İflasın Ertelenmesi Kararı

İflasın Ertelenmesi Kararı
İflasın Ertelenmesi Kararı Şirket vekilinin ekte sunulan iyileştirme projesine göre mali durumun iyileştirilmesi mümkün olduğundan iflasın ertelenmesine karar verilmesi, karar verilinceye kadar İİK nunu 179/a maddesinde belirtilen koruma tedbirlerine derhal karar verilerek borca batıklığın tespiten ve İİK nun 179. maddesi gereğince şimdilik bir yıl süre ile iflasın...
İflasın Ertelenmesi Kararı konusunda, İflasın ertelenmesine karar verilebilmesi için mali durumu bozulan borçlu belli oranlarda ve belli vadelerde alacaklarına ilişkin iyileştirme yapmak amacıyla mahkemeye başvurmasıdır.

İflasın Ertelenmesi Kararı Nedir

İflas erteleme kararı genellikle konkordato olarak da bilinmektedir. İflasın ertelenmesi kararı icra takibinin yapılamaması ve başlamış icra takibinin durması gibi birtakım hukuki sonuçlar ortaya çıkarmakta ve mali durumu bozulan borçlunun ticari hayatına devam etmesini kolaylaştırmaktadır.

Kimler İflas Erteleme Talebinde Bulunabilir?

İcra ve iflas kanununa göre ticari işletmelerin yönetim kurulu veya herhangi bir alacaklı borçlara yönelik yapılandırma ve iyileştirme projesini mahkemeye sunarak iflas erteleme talebinde bulunabilirler.

İflas Erteleme Talebi Nereye Sunulur?

İflasın ertelenmesi talebinde görevli ve yetkili mahkemenin neresi olduğu oldukça merak konusudur. İflas erteleme talepleri ticaret mahkemelerine sunulmaktadır. Ticaret mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde ticaret mahkemesi sıfatıyla asliye hukuk mahkemeleri iflas erteleme kararlarını vermekle görevlidir. İflas erteleme talebinde yetkili mahkeme ise borçlu şirketin bulunduğu yerdeki ticaret mahkemeleridir. Şirketin ana sözleşmesinin kurulduğu yer ile organlarının bulunduğu yer arasında farklılık söz konusuysa organların bulunduğu yerdeki mahkemeler iflas erteleme talebinde yetkili kılınmıştır.

İflas Ertelenmesi Kararının İcra Takibine Etkisi Nedir?

İflas erteleme kararının icra takibi başta olmak üzere birçok hukuki sonuca doğrudan etki etmektedir. İflas erteleme kararı borçluya yeni icra takibi başlatmaya engel teşkil etmekle birlikte var olan icra takipleri de durmaktadır. İcra takiplerinin durması ve yeni icra takibi yapılamaması alacaklıların haklarına doğrudan etki etse de borçlunun ticari hayatının devamı amaçlandığından iflas erteleme kararı olumlu sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. İflasın ertelenmesi kararı icra takibi aşamalarını durdurmakla birlikte rehinli alacağın varlığı halinde de alacağın muhafaza altına alınması ve satılmasına da müsaade edilmemektedir.

 İflasın Ertelenmesi Kararının Sonuçları

İcra ve iflas kanununa göre iflasın ertelenmesi kararının icra takibi başlatamama başta olmak üzere başlamış olan icra takiplerini durdurma gibi birtakım sonuçları netice vermektedir. İflasın ertelenmesi kararının sonuçları erteleme süresince geçerli olup tüm amme alacaklarına karşı takip işlemleri açılamamakta ve takipler gerçekleştirilememektedir. İflas ertelenmesi sırasında taşınır, taşınmaz ve işletme rehin işlemleriyle takip edilen alacaklar bakımından da rehinin paraya çevrilmesi işlemleri yapılabilmekle birlikte iflas ertelenmesi kararı nedeniyle rehinin muhafazası ve rehinin satışı işlemi gerçekleştirilememektedir. İşletme rehinine sahip alacaklılar bakımından ise icra takibi başlatma konusunda ayrıcalık tanınmış ve iflas ertelemeden etkilenmeden ticari işletme rehinine sahip kimselerin yeni takip başlatma hakları korunmuştur. Makalede İflasın Ertelenmesi Kararı konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve İcra Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 146 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara