Hafta Tatili Ücreti Nasıl Hesaplanır Alınır?

Hafta Tatili Ücreti Nasıl Hesaplanır Alınır?
Hafta Tatili Ücreti Nasıl Hesaplanır Alınır? Hafta Tatili Ücreti Nasıl Hesaplanır? Hafta Tatili Ücreti Nasıl Alınır? Hafta Tatili Ücreti Hesaplama. Hafta Tatili Ücreti Nasıl Hesaplanır Alınır? İşçinin ücretiyle buna bağlı hakların ödenmemesi de haklı fesih sebebi oluşturur. Örneğin fazla çalışma ücretiyle bayram ve tatil ücretlerinin ödenmediği gerçekleşmiş ve bu haklar mahkemece...
Hafta Tatili Ücreti Nasıl Hesaplanır Alınır? İşçilerin hafta tatili ücretini hesaplama için 4857 sayılı olan İş Kanunu kapsamında korunmaktadır. Bu kanuna göre işçi ve çalışanların hafta tatili günlerinde kesintisiz olarak 24 saat dinlenme hakkı saklı tutulur. İşçiler, dinlenme neticesinde o günün tüm ücretini de karşılıksız olarak kazanmaktadır. Ancak işçi dinlenme gününde çalıştırılacaksa bu noktada toplamda 2,5 günlük ücretini alması gerekmektedir. Fakat tatil ücretleri, fazla çalışma ücretleri ile farklı şekillerde talep edilebilir. Hafta Tatili Ücreti Nasıl Hesaplanır Alınır:
  • İşçinin haftanın 7 günü, kendi isteği dışında çalıştırılması mümkün değildir. Bunun yanı sıra şayet işçi kabul ederse bu aşamada ücretinin ödenmesi gerekmektedir.
  • Şayet işçinin günlük çalışma ücreti 100 TL ise izin günlerinde çalıştırılması durumunda bu gün için 250 TL alması gerekmektedir.

Hafta Tatilinde Çalışma Zorunluluğu

Hafta tatili yönetmeliği 2019 senesi için de işçi tarafındadır. İşçi 6 gün boyunca çalıştıktan sonra bir gün izin yapma hakkı kazanır. Bu izin gününde de tüm günlük parasını almalıdır. İşçinin kendi izni olmadan tatil günlerinde çalıştırılması mümkün değildir. Ancak ücreti mukabilinde tatil gününde çalışmayı kabul edebilir ve bu noktada günlük ücretinin 2.5 katını almalıdır. Haftalık tatil izni, kesintisiz olarak 24 saat kullanılmalıdır. Bu durum açıkça İş Kanunu kapsamında düzenlenmiştir.

Pazar Mesaisi Hesaplama 2019

Pazar gübü fazla mesai ücreti 2019 için hafta tatili ücreti hesaplanırken bir sene, 52 hafta olarak hesaplanmaktadır. Bu noktada hesaplanmış olan toplan brüt hafta tatili alacağından gelmektedir. Bu noktada damga vergisi de kesildikten sonra çıkan net tutar işçiye ödenmektedir. Hafta tatil ücreti; işçinin hafta tatilinden önceki günlerde, İş Kanunu’nun 63. Maddesine göre belirlenmiş olan iş günlerinde çalışmış olması durumunda verilmesi zorunlu bir ücrettir. Ancak işçinin hafta tatili gününde işinin tamamlanması halinde dinlenme hakkını yeniden kullanamaz. Haftalık olarak izin yerine çalıştırılan işçinin, ücret yerine iki gün peş peşe izin verilmesi söz konusu değildir. Ücret yerine telafi izni yasalarda bulunmamaktadır. Bu noktada işçiye  tatil günü ücreti verilmesi gerekmektedir.

Hafta Tatili Ücreti Nasıl Hesaplanır Alınır?

Hafta tatili ücreti hesaplamak ve hafta tatili ücreti alınması, 4857 sayılı İş Kanunu ile hüküm altına alınmıştır. Kanun kapsamında bir işçinin hafta tatili gününde kesintisiz olarak en az 24 saat dinlenme hakkı bulunmaktadır. Bu süreçte işçi çalışmamalıdır ve çalışmadığı halde o günün ücretini tam olarak almaktadır. Eğer ki işçi bu günlerde çalışır ise normal olarak aldığı ücretin 2,5 yevmiye üzerinden hesaplanması gerekmektedir. Hafta tatili yönetmeliği 2019 yılı kapsamında işçinin hak ettiği ücretlerin ödenmemesi konusu haklı fesih sebebi oluşturmaktadır.

Hafta Tatili Hesaplamalarında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bir işçi hafta tatilinde çalıştırılırsa ödenmesi gereken ücretin hesaplanması şu şekilde olacaktır;
  • İşçinin günlük 100 TL aldığı düşünülürse ve işçi haftalık 45 saatlik çalışmasını tamamlamış ise hafta tatili hakkını kazanmıştır.
  • İşçi hafta tatilinde çalışır ise günlük ücret hak edişini almaya hak kazanır. Bunun yanı sıra ücretinin 1,5 katını da alır. Yani işçi 100 TL günlük ücretinin üzerine 150 TL daha alması gerekmektedir. Yani işçi hafta tatilinde çalışır ise 250 TL ücret almalıdır.
Hafta tatili için gerekli olan ücretler işveren tarafından ödenmezse, işverenin ödemesi gereken idari para cezası tutarı 295 TL olmuştur. Bu tarz davaların takibi ve hak kaybına uğranmaması için bir avukata danışılmasında fayda vardır.

Hafta Tatili Hesaplamalarına Dahil Olmayan Ücretler

Hafta tatilinde çalışma zorunluluğu kanun kapsamında yoktur. İşveren talep ettiğinde ve işi kabul ettiğinde hafta tatilinde çalışılabilmektedir fakat bunun ücretinin işveren tarafından ödenmesi gerekmektedir. İş Kanunu’nun 50. maddesinde hafta tatili ücretlerinin hesaplarına katılmayacak olan kalemler belirtilmiştir. Bu kapsamda;
  • Fazla çalışma karşılığı olan ücretler
  • Sosyal yardımlar
  • Ulusal bayram ve genel tatil günleri için verilen ücretler
  • Hazırlama, temizleme, tamamlama işlerinde çalışan işçilerin işleri karşılığı aldığı ücretler, hafta tatili hesaplamalarına dahil edilmemektedir.
Hafta tatili ücreti nasıl hesaplanır alınır sorusunun cevabı için kanun kapsamında yapılacak olan hesaplamaların normal ücretin 2,5 katı olması gerektiği şeklinde verilebilmektedir. Hafta tatili ücretlerinin ödenmemesi durumunda işveren idari para cezası ödemelidir. Hafta Tatili Ücreti Nasıl Hesaplanır Alınır? İşçinin ücretiyle buna bağlı hakların ödenmemesi de haklı fesih sebebi oluşturur. Örneğin fazla çalışma ücretiyle bayram ve tatil ücretlerinin ödenmediği gerçekleşmiş ve bu haklar mahkemece de hüküm altına alınmış ise, bu durumda işçinin feshinin haklı sebebe dayandığı kabul edilmelidir. işverence naklen atanan işçinin başka haklı bir neden ileri sürüp ispatlamadıkça sırf atama sebebiyle işe devamsızlık etmesi haklı sayılamaz. Ancak, işverenin atama işlemi sözleşme ve yönetmeliğe dayanmıyorsa bu fesih haklıdır. Zira, işyeri yönetmeliği işverene şehirler arası atama yetkisi vermediğinde bu durum işçinin iş şartlarını ağırlaştırıyorsa, bu nedenle işçi hizmet akdini fesih edebilir. Bu halde işçi kıdem tazminatına hak kazanır. İşverenin işçiyi nakil işlemi işçinin eylemi ve toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre yapılmışsa işçi haklı fesihte bulunamaz. Gece vardiyasında çalışan işçilere iş yerinde üç saat istirahat verilmekteyken bu uygulamanın işveren tarafından tek yanlı olarak bir saate indirilmesini, iş şartlarını işçi aleyhine değiştirilip ağırlaştırılması olarak kabul edilebilir. Yine işyerinde usta olarak çalışan işçinin bulaşıkçılığa verilmesi üzerine işi bırakıp, hizmet akdini feshi haklı kabul edilmelidir. Hafta Tatili Ücreti Nasıl Hesaplanır Alınır? Makalede Hafta Tatili Ücreti Nasıl Hesaplanır Alınır konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve İş Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Hafta Tatili Ücreti Nasıl Hesaplanır Alınır? | Sıkça Sorulan Sorular

İŞÇİ İLE İŞVEREN İLİŞKİSİNDEN KAYNAKLANAN DAVA - TEKNİK BİLİRKİŞİNİN HUKUKİ DEĞERLENDİRMESİNİN HAKİMİ BAĞLAMAYACAĞI - MAHKEMECE FARK HAFTA TATİL ÜCRETİNE VE FARK FAZLA MESAİ ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİNİN YERİNDE OLDUĞU. ÖZET: Somut olayda; dinlenen tanık beyanlarına göre davacının elektrik bakım işçisi olarak çalıştığı, haftada 18 saat fazla çalışma yaptığı, ayda üç defa hafta tatilinde çalıştığının kabulünün yerinde olduğu, davacı tanıklarının davalarının olmasının HMK'ye göre beyanlarına itibar edilmeyeceğini gerektirmediği, teknik bilirkişinin hukuki değerlendirmesinin hakimi bağlamayacağı, mahkemece fark hafta tatil ücretine ve fark fazla mesai ücretine hükmedilmesinin yerinde olduğu, teknik bilirkişi raporunun dosya içeriğine ve denetime uygun olduğu anlaşılmıştır. Bu açıklamalar altında davalının istinaf talepleri isabetsiz olup tarafların iddia ve savunmalarına, dosya kapsamına, hükmün dayandığı deliller ve kanuni gerektirici sebeplere, delillerin taktirinde isabetsizlik görülmemesine göre davalı tarafından yapılan istinaf taleplerinin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 353/1-b.1 maddesi gereğince esastan reddine karar vermek gerekmiştir. Davalı vekilinin istinaf başvurusunun HMK'nin 353/1-b.1 maddesi gereğince esastan reddine karar verilmiştir. ALACAK DAVASI - ÖDENMEYEN FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞININ BULUNMASI İŞÇİYE HAKLI FESİH HAKKI VERECEĞİNDEN KIDEM TAZMİNATININ KABULÜNE KARAR VERİLMESİ - İSTİNAF BAŞVURUSUNUN KABULÜ. ÖZET: Somut olayda davacının SGK kaydına göre 15.12.2004-06.09.2011 tarihleri arasında toplam 6 yıl 8 ay 21 gün süre ile elektrik ustası olarak asgari ücret+400TL ücretle çalıştığı, fazla mesai alacaklarını alamaması nedeniyle davacı işçinin iş akdini feshettiği, dosyada dinlenen davacı ve davalı tanık beyanlarına göre. Davacının haftanın 5 günü 08:00-17:00 saatleri arasında 1 saat ara dinlenme düşüldüğünde günlük 8 saat haftalık 40 saat, Cumartesi günü 08:00-14:00 saatleri arasında yarım saat ara dinlenme düşüldüğünde 5,5 saat, 45 saati aşan 0,5 saat haftalık fazla çalışma yaptığının anlaşıldığı, zamanaşımına uğramış olsa dahi ödenmeyen fazla çalışma alacağının bulunması işçiye haklı fesih hakkı vereceğinden kıdem tazminatının kabulüne karar verilmelidir. Mahkemece kıdem tazminatının reddi yönündeki kararın isabetsiz olduğu, davacı vekilinin ileri sürdüğü bu yöndeki istinaf talebinin yerinde olduğu tespit edilmekle; Davacı vekilinin istinaf başvurusunun HMK'nin 353/1-b.2 maddesi gereğince kabulü ile kararın düzeltilmek üzere kaldırılmasına karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur. HMK.nin 353/1-b.2 maddesi gereğince davacı vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ile, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.

Bu haber toplam 812 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara