Alacak Davası Nasıl Nerede Açılır

Alacak Davası Nasıl Nerede Açılır
Alacak Davası Nasıl Nerede Açılır Alacaklı tarafın alacağını karşı taraftan gönül rızası ile alamadığı durumlarda durumu hukuki boyutlara taşır ve alacak davası açar. B.K. da 10 yıllık zamanaşım süresi vardır. Ancak, Kiralar, anapara faizleri, otel ve lokanta masraflarına ilişkin davalar, Esnaf ve sanatkârların emeklerinin karşılığı; perakendecilerin...
Alacak Davası Nasıl Nerede Açılır, Eski çağlardan bu yana insanlar arasında ticari ilişkiler artarak devam etmektedir. Ticari ilişkilerin sayısı her geçen gün arttığı gibi ticari faaliyetlerin kapsamı ve niteliği de değişmeye devam ediyor.

Alacak Davası Nasıl Nerede Açılır

Ticari ilişkiler söz konusu olduğunda gerek kurumlar arasında, gerek bireyler arasında gerekse de kurumlarla bireyler arasında alacak verecek ilişkisi doğmaktadır. Hayatımızın her alanındaki ilişkileri, hakları, sorumlulukları ve yükümlülükleri düzenleyen kanunlar, alacaklı ile borçlu arasında oluşan borç alacak ilişkisini de düzenler. Hukuk literatüründe kapsamı oldukça geniş olan alacak verecek ilişkisi, genellikle çeşitli sözleşmeler, senetler gibi belgelerle ispatlanır. Çoğu kez yazılı olması uygun görülen sözleşmelerin, bazı durumlarda sözlü olarak düzenlenebildiğini de belirtelim. Ancak sözlü olan düzenlenen sözleşmelerde en büyük sorun ispat yükümlülüğünün zorluğudur. Alacak verecek ilişkisinde yaşanan sorunlar, anlaşmazlıklar, borçların ödenmemesi durumunda ise alacak davaları açılması başvurulacak olan hukuki yöntemdir.

Alacak davaları nerede açılır?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi alacak davalarının kapsamı çok geniştir ve birçok farklı hukuk dalında alacak davası açılması söz konusu olabilir. Alacak davası açılması için yetkili mahkemelere örnek olarak, ticaret mahkemeleri, iş mahkemeleri, tüketici mahkemeleri, asliye hukuk mahkemeleri sayılabilir. Alacak davaları ilgili mahkemelere başvuru hazırlanan dilekçe yoluyla yapılır. Dilekçelerde alacak davasına konu olan olaylar net bir şekilde açıklanmalı ve sözleşmeler başta olmak üzere tüm deliller mahkemeye sunulmalıdır. Alacak davalarında taraflar ise borçlu ve alacaklılardır. Borcunu zamanında ödemeyenler bu davalarda davacı olurken, alacağını alamayan taraf ise davalı olacaktır.

Alacak davalarında zamanaşımına dikkat!

Alacak davalarında ödeme emri, icra takibi, haciz gibi süreçlerden bahsedilebilir. Ayrıca alacak davalarının en önemli hususlarından birisi de zamanaşımı süreleridir. Yine alacak davasının konusuna ve kapsamına göre kanunlarca belirlenmiş zamanaşımı sürelerinde açılmayan davalar hakların düşmesi söz konusu olabilir. Ancak bir borcun zamanaşımına uğraması o borcun kapandığı anlamına gelmeyecektir. Zaman-aşımıyla düşen haklar olarak, borca ilişkin dava hakkını kaybeder, icra takibi başlatamaz ya da haciz yoluyla borcunu talep etme şansı ortadan kalkar. Bu nedenle bir kişiden alacağı olan alacaklıların, borçlarına ilişkin kanuni olarak kendilerine tanınan haklarla birlikte bu hakların zamanaşımı sürelerini de yakından takip etmesi gerekir. Bu da alacak davalarında hukuki danışmanlık desteği ve avukatlık hizmetinin önemini gözler önüne sermektedir. Alacaklı tarafın alacağını karşı taraftan gönül rızası ile alamadığı durumlarda durumu hukuki boyutlara taşır ve alacak davası açar. B.K. da  10 yıllık zamanaşım süresi vardır. Ancak, Kiralar, anapara faizleri, otel ve lokanta masraflarına ilişkin davalar, Esnaf ve sanatkarların emeklerinin karşılığı; perakendecilerin sattıkları malların parası gibi davalarda, 5 Yıllık Zamanaşımı Süresi geçerli olmaktadır. Gerek kasten, gerek ihmal ve teseyyüp yahut tedbirsizlik ile haksız bir suretle diğer kimseye bir zarar veren kişi, o zararın tazminine mecburdur. Ahlaka aykırı bir fiil ile başka bir kimsenin zarara uğramasına bilerek sebebiyet veren şahıs, yine o zararı tazmine mecburdur. Alacağın kaynağı iş ilişkisinden kaynaklanıyorsa İş Mahkemesine, tüketici satıcı ilişkisinden kaynaklanıyor ve taraflardan biri tüketici konumunda ise Tüketici Mahkemesine, ticari ilişkiden kaynaklanıyorsa Ticaret Mahkemesine, genel hukuki ilişkilerden kaynaklanıyor ise Asliye Hukuk Mahkemesine dava açılmalıdır. Davanın açılacağı yer ise alacağın kaynağı ilişkinin niteliğine ve duruma göre değişiklik gösterebilir.

Alacak Davası Dilekçesi - Alacak Davası Nasıl Nerede Açılır

… SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DAVACI : TC KİMLİK NUMARASI : ADRES : VEKİLİ : ADRES : DAVALI : ADRESİ : KONU : ................Alacak Davası DAVA DEĞERİ : Makalemizde Alacak Davası Nasıl Nerede Açılır konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Boşanma Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 349 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara