İcra Takibi Nasıl Açılır

İcra Takibi Nasıl Açılır

İcra Takibi Nasıl Açılır? İcra takibi nasıl yapılır sorusu, hem avukatların hem de alacaklıların merak ettiği konulardandır. İcra takibinin amacı, alacağın tahsil edilmesidir. Bunun için de icra müdürlüklerine başvurmak ve işlem başlatmak gerekmektedir.

https://www.youtube.com/watch?v=3_aWBzuZbQo
İcra Takibi Nasıl Açılır

İcra takibinde bulunmak için avukat olmak gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Ancak işlemin profesyonel çerçevede yürümesi için bir avukatla çalışmak en doğrusu olacaktır.

İcra Takibi Türleri Nelerdir?

İcra takibini başlatmadan evvel, öncelikle hangi tür icra takibi yapacağınızı bilmeniz gerekmektedir. İcra takibi nasıl başlar sorusundan önce, hangi icra takibini başlatmalıyım merak edilmelidir. İcra takip türleri üçe ayrılmaktadır:

  1. İlamlı İcra
  2. İlamsız İcra
  3. Kambiyo Senetlerine Özgü İcra Takibi

Mahkeme kararına ilam denilmektedir. Bu sebeple mahkeme kararına dayanılarak yapılan takiplerde, ilamlı icra yoluna başvurulmalıdır.

Senet ve benzeri diğer belgelere dayanılarak yapılacak icra takibinde ise ilamsız icra takibi başlatılmalıdır. Sadece kambiyo senetlerine özgü icra takip türü de belirlenmiştir. Çek, poliçe ve bonoda kambiyo senetlerine özgü icra takibinde bulunmak gerekir.

İcra Takibi Nasıl Yapılır?

İcra takibi yapılırken başvurulacak makam önemlidir. İcra takibinin türü belirlendikten sonra, ihtiyacınız olan belgeleri alıp, borçlunun yerleşim yerindeki mahkemeye başvurulmalıdır. Aynı zamanda bu belgelere ek olarak ödeme emri ve takip talebi de gerekmektedir.

Tüm bu belgelerden sonra gerekli harçlar ödenir ve tevzi bürosu sizi müdürlüğe yönlendirir. Dosya teslim edilir ve böylece ödeme emri borçluya iletilir. İtiraz süresi içinde itiraz edilmezse takip kesinleşmiş olacaktır. Adliyede icra takibi nasıl açılır sorusunun cevabını da bu adımlar vermektedir.

İcra Takibinde Ödeme Emri Ne Demek?

İcra takibinde önemli detaylardan biri de ödeme emridir. Ödeme emrinde borca ek olarak her türlü masraf ve gider de talep edilir. Bu borçların 7 gün içerisinde ödenmesi gerektiği de belirtilir.

Ödeme emrine itiraz belirtilen süre içerisinde yapılmazsa icra takibi kesinleşmiş olur. İcra takibi kesinleştikten sonra masrafların ödenmesi de kesinleşmiş olur. Eğer ki borçluya gönderilen ödeme emri sonucunda borçlu bu takibe itiraz ederse, alacaklının itirazın kaldırılması yoluna başvurması da mümkün olacaktır.

İcra Takibinde İhtiyati Haciz Kararı Nasıl Alınır?

İhtiyati haciz, borçlunun mallarını kötü niyetle elinden çıkarmasını önlemek amacıyla getirilmiş bir kurumdur. İhtiyatı haciz, icra takibi kesinleşmeden önce yapılmaktadır. İhtiyati haczin hem taşınır hem de taşınmaz mallar üzerine uygulanması mümkündür.

İhtiyatı haciz bir tedbir yöntemidir. Ancak takibin kesinleşmesinin ardından ihtiyati haciz de kesin hacze dönüşmektedir. Haciz ise icra müdürlükleri tarafından yapılan bir tahsilat yöntemidir. Haciz taşınır, taşınmaz her türlü mala koyulabilmektedir.

Haciz, devlet eliyle yapılan bir borç tahsil etme işlemidir. Hangi malların haciz edilip hangilerinin haciz edilemeyeceği kanunen belirtilmiştir. Aynı zamanda haczin usule ve görevlileri de kanunen belirtilmiş olup, bu esaslara uygun davranılması önemlidir.

Nasıl İcra Takibi Açılır?

İcra takibi açma başlatmak için gerekli prosedürleri yerine getirebilmek ve açılacak icra türünü belirlemek gerekmektedir. Başlatılacak icra takibinin 3 farklı türü bulunmaktadır:

  • İlamlı icra takibi: Mahkeme kararına bağlı olarak başlatılan icra takibidir.
  • İlamsız icra takibi: Mahkeme kararı olmaksızın ya da mahkeme kararıyla takip edilemeyen bir borç türü için açılan icra türüdür. Bu icra takibinde; Senet, çek, fatura gibi belgeye dayalı borçlar esas alınmaktadır.
  • Kombiye senedine bağlı olan; çek, poliçe, bono gibi evraklar hakkında başlatılan icra takibidir.

İcra takibi başlatmak isteyen alacaklı, hangi türden icra takibi açmak istiyorsa belirlemeli ve ona uygun evrakları tamamlamalıdır. Daha sonrasında borçlunun ikamet ettiği bölgedeki mahkemeye başvuruda bulunmalıdır.

İcra Takibi Başlatmanın Aşamaları

İcra takibi açmanın adımları, kişinin açacağı icra türünü belirlemesiyle başlamaktadır. Açacağı icra türünü belirleyen kişi, borçlunun ikamet ettiği alandaki mahkemeye başvurmak zorundadır.

Mahkeme için başvuru dosyasını hazırlarken, ödeme emri ve takip talebini de dosyaya eklemek gerekmektedir. Dosyayı hazırlayan kişi, icra tevzi bürosuna gitmeli ve alacağı paranın miktarına göre belirlenen harç tutarını, büroya ödemelidir.

Harç ücretini yatırdıktan sonra, tevzi bürosunun yönlendirdiği icra müdürlüğüne giderek, dosyayı teslim etmelidir. Bundan sonrasında icra müdürlüğü tarafından ödeme emri çıkartılacak ve borçluya iletilecektir.

İcra Takibi Neden Yapılır?

İcra takibi yapma sebebi bir alacaklarının alacağını alamamış olmasından kaynaklanmaktadır. İcra takibinin yürütülmesi için kişiler bizzat başvuru yapabilecekleri gibi bir avukat ile de başvuru yapmak mümkün.

Sürecin iyi yönetilmesi için iflas ve borç hukuku konusunda bilgili olan bir kişinin davayı açması uygun olur.

İcra Takibi Yapan Kişilerin İcra Türüne Karar Vermeleri Gerekmektedir

İcra takibi yapma nedeni dava açarken mahkemeye gerekli belgeler aracılığı ile sunulmalıdır. İcra takibini yapmanın birden fazla çeşidi bulunmaktadır. Bu nedenle bu çeşitlere göre başvuru yapmak önem taşır. Her icra takibi için gerekli olan belge türü aynı değildir.

İcra takibi kararı kesin değildir. Verilmiş olan belirli zaman içinde karara itiraz etmek mümkündür. Bunun için kişilerin 7 günü bulunmaktadır. İcra takibine itiraz etmek için illa yazılı olarak başvuru yapmak zorunlu değildir.

Kişiler sözlü olarak da takibe itiraz etme hakkına sahiptirler. Kişilerin sahip olmuş olduğu itiraz hakkı Kanunda yer alan İcra ve İflas Kanunu 33. Maddesine dayanmaktadır.

Bu haber toplam 271 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara