Arabuluculuk İş Davaları

Arabuluculuk İş Davaları
Arabuluculuk İş Davaları | Tarafların arasında çeşitli uyuşmazlıkların meydana geldiği hallerde mahkemelerde yaşanan zaman kayıplarının ve ekonomik zararların önüne geçmek amacıyla getirilen bir sistem olan arabuluculuk sisteminde iş davaları için de çözümler üretilebiliyor. İş Davalarında Arabuluculuk Sistemi İş davalarının tarafları sayılan işçi ve işveren...
Tarafların arasında çeşitli uyuşmazlıkların meydana geldiği hallerde mahkemelerde yaşanan zaman kayıplarının ve ekonomik zararların önüne geçmek amacıyla getirilen bir sistem olan arabuluculuk sisteminde iş davaları için de çözümler üretilebiliyor.

İş Davalarında Arabuluculuk Sistemi

İş davalarının tarafları sayılan  işçi ve işveren için arabuluculuk hizmetlerinin alımı sırasında bu iki kişinin başka bir üçüncü kişi sayılan arabulucu tarafından anlaştırılması sağlanmaktadır. Böylece iş mahkemelerine giderek iş hukuku kurallarına göre haklarında işlem yapılması gereken kişiler büyük bir yükten kurtulmuş oluyor. Arabuluculuğun temel amacı da taraflar arasındaki iletişimi kolaylaştırmak ve uyuşmazlıkların ortadan kaldırılmasını sağlamak olmaktadır. İş Hukuku kurallarına göre arabuluculuk sisteminde işçi ile işveren arasındaki ilişki ile ortaya çıkan alacakların ve iade taleplerinin arabulucuya yapılan başvurular sonrasında çözülmesi kolaylığı getirilmiştir. İşçilerin alacakları ve işverenlerin haklarının korunmasının temel alındığı bu işlemler sırasında işe iade davalarının yerini tutabilecek olan uyuşmazlıkların da ortadan kaldırılması sağlanabilmektedir. Yeni getirilen düzenlemelerle birlikte arabuluculuk sistemi iş mahkemelerine konu olacak davalar için zorunlu hale getirilmiştir. Bu sebeple artık işçi alacakları ve işe iade davaları için iş mahkemelerine başvurma gerekliliği kalmamıştır. Dava şartı yokluğu gerekçesi ile reddedilecek olan bu davalardan sonuç almak mümkün olmadığı için kişilerin doğrudan arabulucu ile iletişime geçmesi ve yapılacak karşılıklı müzakereler sonucunda anlaşması gerekmektedir. Buna rağmen anlaşmanın sağlanamadığı durumlarda dava açmak ise tek seçenek olacaktır.

İş Davalarında Arabulucu Seçimi Nasıl Yapılır?

İşçi ile işveren arasındaki anlaşmazlıkların ortadan kaldırılması amacıyla başvurulacak olan arabulucularda kişiler arabulucularını kendi seçmeleri özgürlüğüne sahiptirler. Adliyelerde bulunan arabuluculuk merkezlerine başvuru yoluyla kişilerin kendi arabulucularını belirlemeleri mümkün olabiliyor. Burada otomasyon sistemleri üzerinden kişilere bir arabulucu atanmaktadır. Adalet Bakanlığı'na bağlı Arabuluculuk Daire Başkanlığı'nın siciline kayıtlı arabulucular arasından bir kişinin ataması yapılmaktadır.

Tarafların Anlaşması Nasıl Gerçekleşir?

Arabuluculuk sisteminin amacına ulaşmasının ardından son verilen kararla ilgili olarak kapsamla ilgili düzenlemeler yapılarak anlaşma belgeleri oluşturulur. Hem işçi ve işveren hem de arabulucunun imzası ile geçerlilik kazanan bu belge arabuluculuk çalışmasının sona erdiğini göstermektedir. Anlaşmaya varılan durumların ardından belgenin icra edilebilirliği için şerh verilmesi taleplerinde bulunulması da mümkün olmaktadır. Dava açmadan önce arabuluculuk sistemine başvuru yapmış kişiler için şerh işlemleri ve görev yetki kurallarına uygun talepler mahkemeden istenebilmektedir. Dava görülürken arabuluculuk sistemine başvurulduğu zaman anlaşmaların icra edilebilirliğine bağlı olarak şerh verilmesi mümkün olursa bu şerhi içeren anlaşma ilam niteliği taşımaktadır. İcra edilebilirlikte şartını sağlayabilecek olan bu şerhin verilmesi çekişmesiz yargı alanın konusunda dahil olduğu için incelemeler dosya üzerinden de yapılabilmektedir. Aile hukuku gibi uyuşmazlıklarda ise bu işlem duruşmalarla yürütülmektedir. Yapılacak olan incelemelerin daha sınırlı bir şekilde yürütülmesi arabuluculuk ve cebri icra işlemlerinin uygun olup olmadığı noktasıyla doğrudan ilgilidir. Mahkemeye bu sebeple yapılacak olan başvurularda kararlarla ilgili olarak istinaf yoluna gidilmesi maktu harç alınmasına da sebep olmaktadır. Taraflar anlaşma belgelerini şerh vermeden söz konusu işlemlerden farklı bir alanda kullanmak isterlerse bu durumda da damga vergisinin maktu olarak alınması söz konusu oluyor.

Arabuluculuk Ücreti Nasıl Ödenir?

İş davaları kapsamında gerçekleşen arabuluculuk hizmetlerinde müzakerelerin başladığı noktadan anlaşmaya varılan sürece kadar geçen ilk iki saatlik süre devlet tarafından karşılanmaktadır. Anlaşmanın gerçeklediği durumlarda yargılama giderlerine ücret dahil edilmektedir.

Arabulucu Müzakerelerine Avukatla Girilir Mi?

Pek çok kişi arabuluculuk sisteminin güvenilirliğine rağmen kendi haklarından bir kayıp yaşamanın önüne geçmek amacıyla özellikle işe iade konusunun ortada olduğu durumlarda avukatıyla toplantılara girmek isteyebilir. Bu tür istekler arabuluculuk sistemi tarafından da uygun görülmektedir. Ancak bunun için avukatın özel yetkilendirme ile müzakereye katılmış olması gerekmektedir. Yetki belgesini sunması gereken bir diğer kişi de eğer bir şirketin katıldığı toplantı söz konusu ise bu şirketin temsilcisi olmaktadır. | Arabuluculuk İş Davaları

Arabuluculuk Sistemi İş Davalarına Neler Katacak?

İş mahkemelerine göre çok daha ucuz ve kısa sürede sonuçlar alınmasını sağlayan arabuluculuk sistemi gizlilik ilkesinin daha ön plana alındığı bir yargılama şekli haline geldi. Her iki tarafın da uygun gördüğü kararın benimsenmesinden dolayı taraflar açısından herhangi bir farklılığa sahip olmayan bu sistem tarafların kendi isteklerini ortaya koymasını daha açık hale getirirken aynı zamanda sorumluluklarının da açık bir şekilde ortaya konmasını sağladı. Hukuki açıdan mahkemelerin yükünü azaltan sistem iş mahkemelerinin de hız kazanmasına yol açtı.

Arabuluculukta Gizlilik Kuralları

Aksi yönde bir karar verilmedikçe arabuluculuk toplantılarındaki tüm belgeler ve kayıtlar gizli tutulmalıdır. Bu faaliyetler sırasında herhangi bir şekilde fotoğraf çekilmesi, ses ve görüntü kaydı alınması mümkün değildir. Bu tür işlemler yapanlar hakkında cezai işlemler yapılmaktadır. | Arabuluculuk İş Davaları

Bu haber toplam 193 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara