Askerlik sebebiyle işten ayrılma tazminat alır mı? Askerlik için işten ayrılan işsizlik maaşı alabilir mi?

Askerlik sebebiyle işten ayrılma tazminat alır mı? Askerlik için işten ayrılan işsizlik maaşı alabilir mi?
Askerlik görevi nedeniyle işten ayrılmak isteyen işçi, bu durumunu işverene yazılı olarak bildirmelidir. İşçi, ayrıca Askerlik Şubesi'nden alacağı askerlik sevk belgesini de işverene sunmalıdır.

Askerlik görevi, birçok işçi için kaçınılmaz bir durumdur ve bu süreçte işçilerin haklarını koruyan bazı yasal düzenlemeler bulunmaktadır.

Askerlik Sebebiyle İşten Ayrılma Durumunda Tazminat Alınabilir mi?

Türkiye'de 4857 sayılı İş Kanunu'nun 31. maddesi, muvazzaf askerlik hizmeti nedeniyle işten ayrılmak zorunda kalan işçilere, işveren tarafından kıdem tazminatı ödenmesini zorunlu kılar. Bu düzenleme, askerlik hizmetinin işçi için kaçınılmaz bir kamu görevi olduğunu kabul eder ve bu süreçte işçinin mağdur olmamasını sağlar.

İşçi, askerlik görevine başlamadan önce işverenine askere alınacağını ve işten ayrılmak zorunda olduğunu yazılı olarak bildirdiği takdirde, işverenin işçiye kıdem tazminatı ödemesi gerekmektedir. Bu, işçinin askerlik görevi nedeniyle yaşayabileceği maddi kayıpları en aza indirmeye yönelik bir önlemdir.

Askerlik İçin İşten Ayrılan İşsizlik Maaşı Alabilir mi?

Askerlik görevi için işten ayrılan bir işçinin işsizlik maaşı alma durumu, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından belirlenen kurallara bağlıdır. Genel olarak, askerlik hizmeti nedeniyle işten ayrılan ve askere gitmeden önce işsizlik maaşı için başvurmuş olan kişiler, askerlik görevlerini tamamlayıp terhis olduktan sonra işsizlik maaşı talebinde bulunabilirler.

Bu süreçte, işsizlik maaşı alabilmek için öncelikle İŞKUR'a terhis belgesi ile birlikte tekrar başvurulmalıdır. Bu, askerlik görevi nedeniyle işsiz kalan kişilere bir nevi geçici mali destek sağlama amacı taşır.

Askerlik Nedeniyle İşten Ayrılma Ne Zaman Gerçekleşmelidir?

Askerlik hizmeti için işten ayrılma süreci, Yargıtay kararlarına göre belirlenir. Yargıtay'ın konuyla ilgili kararlarına bakıldığında, celp döneminden 6-7 ay önce işten ayrılmanın makul bir süre olmadığı sonucuna varılmıştır.

Bu kararlara göre, askerlik hizmeti için işten ayrılmanın celp döneminden ortalama 3 ile 5 ay önce yapılması daha makul kabul edilir. Bu süre zarfında işten ayrılmak, işçi ve işveren arasında oluşabilecek anlaşmazlıkları minimize eder ve her iki taraf için de adil bir çözüm sunar.

İşveren Askerden Dönen İşçiyi İşe Geri Almak Zorunda mıdır?

Evet, işverenler, askerlik hizmeti nedeniyle işten ayrılmak zorunda kalan ve askerlik görevini tamamlayıp geri dönen işçilerini işe geri almak zorundadır. İş Kanunu gereğince, askerden dönen işçi, askerlik görevini tamamladıktan sonra en geç 2 ay içinde işverenine işe dönme talebinde bulunabilir.

İşveren, bu talebi aldıktan sonra işçiyi işe başlatmakla yükümlüdür. Eğer işveren, askerden dönen işçiyi işe başlatmazsa, işçiye toplam 3 aylık ücreti tutarında tazminat ödemek zorunda kalır. Bu düzenleme, askerlik görevi nedeniyle işini kaybeden işçilerin mağduriyetini önlemeye yöneliktir.

Askerlik Nedeniyle Tazminat Nasıl Alınır?

Askerlik görevi nedeniyle işten ayrılmak isteyen işçi, bu durumunu işverene yazılı olarak bildirmelidir. İşçi, ayrıca Askerlik Şubesi'nden alacağı askerlik sevk belgesini de işverene sunmalıdır. Bu belgelerin işverene iletilmesi, işçinin kıdem tazminatı alma hakkını aktifleştirir.

Bu prosedür, işçinin askerlik görevi nedeniyle işten ayrılmasının meşru bir neden olduğunu ve bu durumda işçinin korunması gerektiğini gösterir. İşveren, gerekli belgelerin sunulması üzerine işçiye kıdem tazminatını ödemekle yükümlüdür. Bu süreç, işçinin askerlik görevi boyunca maddi güvence altında olmasını sağlamak için önemlidir.

Askerlik Sebebiyle İş Sözleşmesinin Feshi Nasıl Olur?

Zorunlu askerlik görevi nedeniyle iş akdinin feshedilmesi 1474 sayılı olan İş Kanunu kapsamında 14. Maddeye göre düzenlenmiştir.

Şayet zorunlu bir hizmet olan askerlik sebebiyle iş akdi sonlandırılacaksa bu noktada hizmet işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devam ettiği süre boyunca işveren tarafından 30 günlük ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmek durumundadır.

Askerlik Sebebiyle İş Sözleşmesinin Feshi durumunda kıdem tazminatı alabilmek için:

  • İşverenin askerlik sebebiyle işten ayrılmak istediğini iletmesi gerekir ve daha sonra da kıdem tazminatını talep ettiğini bildirmelidir.
  • Bu belgelerin yanı sıra askerlik şubesinden alınan belge de eklenmelidir.
  • İşçinin kıdem tazminatı alabilmesi için 1 senedir hizmet akdi ile işverenin bünyesinde çalışmış olması gerekmektedir.
  • Kendi kusuru olmadan yalnızca askerlik görevi sebebiyle ayrılmak istediğini ifade etmesi ve kıdem tazminatı talep etmesi gerekmektedir.

Askerlik Nedeniyle İşten Ayrılma Dilekçesi Nedir?

ş kanunu askerlik maddesi: 4857 sayılı olan İş Kanunu 120. Maddesine göre düzenlenmiştir. İşçinin askerlik hizmeti sebebiyle iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda kıdem tazminatı için talep hakkı bulunmaktadır.

İşçinin askere gitmek durumunda olması 4857 Sayılı Kanunun 31. Maddesinde düzenlenmiştir. Bir seneyi tamamlamış olan işçilerin askere ayrılması durumunda iş akdini sonlandırması durumlarında kıdem tazminatı talep etmek hakkı bulunmaktadır.

İşçinin işten ayrılmasından sonra askere gitmemesi ve farklı bir yerde işe başlaması durumlarında haklarını kaybetmektedir. Bundan dolayı da işten ayrıldıktan sonra birliğine teslim olması gerekmektedir.

Askerlik Nedeniyle İşten Ayrılma İhbar Süresi Nedir?

Askerlerin işten ayrılma süresi için öncelikli olarak işçi, askere gideceğini işverene kanıtlamakla yükümlü olmaktadır. Askerlik sevk belgesini ibraz etmesi gerekmektedir.

Bunun yanı sıra iş akdi sonlandırılmış olan askerin, askerden döndükten sonra işsizlik sigortasından da faydalanması mümkündür. İşsizlik sigortasından faydalanmak için:

  • İşten ayrılmadan önceki son 3 senede 600 gün prim ödenmiş olması gerekir,
  • Bu primlerin 120 gününün kesintisiz olması gerekir,
  • İş sözleşmesinin feshedildiği tarihlerde ise askere gidilen tarihe kadar geçen süre arasında 90 günü geçmemiş olması gerekmektedir.

İşsizlik maaşının askerden döndükten sonraki 30 günlük süre içerisinde başvuru yapılması gerekir.

Askerlik Sebebiyle İş Sözleşmesinin Feshi, İş hayatında karşı karşıya kalabileceğimiz bazı özel durumlar, kanunlarda kendisine yer bularak hem işveren hem de çalışanlar için özel haklar sağlayabilir.

Askerlik Sebebiyle İş Sözleşmesi Nasıl Feshi Yapılır?

Erkek çalışanlar için vatani hizmetlerini yaptıkları askerlik dönemi, kadın çalışanlar için bir tür pozitif ayrımcılık olarak nitelen dirileceğimiz evlilik dönemleri ve doğum süreçleri bunlara en güzel örneklerdir. Bu yazımızda erkek çalışanlar için çok büyük önem arz eden askerlik sebebiyle iş sözleşmesinin feshi süreçlerini inceleyeceğiz.

Her celp dönemi yaklaşırken İnternet yapılan askerlik nedeniyle iş sözleşmesinin feshi ve kıdem tazminatı için yapılan aramaların sayısında bir artış gözlemleniyor. Bunun sebebi ise İş Kanun'unun erkek çalışanlara tanıdığı askerlik nedeniyle iş akdi fesih hakkıdır.

Yani çalışan bir erkek, vatani görevi nedeniyle iş yerinden ayrılmak zorunda kalırsa, kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Ancak askerlik nedeniyle kazanılan hak sadece kıdem tazminatıdır, ihbar tazminatı söz konusu değildir.

Ayrıca eğer çalışan talep ederse; kıdem tazminatını almayıp, askerlik dönüşü aynı iş yerinde tüm hakları kaldığı yerden devam etmek koşuluyla çalışmaya devam edebilir. Ancak askerde olduğu dönemde hakları dondurulmuş gibi yorumlanır, yıllık izin gibi haklar işletilmez. Yani askerde geçen 6 ay neticesinde yıllık izin elde edilemez.

Askerlik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?

Askere gidecek olan adayın, bu durumu işverene yazılı olarak bildirmesi ve askerlik görevini ispatlaması gerekir. Askerliğin ispatı için işverene askerlik sevk belgesinin sunulması yeterlidir. Kanunda belirtildiği üzere askerlik nedeniyle iş akdi fesihleri makul sürede yazılı olarak işverene yapılmalıdır.

Bu bildirimlerde söz konusu olan makul süreler için Yargıtay kararları incelendiğinde 5 aylık bir dönemden bahsedilebilir. Bu hakkını garantiye almak isteyen erkek çalışanlar, fesih dilekçesiyle birlikte sevk belgesini noter aracılığıyla hazırlayacağı ihtarname ile işverene bildirebilir.

Ancak birçok durumda sevk belgesinin aslının çalışılan şirketin insan kaynakları birimine iletilmesi ve fesih dilekçesi yazılması yeterlidir.

Bir Önceki İş Kanunu Hükümleri Uygulanıyor

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkek için askerlik görevi zorunlu olduğu için bu durum İş Kanunu 14. maddesinde ayrıca belirtilmiştir. Ancak burada söz konusu olan İş Kanunu ilginç bir şekilde yürürlükteki kanun değil bir önceki iş kanunudur.

İş hayatına yönelik tüm hukuki süreçler, haklar ve sorumluluklar 2003 yılından bu yana yürürlükte olan 4857 sayılı İş Kanunu ile düzenlenirken, erkek çalışanların askerlik dönemindeki kıdem tazminatı hakları bir önceki İş Kanunu olan 1475 sayılı İş Kanun'unun 14. maddesine göre belirlenir.

Bu haber toplam 592 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara