İhtiyatı Haciz Kararı Nasıl Nerede Alınır?

İhtiyatı Haciz Kararı Nasıl Nerede Alınır?
İhtiyatı Haciz Kararı Nasıl Nerede Alınır, İhtiyatı Haciz Kararı Nasıl Alınır, İhtiyatı Haciz Kararı Nerede Alınır, İhtiyatı Haciz İtirazı Nasıl Yapılır.

İhtiyatı Haciz Kararı Nasıl Nerede Alınır?İhtiyatı haciz kararının alınması, alacaklının borcun tazmininin ilerde yapılabilmesi adına borçlunun mallarına el koydurması durumudur. Bu işlem için, öncelikle, bir mahkeme kararı şartı bulunur.

İhtiyatı haciz, İcra ve İflas Kanunu’nda düzenlenmiştir. İhtiyatı haciz yerine ihtiyatı tedbir kararı alınamaz. Bu hukuka aykırıdır. İhtiyatı haciz kararı alınması adına görevli mahkeme, Asliye Hukuk Mahkemesi, Sulh Hukuk Mahkemesi ya da Asliye Ticaret Mahkemesidir.

İhtiyatı Haciz Talep Edebilme Şartları Nelerdir?

İhtiyatı haciz şartlarından en önemlisi, kişinin söz konucu alacağı varlıkların para olarak ifade edilmesi gerekliliğidir. Alacaklı bu durumda borçlunun malları üzerinde ihtiyatı haciz kararı alabilir.

Rehinle teminat altına alınmış olan bir alacak adına ihtiyatı haciz talebinde bulunulamaz. İhtiyatı haciz kararının süresi 10 gündür. İhtiyat haczi sonrasında, alacaklı icra talebinde bulunur. Şayet bulunmazsa ihtiyatın haczi bir işlem yapmaksızın ortadan kalkar.

İhtiyatı haciz kararı için, alacaklı söz konusu alacağı henüz oluşmamış olsa dahi, mahkemeye bir dilekçe vererek talepte bulunabilir. Mahkeme talebi kabul ederse, alacaklıdan teminat ister. Teminat sonrası işlem uygulamaya koyulur.

Borçlu ihtiyatın haczine itiraz edebilir ya da başka bir teminat gösterebilir. Teminat durumunda, ihtiyatın haczi ortadan kalkmaz, teminat üzerinden devam eder.

İhtiyatı Haciz Nasıl Yapılır?

İhtiyatı haciz kararı nasıl, nerede alınır? Sorusunun cevabı şöyledir; İhtiyatı haciz için mahkemeye başvurulması sonrası, alacaklı şahıs, karar ile birlikte icra dairesine gider ve kararın uygulanması adına belgesini ibraz eder.

Yetkili icra dairesi, kararın alındığı mahkemenin yargısı altında bulunan icra dairesi olmalıdır.

İhtiyati Haciz Süreci Nasıl ilerler?

İcra müdürü ihtiyatı haciz uygulamasını yapar ve borçlunun mallarının maliyetinin tespitini gerçekleştirir. Bu işlem için icra henüz başlamamıştır. Daha sonra söz konusu değer, borçluya bir tebligat ile bildirilir.

Borçlunun teminat göstermesi durumunda, icra müdürü ve memurları, teminat üzerine ihtiyatı haczi teminat üzerine uygular, malların borçluda kalacağını beyan eder ya da haczin durdurulması adına mahkemeye beyanda bulunabilir.

İhtiyatı Haciz İtirazı Nasıl Yapılır?

Borçlunun hakkında oluşan bu hukuki yaptırıma itiraz etme hakkı bulunur ve ispat yükü alacaklıya aittir ancak, ihtiyatı haciz temyize gidemez. İtiraz ancak, mahkemenin bu kararı almış olmasının, haksız olduğu, kendisinin dinlenmediği, aslında teminat gösterdiği ya da gösterebileceği gibi koşullar beyanı ile edilir. İtiraz hakkı için tanınmış olan yasal süreç 7 gündür.

Bu haber toplam 225 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara