Çalışma Koşullarında Değişiklik Tazminatı

Çalışma Koşullarında Değişiklik Tazminatı
Çalışma koşullarında değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi Çalışma koşullarında değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi, Çalışma koşullarında değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi Tazminat davası İşçinin çalışma koşullarında değişiklik konusu iş hukuku içerisinde incelendiğinde, keyfi bir uygulama ve işçinin istifaya zorlanmasında kullanılan, işverence...
Çalışma Koşullarında Değişiklik Tazminatı ve İş Sözleşmesinin Feshi Olur Mu? Çalışma şartlarındaki yenilikler nedeniyle iş akdinin feshi mümkündür. Çalışma koşullarında değişiklik tazminatı ve iş sözleşmesinin feshi durumlarında gerektiğinde işveren tarafından çalışma şartlarında değişimler olabileceği iş sözleşmesinde bulunmuyorsa, bu noktada iş akdinin feshi söz konusu olabilir. İşveren, yönetim hakkını kötüye kullanmamak ve sözleşmedeki sınırlara uyulması şartıyla, işçinin çalışma şartlarında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu noktada çalışma şartlarındaki koşulların değişim içerikleri önem teşkil etmektedir. Bu noktada çalışma koşullarında yapılan kökü değişimler, işçinin kabulünden sonra uygulanmaya başlamalıdır. Altı iş günü içerisinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişimler, işçiyi bağlamayacaktır. Bundan dolayı da işçinin kabul etmediği değişimler sebebiyle iş akdi işçi tarafından sonlandırılabilir. Çalışma Koşullarında Esaslı Olmayan Değişiklik Yargıtay Kararları 4857 sayılı İş Kanunu işçiyi ve işvereni eşit olarak korumaktadır. İş sözleşmeleri genel itibari ile sürekli borç ilişkisi doğuran biz sözleşmedir. Bundan dolayı da zamanla çeşitli değişimler yapılması mümkündür. Genel itibari ile çalışma koşullarında değişimler ve iş sözleşmesinin feshi, İş Kanunu Kapsamında 22. Maddeye uygun olarak yapılmalıdır. Taraflar arasında anlaşma olduğu sürece, çalışma koşullarında her zaman değişim kabul edilebilir. Ancak kanuna göre iş sözleşmesi kapsamında bu değişimlerin iş sözleşmesinde belirtilmiş olması ya da sonradan yapılıyorsa işçinin onayı ile gerçekleşmesi gerekmektedir.

Çalışma Koşullarında Değişiklik Bildirim Örneği

  1. madde durumu göz önünde bulundurulduğunda çalışma koşullarının değiştirilmesi kapsamında bilgi verilmesi gerekir. Çalışma şartlarındaki esaslı olan unsurlar ise aşağıdaki gibidir:
  • Ücret ve ek ücretler,
  • İşin yapılacağı alan,
  • İşin gerçekleşeceği tarih,
  • İşyerindeki çalışma süreleri,
  • Yıllık izin süreleri,
  • Evlenme,
  • Doğum,
  • İşverence primleri ödenmek kaydıyla bireysel emeklilik üyeliği çalışma şartlarındaki esaslı unsurlar arasındadır.
Bu noktada çalışma koşullarındaki değişimler, işveren yönetim hakkı ile direkt olarak ilgili olmaktadır. İşverenin yanı sıra işyerinin karlılığı ve verimliliği için tedbir alınabilir. İşçiye değişimler bildirilmeli ve işçinin altı günde kabul etmesi gerekir. Şayet işçi bu şartları kabul etmez ise, iş yerinde çalışmayı sözleşmesinin eski şartlarına göre sürdürmeye devam eder. Çalışma koşullarında değişiklik tazminatı ve iş sözleşmesinin feshi,  Çalışma koşullarında değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi Tazminat davası İşçinin çalışma koşullarında değişiklik konusu iş hukuku içerisinde incelendiğinde, keyfi bir uygulama ve işçinin istifaya zorlanmasında kullanılan, işverence elinde ki önemli kozlardan biridir. Bazen sıkça sorulan sorularda, işveren iş mahkemesi davalarının %90'nında neden kaybediyor. Sebepler incelendiğinde işveren hayatın akışına uygun olmayan yaptığı tüm uygulamalar, işçinin haklı olması için yeterlidir. Yargıtay kararları incelendiğinde, işe iade nedeniyle açılan işverence haklı fesihlerin bir çoğunun aslında haksız fesih olduğu verilen kararlarda ve yargıtayın onayından geçtiği kabul edilirse, işverenin yapmış olduğu uygulamaların yanlış olduğu ortaya çıkmaktadır. Olay iş hukuk ve çalışma alanın düzenli olması, çalışma hakkına duyulan saygı ile gerçekleşeceği unutulmamalıdır. Çalışma hakkına saygı duyduğumuz zaman, olaylara bakışımız değişecek, işçinin de bir ailesi ve sorumluluklarının olduğu unutulmadan, profesyonel iş hayatında yönetimin kişiselleştirilmeden sergilenmesi, aslında sorunları ortadan kaldıracaktır.

Çalışma Koşullarında Değişiklik Tazminatı Nasıl Talep Edilir

Bu yukarıdaki temenniye aslında bizim gibi herkesin çok inanması gerekiyor. İnanmadığımız zaman, iş hayatında mutlu insanlar olmadığı sürece üretiminde verimli olmayacağını, bu durumda işyerinin satış ve ayakta kalma gücü her geçen gün düşecektir. Bu açıklamayı şu açıdan söylüyoruz, bilindiği gibi 2018 ocak ayında iş hayatında uzlaşma ve arabuluculuk sistemi ortaya çıkmıştır. Aslında işverenin % 90 iş davalarını kaybettiği düşünülürse, arabuluculuk sisteminin en çok işveren için bir fırsat olduğu unutulmamalıdır. Dedik ya olayların şahsileştirmeden, profosyonel bakıldığında, alması ve hakettiği tazminatlar teklif edildiğinde işçinin bu miktarları kabul ettiği yaptığımız arabuluculuk zorunlu bizim başvuruduğumuz yada arabuluculuk merkezlerinin yapmış olduğu görevlendirme sonucu yapılan görüşmelerde yaptığımız gözlemlerdir.

Çalışma Koşullarında Değişiklik İşçiye Fesih Hakkı Verir

İş hayatında işverenin iş sözleşmesini sonlandıracağı gibi, işçininde iş sözleşmesini sonladırma hakkı vardır. Sıksık yer değiştirme, sık sık şube değiştirme, sık sık değişik yerlerde geçici görevlendirmeye işçiye zorlama ve hatta mobing bile kabul edilebilmektedir. İşyerinin sık sık değişikliği bazen eve uzak noktalarının seçilmesi, işçinin onayının alınmaması, veya işyerindeki çalışma şartlarının değişik değişik işlerde görevlendirilmesi işçiye her zaman fesih ahkkı vermektedir.

Bu haber toplam 152 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara