Taahhüdü İhlal Cezası Kaç Gün - Ceza Ne Zaman Kesinleşir?

Taahhüdü İhlal Cezası Kaç Gün - Ceza Ne Zaman Kesinleşir?

Taahhüdü İhlal Cezası Kaç Gün - Ceza Ne Zaman Kesinleşir? Taahhüdü İhlal Cezası ve Taahhüt Şartları Nelerdir?

Taahhüdü ihlal suçu, Türk hukuk sistemi içinde 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile düzenlenmiştir.

Borç ödeme suçundan kaynaklanan bir suç olarak tanımlanan taahhüdün ihlali, icra dairelerine takip başlatılan borcun ödenmesi hakkında resmi bir ödeme tarihinin verilmesi ve yazılı taahhüdün ardından gerekli vadeler içinde bu ödemenin yapılmaması halinde suç ortaya çıkmaktadır.

Kanunlarımıza göre taahhüdü ihlali halinde 3 aya kadar tazyik hapis cezası verilmesi ön görülmüştür.

Temelde borçlunun verdiği borç ödeme sözüne dayanan taahhüdün ihlali, haklı bir neden bağlı olmaksızın kişinin verdiği sözü yerine getirmemesi sonucu ortaya çıkmaktadır.

Taahhüdü İhlal Suçu Nedir?

Taahhüdün ihlali, İcra ve İflas Kanunu kapsamında düzenlenmiştir. Verilen borç ödeme sözünün ödenmemesi halinde ortaya çıkmaktadır. Resmi makamlara yazılı beyan edilen borca ilişkin ödeme tarihlerine uymadığınız takdirde 3 aya kadar hapis cezasıyla karşılaşabilirsiniz.

Taahhüdü ihlali kanunlarımıza göre çeşitli şartlara bağlanmıştır. Bu şartların oluşması halinde ilgili mahkeme tarafından gerekli yaptırım uygulanır.

Taahhüt kelimesi en basit tanımlamayla söz vermek demektir. Kanunen herhangi bir şeyi taahhüt etmek ise kanuni süreler içinde herhangi bir ödemenin veya işlem yapılacağının garantisini vermektir.

Yetkili icra mahkemesinin haciz işlemleri sırasında kişiler eşyaların haczini engellemek için taahhüt verebilir. Belirlenen bu taahhüt süresi içinde ödeme yapılmaması halinde ceza uygulanmaktadır.

Taahhüdü İhlal Suçunun Şarları Nelerdir?

Taahhüt suçunun ortaya çıkması için gerekli şartların oluşması gerekmektedir. Kanunda sayılan söz konusu şartların oluşmadığı durumlarda taahhüt ihlali suçu ortaya çıkmaz. Bunun için verilen taahhüdün yasaların ön gördüğü biçimde yapılması gerekmektedir. Taahhüdün ihlali suçunun şartları:

  • Taahhüt para borçları için verilmiş olması,
  • Taahhüt edilen süre içinde ödemenin yapılmamış olması,
  • Taahhüt edenin kendisinden kaynaklanan mazeretinin olmaması,
  • Borç alacaklısının mahkemeye şikâyette bulunması,
  • 3 aydan çok taksitlendirme yapılmaması,
  • Hak düşürücü sürelerin geçmemesi gerekmektedir.

Bu şartların ortaya çıkmasından sonra kişilere karşı yasal işlem başlatılabilir. Kanunlarımızda taahhüdün ihlali için farklı yaptırımlar ön görülmüştür. Taahhüdün ihlali cezasının verilebilmesi için söz konusu taahhüdün mutlaka yazılı olarak verilmiş olması gerekmektedir. Taahhüdün ihlali cezasının ilk ve en önemli şartı yazılı beyanın olmasıdır.

Taahhüdün İhlali Cezası Nedir?

Taahhüdün ihlali suçunun ortaya çıkması halinde tazyik hapis cezası yapımının uygulanması ön görülmüştür. Kanunlarımızda 90 gün (3 ay) hapis cezası uygulaması taahhüdün ihlali halinde mahkeme tarafından verilebilmektedir.

Alacaklının şikâyeti üzerine taahhüt kişine karşı ceza verilebilir. Taahhüdün ihlali durumunda alacaklıları ilgilendiren en önemli unsur 3 ay ve 1 yıllık hak düşürücü süreler içinde gerekli işlemlerin yapılmış olmasıdır. Tazyik hapsi, borçlunun ödeme yapmasının sağlanması için verilen bir tür yaptırım cezasıdır. Borçlunun taahhüdü ihlal suçunun infaz süresi içinde söz konusu borcunu ödemesi halinde tahliyesine karar verilebilir.

Taahhüdü İhlal Cezası Kaldırıldı Mı?

İcra ve İflas Kanunu içinde düzenlenen en önemli konulardan biri taahhüdün ihlali suçudur. Sanılanın aksine taahhüdün ihlali cezası kaldırılmamıştır.

Söz konusu kanunda düzenlenen kavramlar geçerliliğini korumaktadır. Borçlunun belirlediği (taahhüt ettiği) tarihte makul nedenler olmadan ödeme yapmaması sonucunda bu ceza kişilere uygulanacaktır. Borcun ödenmesine ilişkin taksitli veya toptan ödeme yapılacağına dair ilgili icra birimlerine yazılı beyanda bulunulması gerekmektedir.

Borçlunun herhangi bir taahhüt vermemesi ve borcunu ödememesi halinde hapis cezası uygulanmaz. Borç nedeniyle hapis cezasının verilebilmesi için ortada borcun ödeneceğine dair yazılı bir beyanın olması gerekmektedir.

Bunun dışında borçlulara karşı icra takibi, haciz vb. yöntemler uygulanmaktadır. Taahhüdün ihlali cezası, sadece borçluların yazılı olarak belirttiği borçlara karşı verilebilir.

Bu haber toplam 384 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara