İcra Ne Zaman Sonuçlanır

İcra Ne Zaman Sonuçlanır

İcra Ne Zaman Sonuçlanır? İcra takibi ne zaman biter sorusunun cevabı icra türlerine göre değişiklik göstermektedir. İcra takibinin ardından neler yaşanacağı, tarafların takip üzerine nasıl tepkiler vereceği bilinmemektedir.

İcra Ne Zaman Sonuçlanır

Bazen borçlu kişi takiple beraber hemen borcunu ödemektedir. Bu tip işlemler oldukça kısa sürede sonuçlanır. Ancak bazen de yıllarca açılan davalarla uğraşılır. Bu yüzden net bir süreçten bahsetmek mümkün değildir.

İcra süreci ne zaman sonlanır sorusunun cevabını verebilmek için çeşitli ihtimaller göz önünde bulundurulmalıdır.

İcra Takip Talebinin Oluşturulması

İcra işlemini başlatmak isteyen kişinin takip talebinde bulunması gerekmektedir. Bu takip talebinin başlatılması için görevli makam icra daireleridir. İcra dairelerine başvuran alacaklı, borcunun ödenmesi için gerekli dilekçeyi dolduracaktır.

Bu işlemi vekaleten avukat da yapabilmektedir. Dilekçenin doldurulmasının ardından, borçlunun borcunu gösteren fatura, makbuz, sözleşme, senet gibi belgeler de eklenmelidir.

İcra takip talebi bu şekilde oluşturulur. Ardından ödeme emrinin borçluya ulaşması aşamasına geçilecektir.

Ödeme Emrinin Borçluya Gönderilmesi

İcra takip talebinin oluşturulması ile birlikte ödeme emrinin borçluya ulaşması beklenecektir. Ödeme emrinin borçluya ulaşması anı önemlidir. Ödeme emrine itiraz süresinin belirlenmesinde ulaşma tarihi önem arz edecektir. Ödeme emrinin borçluya gönderilmesinin ardından borçluya tanınan 7 günlük kanuni bir süre vardır.

Bu süre hak düşürücü süredir. Hak düşürücü sürenin kullanılmasında en önemli özellik, borçlunun bu süre içerisinde itiraz etmemesi halinde yapacak bir şeyinin kalmamasıdır.

Ödeme emrine itiraz eden borçlu için icra takibi duracaktır. Bu da icra takip sürecini uzatan durumlardan biridir. Ancak alacaklının bu adım üzerine yapabileceği bazı işlemler bulunmaktadır.

Alacaklının İtiraza Karşı Yapabileceği İşlemler

Ödeme emrine yapılan itirazlar alacaklı için icra sürecini uzatan işlemlerdir. Bu yüzden alacaklının bu işlemin ortadan kalkması için yapabileceği bazı işlemler bulunmaktadır. Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür:

  1. İtirazın kaldırılması
  2. İtirazın iptali

Bu işlemlerin yapılabilmesi için mahkemeye teminat yatırılması gereklidir. Mahkemeye yatırılan teminat üzerine alacaklı, borcunun itirazında haksız olduğunu ve kendisinin alacaklı olduğunu ispat etmesi gerekecektir.

Bunun sonucunda alacaklı itirazında haklı bulunursa durma işlemi ortadan kalkacak ve teminat alacaklıya geri verilecektir. Ancak alacaklının haksız çıkması durumunda teminatın geri verilmeyeceği gibi, çeşitli tazminatlara da hükmedilmesi mümkündür.

Açılan davanın masrafları ve her türlü gider haksız çıkan tarafa yükletilecektir.

Borçlunun Yapabileceği İşlemler

Borçlunun itiraz etmesi süreci icra takip işlemin durduran bir süreçtir. Borçlunun ödeme emrine itiraz etmesi sonucunda icra takibi duracaktır. Bunun üzerine borçlu, borçlu olmadığına ya da borcu kısmen veya tamamen ödediğine dair deliller sunacaktır.

Bu sırada haklı çıkarsa söz konusu işlem kalkacaktır. Borçlunun ödeme emrinden sonra da işlem yapması mümkündür. Ancak bunun için çeşitli davaların açılması gereklidir.

Dava açma işlemi çok daha uzun ve zor bir süreçtir.

Bu haber toplam 195 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara