İcraya Nereden Verilir?

İcraya Nereden Verilir?

İcraya Nereden Verilir? Cebri icra yolu için başvurulması gereken yer, bulunduğunuz bölge icra müdürlüğüdür. İcraya konu olabilecek hukuki bir uyuşmazlık durumunda başvuru yapabilmek için öncelikle somut durum ile ilgili olarak hangi tür icraya başvurulacağının belirlenmesi gerekmektedir.

İcraya Nereden Verilir?

İcra takibi gerçekleştirilirken başvurulabilecek üç yol vardır, bunlar:

  • İlamlı icra takibi,
  • İlamsız icra takibi,
  • Kambiyo senetlerine mahsus icra takibi.

İcra takibi, temel olarak borçludan kaynaklı herhangi bir nedenle tahsil edilemeyen bir alacağın devlet gücüne başvurularak tahsil edilmesini amaçlayan resmi işlemdir. Gerekli belgeler hazırlanarak bulunduğunuz bölgede yer alan icra müdürlüğüne başvuru yapmanız ve kanunda öngörülen süreler dahilinde işleminizi sürdürmeniz gerekmektedir. İcra takibi sürecinde bir avukata başvurabileceğiniz gibi kendiniz de takibin hangi aşamada olduğunu öğrenebilirsiniz.

İlamlı icra takibi, icra takibi başlatma sebebiniz bir ilama dayanıyor ise başvurmanız gereken icra takip yoludur. İlam, mahkeme kararı anlamına gelmektedir. Eğer elinizde bir mahkeme kararı, hakem kararı, noter senedi ya da benzer işlem gören bir belge bulunuyor ise ilamlı icra yolu ile takip başlatmanız mümkündür.

İcraya itiraz nereye verilir

İlamsız icra takibi, ilama gerek olmaksızın başvurabileceğiniz icra takibi yoludur. Alacaklının korunması için herhangi bir mahkeme kararına ya da benzer şekilde değerlendirilebilecek belgeye ihtiyaç olmadan icra sürecinin başlatılabilmesini sağlar.

Kambiyo senetlerine mahsus icra takibi, ilamsız icra takibinin özel bir türüdür. Alacaklının bu yola başvurabilmesi için alacağının bir kambiyo senedi ile koruma altında olması gerekmektedir. Kambiyo senetleri sınırlı sayıdadır, kanunda belirtildiği üzere aşağıda sıralanan senet türleri dışında bir belge kambiyo senedi olarak değerlendirilemez:

  • Poliçe,
  • Bono,
  • Çek.

İcra Takibi Aşamaları

İcra takibi aşamaları; takibin ilamlı, ilamsız ya da kambiyo senedine dayalı olmasına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. İlamlı icra takip yoluna başvurulması halinde borçlunun, söz konusu borcun ödenme emrinin kendisine tebliğ edilmesinden itibaren 7 gün içerisinde borcunu ödemesi gerekmektedir. Ödememesi durumunda haciz yolu açık hale gelecektir.

İlamsız icra takip yoluna başvurulan durumlarda borçluya icra dairesi tarafından ödeme emri gönderilir ve borçluya bu ödeme emrini takip eden 7 gün içerisinde borca itiraz etme hakkı tanınır. Borçlunun itiraz ettiği durumlarda takip durmuş sayılır. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde alacaklının mahkemeye başvurarak itirazın iptali için dava açması gerekmektedir.

Son olarak, kambiyo senedine mahsus icra takibinde ödeme emrinin tebliğ edilmesini takip eden 10 gün içerisinde borçlunun borcunu ödemesi gerekmektedir. Borçlunun itiraz etmesi halinde, ilamsız takipten farklı olarak, takip durmuş sayılmaz. Borçlunun mal beyanında bulunması gerekmektedir.

İcra Takibi Ne Kadar Sürer?

İcra takibi ile ilgili süreler kanunda öngörülmüştür. Bu yüzden başvurulan takip türüne bağlı olarak yukarıda belirtildiği üzere 7 ve 10 günlük süreler mevcuttur.

İcra yolu ile tahsis edilemeyen borçlar için dava sürecinin başlatılması gerekmektedir. Bu durumda sürecin çözüme ulaşması davaya bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

İcra Takibine Nasıl İtiraz Edilir?

Borçlunun icra takibinin haksız şekilde başlatıldığı ya da söz konusu borcu ödememek için haklı sebeplerinin bulunduğu durumlarda icra takibine itiraz etme hakkı bulunmaktadır.

Böyle bir durumda itiraz icra takibinin başlatıldığı icra müdürlüğüne dilekçe verilmesi yolu ile gerçekleştirilir.

Bu haber toplam 168 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara