15 yıl asgari ücretle çalışan ne kadar tazminat alır 2023?

15 yıl asgari ücretle çalışan ne kadar tazminat alır 2023?
15 yıl ve 3600 prim günü ile bir işçi, Türkiye'de kıdem tazminatı alma hakkına sahiptir. Bu süre zarfında bir iş yerinde sürekli olarak çalışan ve 3600 prim gününü dolduran işçi, işten ayrılırken kıdem tazminatını alabilir.

15 Yıl 3600 Prim Kıdem Tazminatı, 15 sene için 3600 prim kıdem tazminatı miktarı alabilmek için emeklilik yaş süresini doldurmuş olmak gerekmektedir.

15 yıl 3600 prim kıdem tazminatı için çalışanların 08.09.1999 tarihinden önce sigorta süresini başlatmış olması şartı aranmaktadır.

Bu düzenlemeye göre bu tarihten önce işe başlamış olan sigortalıların emeklilik için sigortalılık süresini ve prim gün sayısını doldurulup emekli yaşını beklemeleri gerekir.

15 yıl asgari ücretle çalışan ne kadar tazminat alır 2023?

2023 yılında brüt asgari ücretin 13.404 TL olduğunu göz önünde bulundurarak, 15 yıl süreyle asgari ücretle çalışan bir işçinin kıdem tazminatını hesaplayalım:

Kıdem tazminatı, çalışılan her tam yıl için işçinin brüt ücretinin 30 günlük miktarı kadar hesaplanır.

15 yıl için kıdem tazminatı:

13.404 TL (brüt asgari ücret) / 30 (bir ayın gün sayısı) x 15 (yıl) = 6.702 TL x 15 = 100.530 TL

Buna göre, 15 yıl asgari ücretle çalışan bir işçi, 2023 yılında 100.530 TL kıdem tazminatı alacaktır.

15 Yıl 3600 Gün Şartı ile Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?

15 Yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı Kaç Defa Alınır sorusunun yasal düzenlemeleri 5510 sayılı olan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Mülga 506 sayılı kanuna göre düzenlenmiştir.

Yaşlılık aylığı alabilmek için belirlenmiş olan prim günü ve sene şartları bulunmaktadır. Yaşlılık aylığı almak için gerekli kriterler ise aşağıdaki gibidir:

  • Yaş,
  • Prim günü,
  • Yıl olarak belirlenmiştir.

Bu 3 koşuldan prim gününü ve yılını tamamlamış olan kişiler, yaş süresini beklemek durumundadır. Bu süreçte yaşı beklerden çalışmaya devam edilebilir ya da çalışmadan yaşı bekleyebilir.

Yaş, prim ve yıl koşullarını tamamlamış olan ve bu sayede yaşlılık aylığı almaya hak kazanmış olan kişiler ise sigortadan yazı alarak işlerinden ayrılabilir.

Mülga 1475 sayılı İş Kanunu’na göre kıdem tazminatı da almaya hak kazanarak işten ayrılmaktadır.

15 Yıl 3600 Gün Şartı Kaç Kez Kullanılabilir?

15 Yıl 3600 gün kıdem tazminatı alan tekrar çalışabilir mi sorusunun yanıtı evet olmaktadır. Kıdem tazminatını alan kişilerin çalışma hayatına dönmesine engel olabilecek bir yasa düzenlemesi bulunmamaktadır.

Yeniden çalışma hayatına başlamış olan kişilerin, yeni işyerinde 1 sene çalışmasından sonra 15 yıl 3600 prim gününü tamamlamış olması nedeniyle tekrar işten ayrılarak kıdem tazminatını isteyebilir.

08.09.1999 tarihinden önce sigortaya girişi olan kişilerin 15 yıl 3600 prim günü şartını sağlamaları durumunda SGK’ya dilekçe yazarak işten ayrılma haklarına sahiplerdir.

Bu kişiler bir sene aynı işverenle çalıştıktan sonra birden fazla defa kıdem tazminatı talep edebilir. Yasal olarak bu konunun önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır.

15 yıl 3600 Prim Kıdem Tazminatı Kararlarına Örnek

15 Yıl 3600 Prim Kıdem Tazminatı, Davacı 06.06.2016 tarihinde SGK'ya müracaat etmiş, yaş hariç 15 sene sigortalılık ve 3600 gün prim ödeme şartını adına getirmiş olması nedeni ile kurumdan "kıdem tazminatı alır" yazısını alarak aynı gün iş akdini yasadan kaynaklanan hakkını kullanarak feshetmiştir.

Davacı doğrulusunda iş akdi 06.06.2016 tarihi itibari ile emeklilik sebebi ile feshedilmiş çoğu bu tarihten ardından davalı işveren doğrulusunda tutulan devamsızlık tutanakları adli kıymet taşımadığından davalı şirketin iş akdinin devamsızlık sebebi ile haklı nedenle feshedildiğine ait istinaf müracaatı yerinde değildir.

Yıllık iznin kullandırıldığı ile ilgili kanıt yükü davalı işverende çoğu davalı işveren doğrulusunda davacının 2015 senesi senelik iznini kullandırıldığı, senelik destur cetveli ya da eşdeğer bir vesika ile ispatlanamadığından davalı tarafın bu istikamete ait istinaf müracaatı da yerinde bulunmamıştır.

15 yıl 3600 Prim Kıdem Tazminatı Karaları

Dosyaya sunulan belgeler ve şahit anlatımlarına göre emeklilik hasebiyle sözleşmesini fesheden davacı kıdem tazminatı talep imkânına sahip ve farklı yerde çalışmaya başlasa bile kanuni hakkın tüketiminin engellenemeyeceği anlaşılmaktadır.

Davacı dinlenen tanıklarla haftalık 18 saat çok mesai yaptığını, ayda doğrultu kez hafta tatilleri ile dini bayramlar dışında bütün milli bayram ve genel tatillerde çalıştığını usulünce meydana koymuş, davalı bu kalem alacakları ödediğini ispatlayamamakla beraber bütün izinlerin kullanıldığına, kullanılmayan zamanın de fiyatının ödendiğine değin kanıt ve vesika sunmuştur.

Davalı vekili yanıt dilekçesinde özetle; davacının müvekkili işyerinden ayrılmasının esas nedeninin farklı bir işyerinde çalışmak olduğunu, davacının kötü amaçlı olduğunu, gayret gösteren işçinin farklı bir işyerinde çalışmak içersinde işyerinden ayrıldığı anlaşıldığı takdirde 1475 sayılı yasanın 4447 sayılı kanun ile eklenen 5. bendi uyarınca kıdem tazminatına hak kazanılmasının mevzubahis olamayacağını, ayrı olarak davacıya uygulanan ödemelerin bütününün banka kanalıyla yapıldığını, bordrolarda da davacının özellikle imzasının yer aldığını, senelik izinlerini kullandığını söyleyerek, davanın reddini istemiştir.

ÖZET: Dosya kapsamı, sahip olunan kanıt vaziyeti ve ileri sürülen istinaf nedenleri öneme alındığında; Mahkemenin vakıa ve adli değerlendirmesinde usul ve asal istikametinden yasaya terslik olmadığı, hükümde kamu düzenine terslik da görülmediğinden, davalı vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine, davacı vekilinin icranın geri bırakılmasına hüküm verilmesi talebinin mehil belgesi ibraz edilmediğinden ve İİK'nın 36. maddesindeki koşullar oluşmadığından hüküm verilmesine yer olmadığına hüküm verilmesi gerekmiştir.

Diğer makalalerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

Bu haber toplam 168 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara