İcra Hukukunda Merak Edilen Sorular - İcra Avukat ve Danışma

İcra Hukukunda Merak Edilen Sorular - İcra Avukat ve Danışma

İcra Hukukunda Merak Edilen Sorular - İcra Avukat ve Danışma konuları, icra takibi, icra takibine itiraz, icra davaları hakkında merak edilen soru ve cevaplara yer verilmiştir.

İcra Hukukunda Merak Edilen Sorular - İcra Avukat ve Danışma

İcra Takibi Soru: 2019 İcra Takibinde Hangi Faiz Uygulanır?

2019 yılında, icra takibinde kanuni faiz ve temerrüt faizi uygulanmaktadır. Bu faizlerin oranları her yıl belirli miktarda değişmektedir. Dolayısıyla icra takiplerinde uygulanan kanuni faiz ve temerrüt faiz oranları icra takibinin başlatıldığı yıl baz alınarak hesaplanır.

Faiz oranlarının seneler içerisindeki değişimine bir örnek vermek gerekirse; 2005 yılında haziran ayında uygulanan kanuni faiz ve temerrüt faizinin oranı %12’dir. Fakat 2018 ve 2019 yılları içerisinde bu oran %9’dur. Ticari faaliyetler sonucu başlatılan icra takiplerinde ise 2019 yılında bu oran %9.75’tir.

İcra Takibinde Faiz Nasıl Hesaplanır?

2019 yılında, borçlunun var olan borcuna %9’luk bir faiz oranı uygulanır. Fakat bu faiz oranının uygulanacağı gecikme süresini alacaklı belirler. Faiz işlemeye alacaklının borcunu almasının gerekli olduğu tarihte başlar. Faiz işlemesinin bitmesi için ise, alacaklı 2 tarih seçebilir:

 • İcra takibi için İcra Dairesine başvurduğu ve icra takibinin başlatıldığı tarih
 • İcra takibi başladıktan sonra borçlunun borcunu ödediği ve icra takibinin düştüğü tarih

İcra Takibi Soru: İcra Takibi Hangi Adrese Yapılır?

İcra takibi kişinin Merkezi Nüfus İdare Sistemine kayıtlı olduğu adrese yapılır. Kişi aksi bir bildirimde bulunmadığı sürece dava süresince gönderilebilecek olan bütün belgeler bu adrese gönderilir.

Borçlunun Adresi Nasıl Bulunur?

Alacaklının borçlunun adresini bilmemesi durumunda borçlunun adresinin tespit edilmesi gerekir. Borçlunun adresinin bulunabilmesi için izlenebilecek yollar şunlardır:

 • Borçlunun T.C. kimlik numarası biliyor ise MERNİS sistemi kullanılarak adresi bulunabilir. MERNİS sisteminde borçlunun adresi yok ise, aynı hane içerisinde yaşadığı kişiler tespit edilmeye çalışılır. Kimlik bilgilerinden eşi veya çocuklarının adreslerine ulaşılıp bu adresten borçlunun adresinin tespiti yapılır.
 • Adliyeye giderek borçlunun isminden kendisine daha önce açılmış olan davalar, hakkında yapılmış olan işlemler sistemden sorgulatılır. Önceki davalarda kişiye ulaştırılması için gönderilen tebligatın gittiği adres tespit edilir.
 • Eğer borçlunun herhangi bir yetkisinin veya hissesinin bulunduğu bir şirket var ise kişinin isminin bilinmesi adresini bulmak için yeterlidir. Bulunulan şehrin ticaret odalarının Bilgi Bankası hizmetinden faydalanarak kişinin ismi sorgulanabilir.
 • Borçlunun üzerine kayıtlı bir hat var ise ilgili telekomünikasyon şirketi ile iletişime geçilebilir. Bu iletişimi sağlaması için aracı kurum olarak İcra Müdürlüğü kullanılır.
 • Borçlu aktif sosyal medya kullanıcısı ise ismi aratılarak sosyal medyadan da iletişim bilgileri ile ilgili bir sonuca ulaşmak mümkündür.

İcra Takibi Soru: İcra Takibi Kaç Liraya Kadar Başlatılır?

İcra takibi başlatabilmek için bir üst limit yoktur. Aksine alt limit vardır. 2015 yılında, Yargıtay 13. Hukuk Dairesi tarafından alınan bir karara göre icra takibi başlatmak isteyen kişilerin borçlarının miktarı büyük bir önem kazandı. 3300 TL’nin altındaki borçlar için direkt olarak icra takibi başlatılamıyor.

Alacaklı öncelikle hakkını aramak için Tüketici Hakem Heyetine başvurmak durumunda kalıyor. Tüketici Hakem Heyeti alacaklının alacak miktarını tespit ediyor. Sonrasında icra takibi başlatılabilecek bir durum var ise icra takibi başlatılıyor.

3300 TL Altı Alacağa Doğrudan İcra Takibi Başlatılamamasının Faydaları Nelerdir?

2015 yılında ilgili düzenleme yapıldığında; bu durumdan avantajlı çıkabilecek olan kişilerin telekomünikasyon, enerji ve bankacılık sektörlerine borcu olan kişiler olduğu söylenmiştir. Amaç bu kişilere borçlarını ödeyebilmeleri için vakit kazandırmaktır. Çünkü düzenleme yapılmadan önce bir kişi faturasını ödemediğinde ilgili kurum beklemeksizin icra takibini başlatıyordu.

Kurum alacağını tahsil ettikten sonra kişiye vekalet ücreti ve birtakım masraflar çıkıyordu. Yeni düzenleme ile birlikte kişi borcunu ödeme süresini 7 aya kadar çıkarabiliyor ve birtakım dalgınlıklar sonucunda faturasını ödememesi halinde kendisine borcu dışında ekstra masraf çıkmamış oluyor.

İcra Takibi Soru: İcra Takibi Kime Yapılır?

İcra takibi açılan kişi, bir başkasına borcu olan ve bu borcunun gerekli evraklarla kanıtlanabileceği, borçlu bireydir. Alacaklı olan kişi, herhangi bir şarta bağlı olmaksızın, kendisine borçlu olan kişi hakkında icra takibi başlatmak amacıyla, icra müdürlüklerine gider ve takip talebini başlatır. Hakkında icra takibi başlatılan kişi, icra müdürlükleri tarafından bir ödeme emrine tabi tutulur. Ödeme emri ya da icra emri tanzim edildikten sonra, borçlu olan kişinin itiraz hakkını kullanması ya da bu borçları ödemesi gerekmektedir.

İlamsız İcra Takibine İtiraz Edilmezse Ne Olur?
Ilımsız icra takibine itiraz yapılmaması
durumunda, borçluya gönderilen ödeme emri borçlu tarafından kabul edilmiş olur ve işlem yürürlüğe girer. İlamsız icra takibince borçluya gönderilen ilam, borçlu tarafından kabul edildiği andan itibaren işleme alınır ve icra süreci başlatılır. İlamsız icra takibinde itiraz yapılmadığı takdirde, haciz, rehin ya da iflas ile sonuçlanan icra süreci, borçlunun aleyhine şekilde sona erer. Borçlu olan kişi, takip kararının çıktığı 7 gün içerisinde ödeme kararına itiraz etmek için, İlamsız icra takibine itiraz dilekçesi hazırlamalı ve kuruma teslim etmelidir.

İcra Takibi Soru: İcra Takibi Ne Zaman Başlar?

İcra takip aşamaları için öncelikli olarak banka; kredi kartı borçlarının ödenmesi ile ilgili olarak noter aracılığı ile borçluya ihtar göndermektedir. Eğer ihtar neticesinde kredi kartı borçları ödenmezse, icra takibi başlatılır. Haciz işlemi ne zaman başlar:

 • İlk olarak borçlu kişiye ihtar çekilir ve borcu ödemesi için bir süre verilir. Bu sürede borç ödenmezse ihtar çekilir ve yasal süreç başlatılır.
 • İhtar çekildikten sonra da borç kapatılmazsa, icra takibi başlar.
 • Süreç bankadan bankaya göre değişebilir. İcra takibine başlanacağı süre bankanın insiyatifine bırakılmıştır.

İcra Takibi Nasıl Başlar?

İcra takibi başlatmak için alacaklının icra müdürlükleri aracılığı ile borçlu adına bir icra takibi başlatması gerekmektedir. İcra takibi başlatmadan önce borçluya ihtar çekilebilir ya da direkt icra takibi başlatılabilir. Kredi kartında icra takibi ne zaman başlar:

 • Kredi kartı borcu olan kişiler için banka telefon ile belirli bir süre verir.
 • Bu sürede borcunu ödemeyen kişiler avukata transfer edilir.
 • Avukat 3 ay süre vererek borcu tahsil etmeye çalışır.
 • 3 ayda borcunu ödemeyen kişiler icraya verilir.

İcra Takibi Soru: İcra Takibi Ne Zaman Kesinleşir?

İcra takibinin kesinleşmesi için borçlunun gelen icra takibine itiraz etmemesi gerekmektedir. Alacaklı olan kişi, icra müdürlükleri aracılığı ile icra takibini başlatmak için harekete geçer. Borçlu olan kişiye icra takibinin başlatıldığında dair belge ulaştığından itibaren 7 günlük süreç içerisinde itiraz etmesi gerekmektedir. Eğer borçlu 7 gün içerisinde borca itiraz etmemişse, bu durumda icra takibi kesinleşir. İlamsız icra takibine itiraz edilmezse ne olur:

 • İlamsız icra takibine 7 gün içinde itiraz edilmediği durumlarda, icra takibi kesinleşir.
 • Borçlu olan kişinin malvarlığı belgelenir ve borç tahsili için gerekli işlemler başlar.

İcra Takibi Kesinleştikten Sonra Ne Olur?

İcra takibi kesinleştikten sonra avukat ile beraber borçlu olan kişiye haciz işlemleri başlatılır. Bu aşamada borçlunun SGK bilgileri ve malvarlığı belgelenir. Haciz işlemlerine başlanır. İlamsız icra takibi ne zaman kesinleşir:

 • İlamsız icra takibi, icra takibi başlatıldıktan sonraki 7 gün içerisinde borçlu kişinin itiraz etmemesi durumunda kesinleşmektedir.
 • Yedi gün içinde yapılmayan itirazlar, icranın kesinleşmesine yol açar.

İcra Takibi Soru: İcra Takibi Nereden Öğrenilir

İcra takibi öğrenmek isteyen kişiler e-devlet kapısı uygulamasından faydalanarak bulundukları yerden sorgulama yapabilirler. E-devlet sayesinde yurt içi mahkemelerinde adınıza çıkmış olan ya da sizin taraf olduğunuz bütün icra dosyalarını listeleyebilir aynı zamanda davalar ile ilgili bütün detayları görüntüleyebilirsiniz.

İcra Takibi Yapmadan Önce İcra Türünün Ne Olacağına Karar Verin

İcra takibi yapmak için icra takibinin türüne karar vermek önemlidir. Her icra takibi için gerekli olan evraklar ve süreç farklıdır. İcra takibi yapmanın 3 farklı yolu bulunmaktadır. Bunlardan ilki ilamlı icra takibi, ikincisi ilamsız icra takibi ve son olarak kambiyo senedine dayalı icra takibidir.

İcra takibi yapmak isteyen kişiler yaşadıkları yerde bulunan İcra Takibi Müdürlükleri’ne başvuru yapmalılardır. Fakat icra takibi ile birlikte gerekli olan belgeleri sağlamak yeterli olmayacaktır. Kişinin takibi kesin olarak başlatması için Tevzi Bürosu’na gitmesi gerekir. Bu büroya icra takibi ile ilgili gerekli harç ödendikten sonra, büro, konuyu İcra Müdürlüğü’ne iletecektir. Gönderilmiş olan emre kişi itiraz etmezse dava başlamış olur.

İcra Takibi Soru: İcra Takibi Ne Zaman Zamanaşımına Uğrar?

İcra takibinde zamanaşımı süresi yasal çerçeve içerisinde 10 sene olarak belirlenmiştir. Zamanaşımı; kişiye tanınmış bir haktan doğan taleplerin, yasal süre geçtikten sonra kayba uğraması ve devam ettirilememesi durumudur. Borcun zamanaşımına uğraması, borcu silmez. Yalnızca alacaklının icra takibi kapsamında yapabileceklerini sonlandırılır. İcra dosyaları zaman aşımı 2019 10 sene olarak belirlenmiştir. 10 sene içerisinde yeniden bir icra takibi başlatılırsa, bu aşamada toplam yasal süre 20 seneye çıkar.

İcra Dosyası Ne Zaman Silinir?

İcra dosyası kaç kez yenilebilir sorusunun yanıtı iki olmaktadır. İcra takibi başlattıktan sonra 10 sene sonra zamanaşımı söz konusu olur. Ancak zamanaşımı olmadan önce icra takibi talebi yenilenirse, 10 sene daha süre uzatılır.

 • İlamsız icra takiplerinde para alacakları 10 sene olarak belirlenmiştir.
 • Çek, bono, senet gibi alacaklar için başlatılan icra takiplerinde de zamanaşımı süresi 5 senedir.

Zamanaşımı borcun niteliğine ve sürecin durumuna göre değişebilir. Zamanaşımı borcu silmez, ancak icra takibi işlemlerini sonlandırır.

İcra Takibi Soru: İcra Takibi Ne Zaman Açılmış Sayılır?

İcra takibi başlatmak süresi avukata başvurulması ile başlamış olur. Bunun olması için çeşitli hukuki prosedürlerin yerine getirilmiş olması gerekir. İcra takibi yapmak isteyen kişilerin ilk olarak hangi tür takip yapılacağına karar vermeleri gerekmektedir. Karara yönelik olarak icra takibi başlatılmış olur.

İcra Takibi Nasıl Yapılır?

İcra takibi başlangıcı yapmak isteyen kişilerin tercih etmeleri mümkün olan üç farklı yol bulunur. İlk yol ilamlı icra takibi, ikinci yol ilamsız icra takibi ve son olarak kambiyo senedine dayanan icra takibidir.

İcra takibinin türü önemlidir. Çünkü türe göre başvuru yapılırken talep edilen belgeler farklılık göstermektedir. Gerekli belgeler hazırlandıktan sonra kişinin yaşadığı yerde bulunan İcra Müdürlüğü’ne başvurması gerekir. İcra emri ile birlikte ödeme emri ile takip talebi belgelerinin de hazırlanmış olması gerekir.

Kişiler tek başına süreci yönetebilecekleri gibi, icra avukatı ile de icra takibini başlatmayı tercih edebilirler. İcra ve de iflas hukuk bilgisi bulunan bir avukattan yardım almak faydalı olacaktır.

İcra Takibi Soru: İcra Takibi Ne Zaman Kalkar?

İcra takibinin kalkması ya da zamanaşımına uğraması için geçmesi gereken süre 10 sene olarak belirlenmiştir. Ancak bu süre, icra takibinin çeşidine göre değişir. Çek, bono ya da senet gibi icra takiplerinde zamanaşımı süresi daha kısa olmaktadır. İcra dosyası ne zaman düşer ve düştüğünü nasıl öğrenebiliriz:

 • İcra dosyası borç tamamen kapatıldığında direkt olarak kapanmaktadır.
 • İcra dosyasının kapandığını e-devlet sistemi üzerinden görüntüleyebilirsiniz.
 • Yasal olarak borç ödemesi yapılmamış ya da takibi devam eden icra dosyaları için ise yasal işlem süresi 10 senedir.

İcra Dosyası Nasıl Düşer?

İcra dosyasının düşmesi ya da kapanması için borcun ödenmesi gerekmektedir. Borç ödendikten kısa bir süre sonra kişi haciz ya da icra takibini e-devlet sistemi üzerinden görüntüleyemez. İcra dosyası kapalı takipsizlik ne demek sorusu da:

 • İcra dosyasının kapandığı ve borcun ödendiği anlamına gelir.
 • İcra dosyasının takipsizliği borcun olmadığını gösteren bir ifadedir.
 • İcra dosyası işlem görmediği için düşmüş anlamlarına gelmektedir.

İcraya İtiraz Merak Edilen Sorular - İcra Avukat ve Danışma

İcraya İtiraz Soru: İcraya İtiraz Kaç Gün?

İcraya itiraz süresi, 7 gün olarak belirlenmiştir. İcra takibi hakkındaki tebliğin borçlu tarafından alınmasının ardından, icra takibi resmi olarak başlatılmış sayılır. Borçlu, icra tebliğinin eline geçmesinin ardından, 7 gün içerisinde itiraz etme hakkına sahiptir. İcraya itiraz süresinin kaçırılması durumunda, eğer haklı ve kanıtlanabilir bir sebepten dolayı süre kaçırılmışa, hâkim tarafından çıkarılacak karar neticesinde, icraya itiraz süreci uzatılabilir. İcraya takibine itiraz etmek isteyen borçlu, icra takibinin yürütüldüğü icra müdürlüğüne gitmek zorundadır. İcra müdürlüklerine yapılan sözlü veya yazılı itiraz sonucunda, icra takibi durdurulur ve gerekli araştırmalar başlatılır. Eğer icra takibinin yürütüldüğü icra müdürlüğüne ulaşım zorsa, başka bir icra müdürlüğüne teslim edilen itiraz dilekçesi, mevcut müdürlüğe gönderilecektir.

İcraya İtiraz Etmenin Usulü Nasıl Olmalıdır?
İcraya itirazda yöntem
, kanıtlanabilir ve doğru iddiaların beyan edilmesi şeklinde olmalıdır. Kişi borcun kendisine ait olmadığını iddia ederek, itirazda bulunabilir. Ancak sonrasında bu itirazı kanıtlaması gerekmektedir. Aksi takdirde, kişi hakkında en az %20 olmak şartıyla, tazminat ödeme kararı çıkartılabilir. İcraya itiraz süresi içerisinde itiraz edecek kişinin, kesinlikle yalan bir sebep beyan etmemesi gerekir. Kanıtlanamayacak her sebep, kişinin aleyhine işleyecektir.

İcraya İtiraz Soru: İcraya İtiraz Nereye Yapılır?

İcra takibine itiraz edilecek yer, icra takibinin yürütüldüğü icra müdürlükleridir. İcra takibi tebliğinin borçlunun eline geçtiği andan itibaren, icra taklibi işleme alınır. Borçlu olan kişinin, tebliği eline almasının ardından 7 gün içerisinde itirazını gerçekleştirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, borçlunu borcu kabul ettiği düşünülerek haciz ve rehin işlemleri başlatılır.

Borçlu sayılan kişi, icra takibinin yürütüldüğü icra müdürlüğüne giderek, icraya itiraz dilekçesiyle veya sözlü beyanla itirazını gerçekleştirebilir. Kişinin itiraz talebinin alınmasının ardından, icra takibi durdurulacaktır. Yanlış bilinen bilgilerden bir tanesi, icra takibine itirazın icra hukuk mahkemelerine başvurarak yapıldığıdır. Kişilerin itiraz taleplerini bildirmek için, icra müdürlüklerine gitmeleri gerekmektedir.

Borçlunun İtirazından Sonra Ne Olur?

İcraya itiraz etmenin sonucunda, icra takip kararı durdurulur. Bundan sonra iş mahkemeye taşınmaktadır. Borçlunun itirazı sonucu durdurulan icra takibi, alacaklının İcra hukuk mahkemelerine başvuruda bulunmasıyla kaldırılmak istenir. Bu aşamadan sonra hakimin yapacağı şey, itiraz için geçerli bir neden araştırmaktır. İcra takibine itirazını gerçekleştiren borçlu, geçerli ve kanıtlanabilir bir neden sunarak, icranın kaldırılmasını sağlamak zorundadır.

İcraya İtiraz Soru: İcraya Nasıl İtiraz Ederim?

İcraya itirazın yöntemi, borçlu kişinin icra müdürlüklerine başvuruda bulunmasıdır. İcra takibi tebliği eline ulaşan borçlu, o andan itibaren icra takibinin başladığını bilmek zorundadır.

İcra takibinin yürürlüğe girmesinin ardından, 7 gün içerisinde itiraz edilmemesi durumunda, borçlunun borcunu kabul ettiği sayılmakta ve gerekli haciz işlemleri uygulanmaktadır.

İcra takibine gecikmiş itiraz yapacak olan kişiler, itiraz sürelerini ne sebeple geçirdikleri hakkında geçerli bir sebep sunmalı ve bunu mahkemeye kanıtlamalıdır. Sunduğu sebep, mahkeme tarafınca geçerli sayılan kişiler, mahkemenin belirlediği itiraz süresi içerisinde itiraz taleplerini gerçekleştirebilirler.

Borçlu Olan Kişi İtirazı gerçekleştiremezse Ne Olur?

Borçlunun itiraz edememesi durumunda, icra takibi işleme alınır ve borçlunun mal beyanında bulunmakla yükümlü olur. Mal beyanında bulunduktan sonra, gecikmiş itiraz için mahkemeye başvurabilir ve mahkeme kendisini haklı bulursa, itiraz sürecini uzatabilir.

İcra müdürlüğü tarafından haciz işlemleri gerçekleşene kadar, itiraz sürecini uzattırmak mümkündür. Borçlunun icraya itiraz etmesi durumunda, haklılık payına bakılmaksızın icra işlemi durdurulur. Alacaklı olan kişinin hakkını araması için, icra hukuk mahkemelerine başvurması ve itirazın iptal etmesini talep etmesi gerekmektedir.

İcra Ödeme Emri Hakkında Merak Edilen Sorular - İcra Avukat ve Danışma

İcra Ödeme Emri Soru: Gelen İcra Nereye Ödenir?

Gelen icra ödeme mercii icra dairesine ait ödeme emrinde adı yazılı banka hesabıdır. İcra tebligatı, içerisinde ödenecek tutarın ve nereye ödenmesi gerektiğinin bilgileri ile gelir. Eğer bu bilgilere erişilemiyorsa e-devletten icra takibi dosyasına, oradan karşı tarafın avukatına ulaşılıp avukat ile anlaşma sağlanır. İcra borcu nereye ödenir sorusunun yanıtı budur.

İcrada Gelen Ödeme Emri

İcra ve haciz basamaklarından biri de ödeme emridir. İcra müdürlüğü, bu belge ile hacze uğrayan kişinin haklarını savunması için 7 günlük yasal itiraz süresini başlatır. Aynı zamanda kişi gerçekten kusurlu taraf ise, borcunu acilen ödemesi gerektiğinin talimatını verir. Bu belge içerisinde, icra davasını açan mahkemeyi, icra tutarını, ödenmesi gereken borcu ve borcun ödeneceği banka numarasını barındırır. Bu belge, mal haklarının haczedilmesinden önceki son aşamadır. Belgenin içerisinde, belge alındıktan sonra yapılması gerekenler yazılıdır. Bireysel olarak yapılması gerekenler zor ve karmaşık geliyorsa, profesyonel bir yardım için avukata başvurulması önerilir. Bu belge alındıktan sonra 10 gün içerisinde mal beyanı ve açık adres doğrulamasında bulunulması zorunludur.

İcra Ödeme Emri Soru: Hangi İcra Dairesine Borcum Var?

İcra dairesi borç sorgulama işlemi e- devletten veya telefondan yapılabilmektedir. Pek çok işlemin online olarak yapılmasını sağlayan e- devlet portalı ile, icra davaları durumu ve hangi mahkemede görüleceği gibi detaylar sorgulanabilmektedir. E- devlete yeni eklenen hizmetler arasında yer alan İcra Dosyası Sorgulama işlemi, UYAP portalı üzerinden yapılmaktadır. Bu sayede icra borcu sorgulama hizmeti verilmektedir.

 İcra Borcu Nasıl Sorgulanır?

Şirket icra dosyası sorgulama işlemi de e-devletten, şirketin üzerine olduğu kişinin şifresi ile yapılabilmektedir. E- devletten icra dosyası sorgulamak için gerekli T.C. kimlik no ve şifre ile e-devlete giriş yapılmalıdır. Ardından Adalet Bakanlığı bölümüne girerek, kenardaki seçeneklerden İcra Dosyası Sorgulama bölümüne girilmelidir. Buradan çıkacak dosyalarda yalnızca icra takibi davası açılan mahkeme ve davacının ismi yazmaktadır. Ayrıca buradan davayı açan avukata da ulaşılabilmektedir. Daha detaylı bilgi için kenarda bulunan UYAP portalına girilmelidir.

Telefonla icra dosyası sorgulama 11870 numarası ile yapılmaktadır. Bu numara aranarak istenen T.C. kimlik numarası gibi bilgiler verilerek dava dosyası detayları öğrenilebilir.

Haciz İşlemi Hakkında Soru: Memur Maaşından Ne Kadar İcra Kesilir?

Memur maaşından kesilecek haciz miktarı maaşın ¼ oranındaki miktardır. Memurun maaşının minimum haczedilebilecek bu tutarın altına inilemez. Üzerine ise, memurun kendisi ve ailesi için ihtiyaç duyduğu ücret çıkılarak karar verilir. Örneğin 5000 TL maaş alan bir memurun 1.250 TL’si haciz yoluyla alınır.. Kalan 3.750 TL’sinin 2.750 TL’si kendisinin ve ailesinin geçinmesi için yeterliyse, gerekli dilekçe ile 1000 TL daha haczettirebilir. Böylelikle borcu daha çabuk biter. Memur maaşı icra kesintisi net maaş üzerinden mi yapılır sorusunun yanıtı, mahkeme kararına göre değişir. Mahkemece, maaşın ¼’ünün ve yan ödemelerinin tamamının haczine de karar verilebilir.

Memur Maaşından Haczedilemeyecek Unsurlar

Memur icra kesintisi hesaplaması yapılırken, bazı ücretlerin kesilemeyeceği unutulmamalıdır. Bu ücretler şunlardır:

 • Gerekli şartları taşıması halinde memurlara ödenen aile yardımı,
 • Asgari geçim indirimi,
 • Memurun ölümü halinde eşi ve yakınlarına ödenen ölüm yardımı,

Bu ücretler haczedilemez. Bunun yanında zaten maaşının ¼’ünün haczi gerçekleştikten sonra, eğer aileyi geçindirmek için ihtiyaç duyduğu paradan maaş artmıyorsa, resmi kanunlara göre ödenmesi gerekenden fazlası kesilemez.

Haciz İşlemi Hakkında Soru: İcralik Arabaya Ne Kadar Sürede Yakalama Çıkar?

İcra Dairesine alacaklı Aracın yakalanma masrafı oln 1500 TL'yi yatırılması durumunda, icra müdürlüğünde mauel olarak yapılan işlem ile anında "Yakalama" şerhi koyulur.

İcralık arabaya yakalama kararı çıkma süresi kararı, kesin olmasa da ortalama 1 sene içinde araca el konulması şeklinde çıkar.

Hacizli aracın yakalanması için aracın durumununbilinmesi gereklidir. Aracın bağlanması ve haciz kararının uygulanması için Emniyet güçlerine haber verilir. Araç kontrollerde yakalanır ve en yakın otoparka çekilir.

İcralık Aracın Yakalanması Ne Kadar Sürede Düşer?

Araç yakalama kararının kaldırılması için borcun ödenmesi, ya da aracın hurdaya çıkmış olması gerekir. Araca yakalama kararı çıkarılması için borçlunun 1 yıl boyunca herhangi bir ödeme yapmamış olması veya muhatap olarak bulunamaması yeterlidir.

Aracın durumu bilinmediği için yakalanması için geçmesi gereken süre tam olarak bilinemese de, aracın yakalanması, bağlanması ve devredilmesi için gerekli süre 1 senedir. Bağlandıktan sonra, aracın satılıp satılmayacağı tamamen, araç sahibinin aracı hangi işlev için kullandığına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bu yüzden yakalama sonrası için herhangi bir süre vermek yanlış olur. Araç, sahibinin hayatını idame ettirebilmesi için elzem bir ihtiyaç ise, satılmasına değil, el konulmasına karar verilir.

Haciz İşlemi Hakkında Soru: İcrada Hangi Eşyalar Alınır?

Hacizde alınabilecek eşyalar para, kıymetli altın, gümüş, değerli taş, süs eşyası gibi yaşamın devamı için alınması engel olamayacak eşyalardır. Bunun yanında yaşamın devamı için elzem olan eşyalardan birden fazla olması halinde biri alınabilir. Örneğin evde 3 televizyon varsa ikisi alınabilir, 2 buzdolabı varsa biri alınabilir. Hangi eşyalar haczedilemez sorusunun yanıtı şudur: Evdeki halı, koltuk, gerekli mobilya, lüks olmayan herhangi bir eşyanın haczi mümkün değildir.

Ev Haczi Mümkün Müdür?

Yalnızca borçluyu taciz etmek yada canını sıkmak için haciz mümkün değildir. Bu kapsamda haciz işleminde alınacak eşya bulunma bile, bu durum sessizce, fazla yayılmadan yapılır. İcra evden eşya alabilir mi sorusunun yanıtı; hayır.

Evden yaşam için gerekli olan hiçbir eşya çıkarılamaz. Yargıtay kararında bildirildiği üzere, haczin amacı borcun tahsil edilmesidir. Amaç borçluya psikolojik baskı yaparak borcun tahsilini sağlamak veya borcu ödemeye zorlamak değildir. Bir eşya, ancak evde muadili varsa haczedilebilir. Evde bir tane olan ve normal bir ev için gereklilik taşıyan hiçbir eşya haczedilemez.

İcra Takibi Soru: İcra Dosyası Ne Kadar Sürede Kapanır?

İcra dosyası kapanma süresi 1 yıldır. 1 yıl süre ile icra davası hakkında herhangi bir işlem yapılmamış olması, davanın düşmesi ile sonuçlanır. Herhangi bir işlem yapılmaması durumunun haricinde, icra davasının kapanmasının farklı nedenleri de olabilir. Dava, borçlunun herhangi bir mal varlığının olmaması ve hacze değer eşya bulundurmaması nedeniyle takipsizlik kararı verilmesi sonucu ile kapanabilir.

İcra Davası Kapanma Nedenleri

İcra davasının kapanması için bazı nedenler gereklidir. Bu nedenler şu şekilde sıralanabilir:

Borçlunun borcunu ödemesi: Dava süresince herhangi bir işlem yapılmasa dahi borçlu, borcunu öderse dava düşer. Bunun için herhangi bir icra dairesine giderek, cezaevi harcı haricindeki tüm harçları hesaplatmalı ve borcuna ek olarak bunları da ödemelidir.

Borçlunun alacaklının avukatı ile anlaşması: Borçlu, borcunu ödemek niyetinde ise, alacaklının avukatı ile masaya oturur. Durumunu iyi niyetle anlatarak uzlaşma sağlama gayretinde bulunur. Ancak bu durum inisiyatif ile sağlandığından her avukat anlaşmaya yanaşmayabilir.

1 yıl süre ile işlem yapılmaması: dava hakkında 1 yıl boyunca herhangi bir işlem yapılmaması icra davasının kapanmasına neden olur.

Borçlunun borcuna eşit, tahsil edilecek mal varlığı bulunmaması: Bu hususta yapılan araştırma sonucunda borçlunun borcunu ödeyebilecek mala sahip olmaması durumunda, borç ödenene kadar sahip olacağı mala el konma şartı ile dosya kapanır. Borçlu, icra davası kapatma dilekçesi yazabilir.

İcra avukatı ve danışma sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 765 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara