kambiyo senedi olmadığıdır.

Çeklere dair icra işlemleri başlatılacağında da kambiyo senetlerine özgü takip yolu tercih edilmelidir. Çeki icraya koymak için alacaklı kişi ya da kurumun İcra Müdürlüklerine başvurması gerekir.

Çekin İcra Takibine Konulması

Çekin icra takibine verilmesi için, çekin bankadan karşılığının alınamaması gerekmektedir. Bu tip çeklere karşılıksız çek adı verilir.

Karşılıksız çek işleminin yapılması üzerine alacaklı, çekin aslını ya da banka tarafından çekilmiş fotokopisini icra müdürlüklerine teslim eder. Bu belgeleri alan icra müdürlükleri borçluya bir ödeme emri gönderir.

Çekte icra takibi yapılırken hem kambiyo senetlerine özgü takip hem de genel haciz yolu ile takipte bulunulması mümkündür. Kambiyo senetlerine özgü takipte ödeme emrine itiraz süresi 5 gün olarak belirlenmiştir.

Çekin Takibinde İstenilebilecek Borçlar

Çekin icraya konulması üzerine, hamilin talep edebileceği borçlar kanunda sayılmıştır. Bu bedeller şu şekilde sıralanmaktadır:

  • Masraflar,
  • İbraz tarihinden itibaren temerrüt faizi,
  • Çekin ödenmemiş bedeli,
  • Bedelin binde üçünü aşmamak üzere komisyon ücreti

Çekin bedelini tahsil üzerine ibraz edilmesi ve karşılık alınamaması sonucunda icraya başvurulur. İcra sonucunda hem çek bedelinin hem de yapılmış diğer masrafların ve faizlerin istenmesi mümkün olur.

Çekin Takibinde Görev Ve Yetki

Çekin takibinde bulunacak alacaklı ya da avukatı, icra müdürlüklerine başvururken görev ve yetkiye göre başvuruda bulunmalıdır.

Görev ve yetki belirlenirken kanuni dayanaklara bakılır. Hem İcra İflas Kanununa hem de Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre çek için yetkili icra dairesi çekin keşide yerindeki icra dairesidir.

Bunun dışında muhatap banka şubesinin bulunduğu yer ve borçlunun yerleşim yerinde de icra daireleri yetkili olacaktır. Çekte takip yetkisi alacaklıdadır.

Alacaklı bir kurum olabileceği gibi bir kişi de olabilir. Bu kişilerin çekin takibinde bizzat işlem yapması da mümkündür. Ancak işlemelerin profesyonellikle yapılabilmesi için avukatla temsil daha doğru olacaktır. Kambiyo senetlerine özgü takip yapmayı tercih eden alacaklının sorumlu olacağı itiraz süresi 5 gündür. Ancak çekte takip işlemi genel haciz yolu ile yapılmışsa burada süre 7 gündür.

Bu haber toplam 613 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara