15 Yıl 3600 Kıdem Tazminatı

15 Yıl 3600 Kıdem Tazminatı
15 Yıl 3600 Kıdem Tazminatı 15 yıl sigortalılık geçmişine sahip olan ve 3600 prim ödeme gün sayısını sağlamış olan kişilerin istifa etmeleri durumunda kıdem tazminatı alması mümkün olabilmektedir. Bu kişilerin kıdem tazminatına hak kazanması ancak 8 Eylül 1999 tarihinden önce işe girmişlerse mümkün olabiliyor. Bu süreden 30 Nisan 2008 tarihine kadar ilk işe...
15 Yıl 3600 Kıdem Tazminatı Nedir Nasıl Alınır? 15 yıl sigortalılık geçmişine sahip olan ve 3600 prim ödeme gün sayısını sağlamış olan kişilerin istifa etmeleri durumunda kıdem tazminatı alması mümkün olabilmektedir. Bu kişilerin kıdem tazminatına hak kazanması ancak 8 Eylül 1999 tarihinden önce işe girmişlerse mümkün olabiliyor. Bu süreden 30 Nisan 2008 tarihine kadar ilk işe giriş tarihi ile sigortalılık süresi başlamış olan kişilerin kıdem tazminatlarına hak kazanarak istifa edebilmesi için mutlaka 25 yıllık sigortalılık geçmişine sahip olması ve 4500 prim ödeme gün sayısından daha fazlasına sahip olması gerekmektedir. Ayrıca bu kişiler için belirlenen emekli olma yaşları da dikkate alınarak kıdem tazminatlarının verilmesi söz konusu olabiliyor.

15 Yıl 3600 Kıdem Tazminatı Hesaplama 5400 Gün

1 Mayıs 2008'den sonra işe başlayan kişiler için ise 25 yıllık sigortalı olma şartı yerini korurken bu kişilerin 5400 prim ödeme gün sayılarını da yerine getirmiş olması gerekmektedir. Kişiler emekli olma yaşlarını beklemek üzere kıdem tazminatı haklarıyla işlerinden ayrılabilirler.

15 Yıl 3600 Kıdem Tazminatı Alır Belgesi Nasıl Alınır?

Kıdem tazminatı alarak işten ayrılmak isteyen kişilerin mutlaka işten ayrılmalarını belgeleyecek olan dilekçelerinde işten ayrılma nedenlerini açık bir şekilde ifade etmesi gerekmektedir. Dilekçede ayrıca emeklilik şartlarının ne kadarının nasıl bir şekilde yerine getirilmiş olduğu belirtilmeli ve emeklilik yaşının da ayrıca bu dilekçeye dahil edilmesi sağlanmalıdır. Kişiler bu dilekçeleri gereği gibi doldurduğu takdirde işten çıkarılma işlemlerinin yapılması mümkün olabiliyor. Kıdem tazminatına hak kazanılıp kazanılmadığı konusundaki kesin bilgi ise kişilerin Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü aracılığı ile sahip olabilecekleri kıdem tazminatına hak kazanmıştır yazısı ile mümkün olmaktadır. İşverene ulaştırılan bu belgelerle kişiler kıdem tazminatlarını alabilirler. Tüm bu şartları yerine getiren kişilerin uygun koşulları sağladıkları takdirde kıdem tazminatlarını alması mümkün oluyor. Buna ek olarak en çok merak edilen hususlardan ola ihbar tazminatlarının ise bu aşamada ödenmesi söz konusu olmamaktadır. Çalışanların dikkat etmesi gereken noktalar yukarıda belirtilmiş olan detaylarda da olduğu gibi çalışma sürelerinin başladığı ilk işe giriş tarihi itibarıyla sahip oldukları toplam sigortalılık süreleri ve prim ödeme gün sayıları olmaktadır. Kişiler kendilerine uygun şartların oluşması halinde kıdem tazminatlarını alarak işlerinden ayrılabilmektedirler. Bunun uygulamada gerçekleşmesi ise ancak sosyal güvenlik il veya merkez müdürlükleri tarafından alınan kıdem tazminatı alabilir belgelerinin işverenlere teslim edilmesi ile mümkün olabiliyor. İş hukuku dava ve tazminat hakkında geniş bilgi için göz atınız.

15 Yıl 3600 Kıdem Tazminatı Alma Şartları?

İş Kanunu'nun maddeleri uyarınca kıdem tazminatı alacak olan kişilerle ilgili kurallar açık bir şekilde ifade edilmiştir. Buna göre iş Kanunu'nun 60. maddesine dayanarak kişilerin yaşları dışında kalan tüm şartlarını sağlamaları sonucunda kıdem tazminatlarını alarak işlerinden ayrılmaları mümkün oluyor. 8 Eylül 1999 tarihinden önce işe giren kişiler için geçerli olan kıdem tazminatı alma şartlarının aynı zamanda kişiler için 15 yıllık sigortalılık sürelerinin yerine getirilmesi ve 3600 prim ödeme gün sayılarının karşılanması sayesinde tamamlanabilmektedir. Bu kişiler işten kendi ayrılma taleplerini iletmeleri halinde kıdem tazminatlarını alabiliyorlar. 8 Eylül 1999 tarihi ile 30 Nisan 2008 tarihi arasındaki kişiler için bu rakamlar 25 yıllık sigortalılık süreleri ve 4500 prim ödeme gün sayısı olarak değiştirilmiştir. Kişiler bu şartları yerine getirdikleri takdirde kıdem tazminatlarını alarak işten ayrılabiliyorlar. Bunun yanı sıra kişilerin kıdem tazminatı hakkına sahip olması için işçinin aynı işyerinde ya da aynı işveren altında çalışan alt işyerlerinde çalışmasına devam ediyor olması gerekmektedir.

15 Yıl 3600 Kıdem Tazminat Prim Hesaplama

Kıdem tazminatlarının hesaplanmasında kişilerin son olarak çalışmış oldukları işyerlerinde geçirmiş oldukları her bir senelik dönem üzerinden bir aylık gelirlerinin toplanmasıyla brüt ücretlerin belirlenmesi sağlanır. Son çalışma dönemlerinin aynı işyeri üzerinde gerçekleşmesi zorunluluğu bulunurken kişilerin 15 yıllık sigortalılık süreleri ve 3600 prim ödeme gün sayıları açısından aynı işyerinde çalışma zorunluluğu bulunmamaktadır. Önemli olan kişilerin tüm çalışma dönemleri içinde bu yıllık süreleri ve günlük süreleri tamamlamış olması gerekliliğidir.

15 yıl 3600 Günden Kıdem Tazminatı Almak İsteyenler Ne Yapmalı?

15 yıl 3600 kıdem tazminatı hakkını kullanmak isteyen kişiler kıdem tazminatını alarak işten çıkmak istediklerini beyan ettiklerinde Sosyal Güvenlik Kurumları'nın Merkez Müdürlükleri ve İl Müdürlüklerine başvurularını yapması gerekiyor. Kişiler buradan aldıkları "kıdem tazminatı alabilir" belgesini işverenlerine verdikleri takdirde tazminat haklarını kullanabilmektedirler. İşverenlerle işçiler arasındaki iletişimin etkili bir şekilde sağlanması adına gönderimlerin mutlaka noter vasıtası ile gerçekleştirilmiş olmasına dikkat edilmelidir.

15 Yıl 3600 Kıdem Tazminatı Alan Tekrar Çalışabilir Mi?

Kıdem tazminatı alarak işten ayrılan kişilerin daha sonra tekrar çalışma faaliyetlerine dahil edilmesi durumunda kıdem tazminatı aldığı dönemlerin emeklilik haklarının kullanılması şeklinde değerlendirilmesi söz konusu olduğu için kişiler bu sürecin ardından da çalışmalarına devam edebilirler.

Yargıtay Kararı - 15 Yıl 3600 Kıdem Tazminatı

ÖZET: Somut olayda, davalı kurumdan sadece isçinin sigortalılık süresi, prim ödeme gün ve aylığa esas yaş şartı ile yaşlılık aylığına hak kazanma yolunda bilgi tespit yazısı düzenleyebileceği, Aksinin kabulü halinde ise taraflar arasında ki iş sözleşmesine ilişkin hukuki ilişkide, taraf olmayan Kurumun kararının belirleyici olacağı, bunun ise temelde özel hukuk ilişkisi niteliğinde olan içeriğine uygun düşmeyeceği açıktır. Ankara Avukat ana sayfasında diğer yazılara göz atabilirsiniz.

15 Yıl 3600 Kıdem Tazminatı | Sıkça Sorulan Sorular

ALACAK DAVASI - DAVACININ YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANDIKTAN SONRA ÇALIŞMAYA BAŞLADIĞI İŞYERİNDEN EMEKLİLİK NEDENİYLE İŞ AKDİNİ FESHETMESİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI - DAVALI TARAFIN KIDEM TAZMİNATI ÖDEMEYİ VADETTİĞİNİ VE BU HUSUSTA ANLAŞARAK İŞ AKDİNİ BİRLİKTE SONA ERDİRDİKLERİNİ İSPAT EDEMEDİĞİ ÖZET: Somut olayda davacının 01.09.2010 tarihi itibariyle yaşlılık aylığı aldığı anlaşılmakla davalı işyerinde 29.09.2011-29.02.2016 tarihleri arasındaki çalışma dönemine ilişkin iş sözleşmesinin emeklilik nedeniyle 1475 Sayılı İş Kanunun 14.maddesi 1.fıkrasına eklenen 1.bendi gereğince görevinden ayrılmıştır. Davacının yaşlılık aylığına hak kazandıktan sonra çalışmaya başladığı işyerinden emeklilik nedeniyle iş akdini feshetmesi mümkün değildir. Davacı taraf 29.09.2011-29.02.2016 arası çalışmasına ilişkin davalı tarafın kıdem tazminatı ödemeyi vadettiğini ve bu hususta anlaşarak iş akdini birlikte sona erdirdiklerini de ispat edememiştir. Bunun yanında dava dilekçesinde belirtildiği şekilde işçinin aktif çalışma hayatına son vermesi şeklindeki iradesiyle kıdem tazminatına hak kazanması da mümkün değildir. 6100 sayılı HMK'nın 26. Maddesi gereğince taleple bağlılık asıldır. Dolayısıyla davacının kıdem tazminatı talebinin reddi gerekirken kabulüne karar verilmesi hatalı olup, davalı vekilinin buna ilişkin istinaf talepleri yerinde bulunmuş, ilk derece mahkemesi kararının bu yönüyle kaldırılması gerekmiştir.

Bu haber toplam 238 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara