Yargıtay: Çiftçinin traktörü haczedilemez

Yargıtay: Çiftçinin traktörü haczedilemez

Yargıtay’dan Çiftçileri İlgilendiren Emsal Karar. Yargıtay: Çiftçinin traktörü haczedilemez. Yargıtay borçlu çiftçileri ilgilendiren emsal kararla birlikte artık traktöre dokunmayacak. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi tarafından verilen kararda borçlu çiftçinin işinde kullandığı traktörün haczinin yapılamayacağı hükmedildi. Yargıtay tarla ve bahçe işlerinde kullanılan traktörün haczedilmesi kararı çıkaran mahkemenin kararını bozdu.

Çiftçinin Traktörü Haczedilemez!

Yargıtay’ın kararıyla birlikte artık çiftçinin tarla ve bahçede kullandığı traktör haczedilemez. Hayatını çiftçilikle sürdüren vatandaş borcunu ödeyemediği için hacizle karşı karşıya geldi. Haciz memurlarının traktörünü haczetmesi üzerine vatandaş mahkemeye başvurarak traktörü bağ, bahçe işlerinde kullandığını bildirdi. Ancak mahkeme haczin doğru olduğu yönünde karar verdi.

Mağdur olduğunu düşünen çiftçi kararı temyiz edince Yargıtay devreye girdi. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi emsal bir karara imza atarak mahkemenin kararını bozdu.

Yargıtay: Çiftçinin traktörü haczedilemez

Traktörün çiftçiler için zaruri bir nakil vasıtası ve ziraat aleti olduğunu belirten Yargıtay bu durumun borçlu ailenin sosyal durumuna göre ve ihtiyacına göre belirleneceğini belirtti. Yargıtay kararında belirttiği aile kavramı geniş anlamda değerlendirilmesi gerektiğini belirtip borçlu ile aynı çatı altında yaşayan kişiler ile bakmakla yükümlü olduğu kişileri kapsamaktadır.

Mahkemelerin çiftçilerin meslek hayatına devam edebilmeleri amacıyla sahip olduğu arazinin de büyüklüğüne ve vasfına bakılarak traktöre ihtiyacı olup olmadığına karar verilmelidir. Eğer çiftçinin söz konusu traktöre ihtiyacı varsa traktörün değeri bilirkişiler tarafından tespit edilmeli.

Eğer tespit edilen değer borçlunun haline uygun bir traktör alabilmesi için gerekli paradan fazla ise satılmasına karar verilmelidir. Satış gelirinden elde edilen miktarın belirlenen kısmı borçluya traktör temin etmesi için verilirken kalanı alacaklıya ödenmelidir.

İcra İflas Kanunu’na Göre Haczedilemez Mallar

Yargıtay tarafından verilen bu emsal karar İcra ve İflas Kanunu’nun Haczedilmez Mallar Kanunu temel alınarak hükmedilmiştir. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu 82.Maddesi olan haczi caiz olmayan mallar ve haklar kısmında yer alan borçlu eğer çiftçi ise mesleğine devam edebilmesi ve ailesini geçindirebilmesi için gerekli olan arazi ve çift hayvanları ile nakil araçları ve ziraat aletleri haczedilemez.

Bu maddenin tam halini görmek istiyorsanız www.mevzuat.gov.tr üzerinden ilgili maddeye erişebilirsiniz. Borçlu çiftçilerin işlerini yapabilmeleri ve ailelerine bakabilmeleri için gerekli zaruri ihtiyaçların haczedilememesinin temeli olan bu madde sayesinde borçlu çiftçi ailelere umut ışığı doğuyor.

İlkelere Uygun Değil! Yargıtay’dan Çiftçileri İlgilendiren Emsal Karar

Yukarıda verilen maddeye göre durum değerlendirildiğinde eğer borçlu çok geniş araziye sahipse çok sayıda traktöre sahip olması gerekmemektedir.

Yani vasfı çok olan birden fazla traktör sahibi olunması durumu karşında bilirkişi araziyi ve bu arazi için yeterli olabilecek traktörün değerini belirlemektedir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda bütün traktörler satılarak borçlu olan kişiye arazisi için yeterli olacak traktörü alabilmesi için paranın bir kısmı verilirken kalan para hak sahibine verilmelidir.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’ne gelen bu somut olayda ise İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan kapsamlı araştırmada borçlunun geçimini çiftçiliğin yanında emekli maaşı ve bir iş yerinin dört ortağından birisi olduğu rapor edilmiştir. Ayrıca borçlunun gerçek mesleğinin çiftçilik olduğu konusunda şüpheleri bulunan şikayetçi mahkemenin bu durumu yeterince araştırmadığı gibi eğer traktöre ihtiyaç varsa arazinin incelenerek bilirkişi tarafından belirlenecek münasip traktör bedelinin de tespit ettirilmediği belirtmiştir.

17 Bin Çiftçi İcra Takibinde

Türkiye Tarım ve Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre 17 bin çiftçi borçlarını ödeyemediği için icrada. Bu borçların büyük çoğunluğu çekilen kredi borçları oluşturduğu belirtilip toplam borcun 436 milyon lira civarı olduğu belirlendi.

Türkiye Tarım ve Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz tarafından yapılan açıklamada üreticilere verilen tarım kredilerinin yeniden yapılandırılmasını içeren Torba Yasa’nın görüşüldüğünü bildirildi. Son yılın verilerine göre tarım kredilerinden çekilen toplam miktarın 9 milyar lira civarında olduğu ve bu paranın büyük çoğunluğunun mazot, yem ve ilaç ihtiyacı temini için oluşan ayni kredi olduğu ortaya konuldu.

Veriler ışığında borçluların illere göre dağılımına bakıldığında ise ilk sırayı 176 milyon lira ile Kayseri alırken onun arkasından 160 milyon lira ile Ankara ve üçüncü olarak 150 milyon lira ile İzmir’in geldiği görülmekte.

İcra takibinde olan çiftçilerin aynı çatı altında yaşadığı kişilere bakabilmeleri ve meslek hayatlarını sürdürebilmeleri için gerekli araştırmalar yapılarak eğer ihtiyacı varsa traktörlerinin hacze konu olmayacağı Yargıtay 12. Hukuk Dairesi başkanlığı tarafından verilen emsal kararla anlaşılmaktadır.

Bu haber toplam 693 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara