Emekli olduktan sonra çalışanlar işe iade davası açabilir mi? Kıdem tazminatı almak işe iadeye engel mi?

Emekli olduktan sonra çalışanlar işe iade davası açabilir mi? Kıdem tazminatı almak işe iadeye engel mi?
İşe iade davaları, iş hukukunda işçilerin korunması adına önemli bir mekanizmadır. Emeklilik, kıdem tazminatı alınması veya diğer özel durumlar, işçilerin bu hakkı kullanmalarına engel teşkil etmez.

Emeklilik sonrası iş hayatına devam etmek veya işten çıkarılmanın ardından işe iade talebinde bulunmak, işçi ve işveren arasındaki hukuki ilişkilerde sıkça karşılaşılan durumlardır.

İşe iade davaları, belirli şartlar altında çalışanların işveren tarafından haksız veya yasal olmayan şekilde işten çıkarılmaları durumunda, işlerine geri dönebilmeleri için açtıkları hukuki mücadelelerdir.

Bu yazıda, emeklilik ve kıdem tazminatı gibi durumların işe iade davası açma hakları üzerindeki etkilerini ve işe iade davasının koşullarını ele alacağız.

1. Emekli Olduktan Sonra Çalışanlar İşe İade Davası Açabilir Mi?

Evet, çalışanlar emekli olduktan sonra da işe iade davası açabilirler. İşverenin, bir çalışanın emeklilik durumunu tek başına iş akdini feshetme sebebi olarak göstermesi yasal değildir. Eğer bir işçi, emeklilik nedeniyle işten çıkarıldıysa, işe iade davası açma hakkına sahiptir. Bu durum, işçinin haklarını koruma altına alır ve emeklilik durumunun işten çıkarılma sebebi olarak kullanılamayacağını belirtir.

2. EYT'li İşe İade Davası Açabilir Mi?

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) kapsamında emekli olmak için istifa eden bir işçi, kendi isteğiyle işten ayrıldığı için işe iade davası açma hakkına sahip değildir. İstifa, işçinin kendi iradesiyle işten ayrılmasını ifade eder ve bu durum, işverenin iş akdini feshi bağlamında açılabilecek işe iade davasını engeller.

3. Kıdem Tazminatı Ödenen İşçi İşe İade Davası Açabilir Mi?

Kıdem tazminatı alınması, işe iade davası açılmasına bir engel teşkil etmez. İşçiler, kıdem tazminatı almalarının ardından dahi işe iade davası açabilirler. Ancak, davanın kazanılması halinde, işçiye ödenecek tazminattan daha önce alınan kıdem tazminatı miktarı mahsup edilecektir. Bu, işçinin haksız bir kazanç elde etmesinin önüne geçilmesi açısından önemlidir.

4. İşveren İşçiyi Emeklilik Nedeniyle İşten Çıkarabilir Mi?

İşveren, bir işçiyi sadece emeklilik nedeniyle işten çıkaramaz. İşçinin emeklilik durumu, iş akdinin feshedilmesi için yasal bir sebep oluşturmaz. Dolayısıyla, işverenin bu gerekçeyle işçiyi kıdem tazminatı ödemeden veya herhangi bir yasal prosedür izlemeden işten çıkarması mümkün değildir.

5. Kıdem Tazminatı Almak İşe İadeye Engel Mi?

Hayır, kıdem tazminatı almak, işe iade davası açmaya bir engel oluşturmaz. İşçiler, işveren tarafından kıdem tazminatı ödenmiş olsa dahi, işe iade davası açabilirler. Kıdem tazminatı alınmış olması, işçinin işe iade talebinde bulunmasının önünde bir hukuki engel teşkil etmez.

6. İşe İade Davası Açma Koşulları Nelerdir?

İşe iade davası açabilmek için belirli koşulların sağlanması gerekmektedir. Bu koşullar arasında, iş yerinde 30'dan fazla işçinin çalışıyor olması ve işe iade davası açacak olan işçinin en az 6 ay süreyle bu iş yerinde çalışmış olması yer alır. Bu şartlar, işe iade davasının açılabilmesi için temel kriterler olarak belirlenmiştir.

Emeklilik Kıdem Tazminatı, İşe İade Nedir?

Emeklilik dolayısı ile alınan kıdem tazminatı ve işe iade davaları ile ilgili konular, İş Hukuku’nda incelenmiştir. Buna göre;

  • İş akdinin haksız feshinde,
  • İşçinin kendi isteği ile işten ayrılma isteminde

Emeklilik Kıdem Tazminatı İşe İade Davası

İşçinin kıdem tazminatı alma hakkı vardır. İşe iade durumu, işçinin işveren nazarında olan haklarını korumak adına işçiye verilmiş yasal bir haktır.

İşten haksız yere çıkarılan işçiler, belirli koşullar bir araya geldiğinde, işe iadelerini talep edebilirler. Emeklilik kıdem tazminatı, işe iade davası türlerinin her ikisi de iş akdi feshedilmesi sonrası edinilen haklardır.

Emeklilik İle Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?

İşçi, emekli olmak istediği beyanında bulunduğunda, belli şartları yerine getirirse kıdem tazminatı alır. Bu şartlar;

  • 3600 gün boyunca primlerin ödenmiş olması,
  • 15 yıldır sigortalı olma durumu,
  • Son çalışılan iş yerinde en az 1 yıl kıdemli olma durumu

Şeklinde izah edilir. İşçi, iş akdini, kendi isteği ile fesh edeceğinde, emekli olma isteğini bildirmek amacıyla, SGK’ya başvurur ve SGK kıdem tazminatı alabileceğini beyan eden belgeyi işçiye teslim eder.

Belge ile işverene başvurulduğunda işveren kıdem tazminatını ödemek zorundadır. Bir işçi, birden fazla kıdem tazminatı alma hakkına sahiptir. Emekli olduktan sonra, tekrar bir başka işe girerek, söz konusu şartları tamamladığında, yeniden kıdem tazminatı alabilmesinin önünde hiçbir yasal engel yoktur.

Kıdem tazminatı zaman aşımı süresi, 25.10.2017 yılından önce sona eren sözleşmeler için 10 yıl, 25.10.2017 tarihi sonrasında sona eren sözleşmeler için 5 yıldır.

İşe İade Davası Süreci Nasıl İlerler?

İşe iade davaları, işverenin, işçinin sözleşmesini hiçbir haklı sebep olmaksızın fesh etmesi nedeniyle işçi tarafından açılabilir. İşe iade davası zaman aşımı, 1 aydır. Bu nedenle yasal süresi dolan kişiler işe iade davası açamaz. İşe iade davasının açılabileceği durumlar şu şekildedir;

  • Davayı açacak olan kişinin bulunduğu iş yerindeki kıdemi en az 6 ay olmak durumundadır.
  • Davanın açılacağı iş yerinde en az 30 çalışan bulunmalıdır. İş yerinin farklı zincirleri olması durumunda, tüm çalışanlar bu sayıya dahil edilir.
  • İş akdinin feshi, haksız yere yapılmış olmalıdır.
  • Çalışanın iş sözleşmesinde herhangi bir çalışmanın bitiş süresi belirtilmemelidir.

Bu koşullar durumunda, kişi işe iade davası açar. Davanın olumlu sonuçlanması akabinde, işverene 10 gün içerisinde başvuruda bulunur. İşveren kişiyi yeni bir işe yerleştirmek zorundadır.

Davanın açılması ve sonuçlanması süresi zarfında kişi ücret almaya devam edecektir. Emeklilik Kıdem Tazminatı yer almıştır. Diğer makaleler için Emeklilik Kıdem Tazminatı İşe İade Davası ve Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

Bu haber toplam 1113 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara