İcra Yetki İtirazı Nereye Yapılır?

İcra Yetki İtirazı Nereye Yapılır?
İcra Yetki İtirazı Nereye Yapılır sorusuna cevap olarak, İcra dairesinin göndermiş olduğu ödeme emrine yetki itiraz etmek isteyen borçlu bu itirazını ödeme emrini tebellüğ ettiği tarihten itibaren beş gün içinde bir dilekçe ile icra takibinin yapıldığı icra dairesinin bağlı bulunduğu icra mahkemesine bildirir. İlamsız İcra Yetki...
İcra Yetki İtirazı Nereye Yapılır? İcra yetkisi için itiraz yargılaması için ilamsız olan icra takiplerinde kamu düzenine ilişkin olmaması sebebiyle icra yetkisizlik kararına hükmedemez. Bundan dolayı da tarafların yetki itirazında bulunması gerekmektedir. Yetki itirazı yapmak için icra dairesine başvurmak gerekmektedir. Yetki itirazları için ödeme emrine itiraz süresi içinde işlemler gerçekleştirilmelidir. Ödeme emrine itiraz etme süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. Bu noktada borçlu, yetki itirazını 7 günde yapması gerekmektedir. Şayet kişi bu süre içerisinde itirazını yapmamış ise itiraz şansını kaybedecektir. Yetki itirazı yaparken esas hakkında itiraz ile beraber mutlaka yapılmalıdır. Yetki itirazı sırasında borçlu olan kişi, yetkili icra dairesinin de neresi olduğunu bildirmek durumundadır. Aksi durumlarda yetki itirazı geçersiz olacaktır.

İcra Dairesinin Yetkisine İtiraz Edilmemesi İtirazın İptali

İcra mahkemesi yetki kapsamında alacaklı kişi itirazı kabul etmemiş ise yetki itirazının reddedini sağlamak adına icra mahkemesine itiraz kesim kaldırılması yöntemine başvuracaktır. Yetki itirazının reddedilmesi için genel mahkemelerde itirazin iptali davası açılması mümkün değildir. Bu noktada yetki itirazının reddini sağlamak için icra mahkemesine dava açılması gerekmektedir. Borçlu olan kişi yetkiye ve esasa ilişkin olarak itiraz etmiş ise bu aşamada alacaklı olan kişi itirazın iptalini sağlamak için mahkemeye dava açamamaktadır. İcra mahkemesi kapsamında yetki itirazının kaldırılması durumunda karar alınması talep edilemez. Bu sebeple de dava reddedilememektedir.

İcra Yetki İtirazı Sonrası Yapılacak İşlemler

İlamlı icra yetki itirazı elde edebilmek için belirtilen yedi gün içinde itiraz dilekçesinin hazırlanması ve teslim edilmesi gerekmektedir. İcra yetki itirazı nereye yapılır:
  • Yetki itiraz dilekçesi 7 günlük süre geçmeden hazırlanmalıdır ve icra dairelerine teslim edilmelidir.
  • Yetki itiraz dilekçesi yazarken mutlaka alacaklı kişi, borçlu, vekiller ve itiraz edilmiş olan icra işlemi ve yetkili olan icra dairelerinin de dilekçede bulunması gerekmektedir.
İcra takipleri kapsamında alacaklının takip isteğinde bulunması sebebiyle borçlu olan kişi dinlenmeden ödeme isteği gönderilmektedir. Fakat borçlu olan kişiye gönderilmiş olan ödeme emrinden sonra borca itiraz hakkı bulunmaktadır. Takip sırasında yedi gün içinde bu duruma itiraz edilebilir ve hukuka uygun gerekçelerle durum düzeltilebilir.

İcra Yetki İtirazı Nereye Nasıl Yapılır

Türk hukukunda bir borcun tahsil edilmesi, iki aşamadan oluşmaktadır. Bunları kabaca özetlersek, ilk aşamanın alacaklının sözlü/yazılı ifa talebi ve yargıya başvurması; ikinci aşamanın ise, ifa gerçekleşmezse artık icra dairelerinin faaliyete geçmesi olduğunu söyleyebiliriz. Bu aşamaları detaylarıyla ele almadan önce, Türk Borçlar Kanununda, bir borcun zamanında ifa edilmemesine ilişkin hükümleri irdelemeliyiz.

İcra Yetki İtirazı Nereye Yapılır?

İcra dairesinin göndermiş olduğu ödeme emrine yetki itiraz etmek isteyen borçlu bu itirazını ödeme emrini tebellüğ ettiği tarihten itibaren beş gün içinde bir dilekçe ile icra takibinin yapıldığı icra dairesinin bağlı bulunduğu icra mahkemesine bildirir. İlamsız İcra Yetki İtirazı Nereye Yapılır, İlamsız icra takibine itiraz 7 gün içerisinde İlgili icra müdürlüğüne dilekçe ile müracaat edilerek itiraz edilir.

İcra Takibi Aşaması

İcra hukukunda “icra takibi”, alacaklının alacağının temin edilebilmesi için gerekli olan hukuki işlemlerin başlatılması anlamına gelir. Takip, bir mahkeme emri (ilam) olmaksızın yaptırılabileceği gibi, ilamlı da yaptırılabilir. İcra dairesi, alacaklı tarafından başlatılmış olan süreçte çıkardığı ödeme ya da icra emrini direkt olarak borçlunun kendisine yapar. Ödeme emrini alan borçlu, İcra İflas Kanunu md.62/1’e göre, yedi gün içerisinde yazılı veya sözlü olarak yetkili icra dairesine  itirazda bulunabilir. Yapılan itiraz haklı ise, icra takibi durdurulur. İcra sürecine geçmeden alacaklının başvuracağı yollara da kısaca değinelim. Alacaklı, ilamsız olarak da taşınır ve taşınmaz mal varlığı değerlerini icra dairesine başvurabilecektir. Ancak, başvurmadan önce, borçlunun bir muvazaaya başvurarak hile yapmaması, yani mal varlığını geçici bir süreyle elden çıkarmaması için mal varlığı değerlerine ön ihtiyati tedbir talebinde de bulunabilir. Bu konuda, yetkili mahkemenin kararı bağlayıcıdır. Temyiz yolu açıktır. Borçlunun temerrüte düşmesi halinde, alacaklının yukarıda sıralanan seçimlik haklardan birini uygulayabileceği Türk Borçlar Kanununun 125.maddesinde hüküm altına alınmıştır. Buna göre, özellikle ilk seçimlik hakta belirttiğimiz sözleşmenin ayakta tutularak ifanın talep edilmesi durumunda, ifanın mahkeme kararına rağmen gerçekleştirilmemesi durumunda bir sorun ortaya çıkmaktadır. Bu aşamada, artık alacaklının yetkili icra dairesine başvurmaktan başka bir çaresi kalmaz. İcra memurları ise, borçlunun borcu kadar olan mal varlığı değerini alacaklıya aktarır, böylece borç zorla da olsa ifa edilmiş olur. (İcra Yetki İtirazı Nereye Yapılır?) Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

Bu haber toplam 505 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara