İcra Emrinin İptali ve Baba maaşı için eşinden boşanan kadınlarla ilgili karar

İcra Emrinin İptali ve Baba maaşı için eşinden boşanan kadınlarla ilgili karar

İcra Emrinin İptali ve Baba maaşı için eşinden boşanan kadınlarla ilgili karar. Yargıtay’ın emsal kararına konu olayda, İhbarı değerlendiren SGK’nın ilgili kurumu, eşinden Anlaşmalı boşandığı gerekçesiyle babasından aldığı maaş kesilerek, alınan haksız maaşların iadesi için icra takibi başlatılarak, ödeme emri gönderilmiştir.

Ödeme emrinin taraflara tebliğ edilmesi üzerine Ödeme emrinin iptali için dava açılmıştır. Açılan davada özetle, yapılan ihbar üzerine Kurum Kontrol Memurluğu tarafından yapılan inceleme ve araştırma sonucunda davacı ve boşandığı eşinin fiilen birlikte yaşadığının tespit edilmiştir.

Tespit nedeniyle… Tarihinden itibaren aylıkların kesilip 2008 - 2013 tarihleri arasında ödenen maaşların geri ödenmesi istenmiştir. Bunun üzerine haksız ödenen 79 bin TL için icra takibi başlatılması üzerine, ödeme emrine yapılan itiraz üzerine icra takibi durmuştur.

İtiraz dilekçesinde davalı kurum, 5510 sayılı Kanunun 56 ve 96. Maddelerine atıf yapılarak yapılan savunmada, kanunda belirtilen maddeler gereği eşlerin boşanmasına rağmen,  halen eşi ile birlikte oturduğu tespit edilmesi durumunda eş ve çocukların bağlanmış olan gelir ve aylıklarının kesilmesi gerektiği belirtilmiştir. Kurumca yapılan icra işleminde yasaya ve mevzuata aykırı bir durum bulunmadığını beyanla, davanın ve itirazın reddini istemiştir.

Yerel Mahkemesinin İcra Emrinin İptali Hakkında Vermiş olduğu Karar

Yerel Mahkeme dava dilekçeleri ve delilleri toplayarak şu gerekçeli kararı vermiştir. Kararında, kurumun Denetmen raporundaki görüşle ilgili inceleme ve değerlendirmelere göre, denetmenin yaptığı tespitler ile değerlendirmelerin birbiri ile uyumlu olmadığı tespit edilmiştir.

Ayrıca Polis marifeti ile yapılan tespitler dikkate alınmadığı, kurumca düzenlenen ve davacının boşandığı eşi işe birlikte yaşadığı görüşüne esas alınan tutanağın tek taraflı düzenlenmiş ve tespit özelliği taşımayan tutanak olduğu kanaati oluşmuştur.

SGK sistem kayıtlarının davacının boşandığı eşi ile birlikte yaşadığını gösteren tespit niteliğinde olmadığı anlaşılmakta olup, denetmen raporundaki görüş, hukuken geçerli ve kabul edilebilir tespit, beyan ve değerlendirmelere dayanmamakta olup, davacının boşandığı eşi ile birlikte fiilen yaşadığının kabulü mümkün olmadığı hükmünü kurarak, ödeme emri iptal edilmiştir.

İcra Emrinin İptali ve Baba maaşı için eşinden boşanan kadınlarla ilgili karar
İcra Emrinin İptali ve Baba maaşı için eşinden boşanan kadınlarla ilgili karar

Bölge Adliye Mahkemesinin İcra Emrinin İptali Hakkında Vermiş olduğu Karar

Bölge Adliye Mahkemesin Birinci derece mahkemesinin vermiş olduğu karar ve gerekçe incelenmiş olup, davacının açmış olduğu davada, aylığının kesilmesi ve ödenen bedellerin geri istenmesine ilişkin davalı idare işleminin ve ödeme emrinin iptali kararının doğru olduğunu onaylamıştır.

Yerel mahkemesini kararı ile Bölge Adliye mahkemesinin vermiş olduğu her iki karar için Kurum tarafından, iki bilirkişi raporu arasındaki çelişki giderilmeden karar verilmesini nedeniyle Yargıtay Başkanlığına başvuru yaparak temyiz yoluna gitmiştir.

 Baba maaşı için eşinden boşanan kadınlarla ilgili emsal karar verdi

Yargıtay başkanlığı tarafından yapılan incelemede, denetmen raporunun içeriği, tarafların denetimden hemen sonra yeniden evlenmiş olmaları, seçim kayıtlarında 2008 öncesi aynı adreste bulunmaları, bu tarihten sonra eşe ait adreslerin aslında akrabalara ait olması denetim sırasında dinlenen tanıkların haklı bir sebep olmadan mahkemede ifadelerini değiştirmeleri hususları birlikte değerlendirilerek aşağıda ki karar verilmiştir.

Dosyanın incelemesinde, davacı ve eşinin, boşandıkları süreçte de birlikte yaşamaya devam ettikleri sabit olduğu görülmüştür.

5510 sayılı yasanın 59/2. maddesi gereğince Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirmiş olduğu görevli memurların hazırladıkları belgelerin ve tutanak içeriğinin tersi ispat edilemediğinden, eşlerin fiilen beraber oturdukları kabul edilerek, Ödeme emrini ve işlemin iptali için açılan davanın kabulünün usul ve yasaya aykırı olup bozma olarak görülmüştür.

Bu haber toplam 331 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara