Emeklilik Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshi

Emeklilik Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshi
Emeklilik Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshi, Emeklilik Nedeniyle İş Akdinin Feshi Dilekçe Örneği, Emeklilik Nedeniyle İş Akdinin Feshi İhbar Tazminatı, Emeklilik Nedeniyle İş Akdinin Feshi Kıdem Tazminatı, Emeklilik Nedeniyle İş Akdinin Feshi Yargıtay Kararı, Emeklilik Nedeniyle İş Akdinin İşveren Tarafından Feshi, Emeklilik Nedeniyle İş Akdinin İşçi Tarafından Feshi.
Emeklilik Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshi Nasıl Yapılır? Emeklilik nedeniyle yapılan iş sözleşmesi fesihleri 1475 sayılı iş kanununun 14. maddesi gereğince işçinin kıdem tazminatına hak kazanacağı hallerden biri olarak tanımlanmıştır. 1475 sayılı İş Kanunu 14. maddesi 5. fıkrası işçiye belirli bir sigortalılık yılı prim günü sayısı doldurması halinde emekli olabilme hakkı tanırken, bu yönde yapacağı tek taraflı iş sözleşmesi fesihlerinde tazminat alabilme hakkına da sahip olmaktadır. Emeklilik nedeniyle işçinin kendi isteği ile tek taraflı olarak iş fesihlerinde kıdem tazminatı alma hakkı yasalar gereğince kendine tanınan bir haktır.

Emeklilik Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshi İçin Gerekenler

Emeklilik nedeniyle iş sözleşmesinin feshi için gerekli şartlar İş Kanunu’nda ayrıntılı olarak tarif edilirken bu yönde işçinin sigorta tarihine göre farklılıklar gösterdiği de ifade edilebilir.
  • 15 yıl 3600 gün şartı
  • 25 yıl 4500 gün şartı bu yönde öne çıkan durumlardır.
İlk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 tarihinden önce olan bir işçinin emeklilik nedeniyle iş sözleşmesini feshedip kıdem tazminatı alabilmesi için 15 yıllık sigortalılık süresini doldurarak 3600 gün prim ödemesi yapmış olması yeterlidir. 8 Eylül 1999 tarihinden 30 Nisan 2008 tarihine kadar işe girişi olanların ise 25 yıllık sigortalılık süresini doldurarak 4500 gün sigorta primi ödemeleri koşuluyla tek taraflı iş sözleşme feshi yapabilme ve kıdem tazminatı alabilme hakları vardır. Belirtilen şartları taşıyan işçilerin emeklilik nedeniyle fesih hakkını kullanarak kıdem tazminatı alabilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan bu yönde İş Kanunu emeklilik anlamında alacağı belge ile birlikte işverene başvuru yapması yeterli olacaktır.

Emeklilik Nedeniyle İş Sözleşmesi Fesihlerinde İhbar Tazminatı Hakkı

Emeklilik nedeniyle iş akdi feshi yapan işçi için ihbar süresine uyma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu nedenle ihbar süresince işverenin işçiyi zorlama gibi bir eylem içerisine girmesi söz konusu olmamakla birlikte, işçinin de işverenden ihbar tazminatı talep etme hakkı yoktur. Emeklilik nedeniyle iş sözleşmesinin feshi aynı zamanda Yargıtay kararlarında da ayrıntılı olarak tarif edilirken, işçinin feshe ilişkin şartları sağladığı ile ilgili aldığı resmi belge sonucunda işverenin buna uymama gibi bir şansı bulunmamaktadır. ÖZET: Haklı fesih nedenine rağmen işçi ya da işverenin yasada öngörülen hak düşürücü süre içinde fesih yoluna gitmemeleri halinde, sonraki fesihlerde karşı tarafa ihbar tazminatı ödeme yükümlülüğü doğacaktır. İşçinin emeklilik, muvazzaf askerlik, evlilik gibi nedenlerle iş sözleşmesini feshetmesi durumunda, ihbar tazminatı talep hakkı bulunmamaktadır. Anılan fesihlerde, işveren de ihbar tazminatı talep edemez. Davacı işçinin işbaşı yaptığına dair saat kartı listelerine göre davacının iş akdinin feshedildiğini iddia ettiği tarih itibarıyla işverence yapılmış bir fesih olmayıp, davacı işçinin bu tarihten sonra da çalışmaya devam ettiği anlaşılmakla, davacının iş sözleşmesinin feshi sonucunda talep edilebilecek kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarının reddi gerekir. İhbar tazminatı, belirsiz süreli iş sözleşmesini haklı bir nedeni olmaksızın ve usulüne uygun bildirim öneli tanımadan fesheden tarafın, karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminattır. Buna göre, öncelikle iş sözleşmesinin Kanunun 24 ve 25. madde yazılı olan nedenlere dayanmaksızın feshedilmiş olması ve Kanunun 17. maddesinde belirtilen şekilde usulüne uygun olarak ihbar öneli tanınmamış olması halinde ihbar tazminatı söz konusu olacaktır. Yine haklı fesih nedenine rağmen işçi ya da işverenin 26. maddede öngörülen hak düşürücü süre içinde fesih yoluna gitmemeleri halinde sonraki fesihlerde karşı tarafa ihbar tazminatı ödeme yükümlülüğü doğacaktır. İhbar tazminatı iş sözleşmesini fesheden tarafın karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminat olduğu için, iş sözleşmesini fesheden tarafın feshi haklı bir nedene dayansa dahi, ihbar tazminatına hak kazanması mümkün olmaz. Yine, işçinin 1475 sayılı yasanın 14. maddesi hükümleri uyarınca emeklilik, muvazzaf askerlik, evlilik gibi nedenlerle iş sözleşmesini feshetmesi durumunda ihbar tazminatı talep hakkı bulunmamaktadır. Anılan fesihlerde işveren de ihbar tazminatı talep edemez. Makalede Emeklilik Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshi konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve İş Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 380 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara