Senette İmzaya İtiraz

Senette İmzaya İtiraz
Senette İmzaya İtiraz İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - İMZASI İNKAR EDİLMEMİŞ BELGEYE DAYALI BORCA YÖNELİK VAKİ İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - DAVALI TARAFINDAN BORCU ORTADAN KALDIRACAK NİTELİKTE BİR VAKIA DA İLERİ SÜRÜLÜP İSPATLANMADIĞI ÖZET: Davalı-borçlu hakkında başlatılan icra takibi "Sulh ve İbra Sözleşmesi" başlıklı belgeye dayandırılmış ve takip talebinde...
Senette İmzaya İtiraz Nedir Nasıl Yaplır? Senette bulunan imzaya itiraz kambiyo senetleri kapsamında bono, poliçe ya da çeke dayalı olarak yapılan takiplerde ödeme emrini tebellüğ eden borçlu kişiye yapılmaktadır.

Senette İmzaya İtiraz

Borçlu olan kişi, senette imzaya itiraz için 5 günlük süreç içerisinde gerekli işlemleri tamamlamak durumundadır. Bunun için borçlunun bulunduğu yerdeki icra dairesine başvuru yapması gerekmektedir. Borçlu olan kişi, hazırladığı dava dilekçesinde imzaya itiraz ettiğini belirtmelidir. Bu önemli hususun belirtilmediği durumunda kambiyo senet kapsamında atılmış olan imzayı kabul etmiş sayılacaktır. İmzaya yapılan itiraz, satıştan başka icra işlemlerini durduran bir husus değildir. Fakat icra hakimi, borçlu kişinin dilekçesinde yazan bilgilere göre imzaya itirazı ciddi olarak kabul etmesi halinde, alacaklıya tebliğe gerek görmez ve itirazla ilgili esas kararın verilmesine kadar icra takip işlemlerini durdurabilir. Bundan dolayı hazırlanan dilekçenin usulü ve verimliliği oldukça önemlidir. Avukat desteği dışında bu dilekçenin hazırlanması önerilmemektedir.

İmzaya İtiraz İnceleme Süreci Nasıldır?

İmzaya itiraz süreci kapsamında borçlunun bu hakkı duruşmalı olarak yapılmaktadır. Dosya üzerinden inceleme yapılması ile nihai karara varılmaz. İcra mahkemesi aracılığı ile imzaya itiraz eden borçlu kişi, genel mahkeme kapsamında senet sahteciliği konusunda da dava açabilir. Bu dava, imzaya itiraz davasını durdurmaz. Borçlu olan kişi, imzaya itiraz davası duruşmalarında bizzat bulunmalıdır. Şayet bu duruşmalarda bulunmazsa, mahkeme tarafından itiraz geçici olarak durdurulabilir.

İmzaya İtiraz Kabul Edildikten Sonraki Süreç Nasıldır?

İmzaya itirazın kabul edilmesi halinde davanın gidişatına ve dosya bilgilerine göre karar verilmektedir. İmzaya itiraz kabul edildikten sonra:
  • Alacaklı olan kişinin kambiyo senedini takibe koyma sebebi dolayısıyla kötü niyet, kasti ya da ağır ihmal söz konusu olduğunda kişi tazminat vermek zorunda kalacaktır.
  • Mahkeme ve dosya bilgilerine göre verilen karar alacaklının aleyhine alacağın %10’u kadar para cezası verilebilir.
  • Kararın kesinleşmesi ile beraber takip de iptal edilmektedir. Şayet borçlunun malları haciz edilmiş ise bu hacizler iptal edilir. Borçlu olan kişiden haciz ile alınan para alacaklıya ödenmiş ise, para alacaklıdan borçluya verilir.
İmzaya itiraz davalarında sunulan belgeler ve dilekçe içeriği davanın kazanılması için oldukça önemlidir. Makalede Senette İmzaya İtiraz konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve İcra Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Senette İmzaya İtiraz | Sıkça Sorulan Sorular

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - İMZASI İNKAR EDİLMEMİŞ BELGEYE DAYALI BORCA YÖNELİK VAKİ İTİRAZIN İPTALİ DAVASI. DAVALI TARAFINDAN BORCU ORTADAN KALDIRACAK NİTELİKTE BİR VAKIA DA İLERİ SÜRÜLÜP İSPATLANMADIĞI. ÖZET: Davalı-borçlu hakkında başlatılan icra takibi "Sulh ve İbra Sözleşmesi" başlıklı belgeye dayandırılmış ve takip talebinde belirtilmiş, ödeme emri ekinde de borçluya tebliğ edildiği davetiye içeriğinden anlaşılmıştır. Ödeme emrinde, dayanak belgedeki imzaya da belirlenen sürede itiraz edilebileceği, aksi halde imzayı da kabul etmiş sayılacağı ihtarı olduğu halde açıkça imzaya itiraz etmediği gibi sadece "ödeme emrinde sebebi açıkça yazılmayan, borç aslına" itiraz etmiştir. Bu durumda takibe konu belgedeki imzanın davalıya ait olduğunun kabulü gerekir. Belge aslının icra dosyasına ibrazı ve kasada saklanması gereği takip hukuku kapsamında değerlendirilmesi gereken hususlardan olup davalı, icra dairesinde bununla ilgili bir talepte bulunduğunu da ileri sürmüş değildir. Buna göre iş bu itirazın iptali davasını da imzası inkar edilmemiş belgeye dayalı borca yönelik vaki itirazın iptali davası olarak değerlendirip, takip dayanağı "Sulh ve İbra Sözleşmesi" başlıklı belgenin 3-4 maddesinde (işveren belediye tarafından yüklenici aleyhine kesilen … TL ödeyecektir) ibaresine göre, davalı-borçlunun bu madde hükmü gereğince belirtilen miktar kadar davacı yükleniciye borçlu olduğu anlaşılmış olup, Davalı tarafından bu borcu ortadan kaldıracak nitelikte (mahsup-takas, zamanaşımı, ödeme.....gibi) bir vakıa da ileri sürülüp ispatlanmadığından davanın kabulüne karar verilmesi gerekir. DOLANDIRICILIK SUÇU - CİRO SİLSİLESİNİN BİRİNCİ VE İKİNCİ SIRASINDA BULUNAN KİŞİLERİN ARAŞTIRILIP TANIK OLARAK DİNLENİLMESİ GEREKTİĞİ. İMZA İNCELEMESİ YAPTIRILMASI OLUŞACAK SONUCA GÖRE ÖNCEDEN DOĞMUŞ BORÇ İÇİN VERİLEN ÇEKİN DOLANDIRICILIK SUÇUNU OLUŞTURUP OLUŞTURMAYACAĞININ TARTIŞILMAMASININ İSABETSİZ OLDUĞU ÖZET: Sanığın tüm aşamalarda suça konu çeki tanık M. Y.'dan aldığını savunmasına, bu savunmanın tanık M. Ç. tarafından doğrulanmasına, tanık M. Y.'ın da çekin kendisinden habersiz H. O. tarafından sanığa verilmiş olabileceğini belirtmesine, suça konu çekin arkasındaki ilk cirantanın TC Kimlik numarası ve telefon numarası yazılı A. T., ikinci cirantanın H. O., üçüncü cirantanın M. Y. olmasına, sahte çeklerde denetimin ilk cirantadan itibaren yapılmasının gerekmesine, Uyap'tan yapılan sorgulamada ve dosya arasına alınan karar örneklerinde M. Y. ve H. O. haklarında birlikte işledikleri belirtilen çek sahteciliği ve dolandırıcılık suçlarından yapılan soruşturma ve kovuşturmaların bulunmasına rağmen ciro silsilesinin birinci ve ikinci sırasında bulunan kişilerin araştırılıp tanık olarak dinlenip, Gerekirse imza incelemesi de yaptırılması, oluşacak sonuca göre "önceden doğmuş borç için verilen çekin dolandırıcılık suçunu oluşturup oluşturmayacağı hususunun da tartışılması gerekirken eksik inceleme ile hüküm kurulmasının savunma hakkının kısıtlanması niteliğinde olması nedeniyle hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

Bu haber toplam 280 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara