Haksız İşten Çıkarılma Tazminatı

Haksız İşten Çıkarılma Tazminatı
Haksız İşten Çıkarılma Tazminatı A. Haksız İşten Çıkarılma Tazminatı, B. Haksız İşten Çıkarılma Durumunda Kıdem İhbar Tazminatı, C. Haksız Yere İşten Çıkarılma Tazminatı. Haksız Yere İşten Çıkarılmak Her zaman iş hayatında normal bir işleyiş bulunmaz. Bazen işveren ve işçi arasında bir patronla çalışan arasında olmaması gereken diyaloglar...
Haksız bir şekilde işten çıkarılma durumlarında alınan tazminat, işveren ile işçi arasındaki hukuki gerilimlerin yaşanmasına neden olmaktadır. En sık görülen İş Hukuku davaları arasında yer alan işten çıkarılma davaları, kanunlar açısından geçerli hükümlerin oluşması halinde tazminat ödemelerine zemin hazırlamaktadır. Nitekim haksız yere işten çıkarıldığını iddia eden işçinin, İş Kanunu’nda açıkça belirtilen bazı şartların oluştuğu durumlarda işvereninden tazminat talep etme hakkı vardır. Bu nedenle işverenler ve işçiler söz konusu hukuki anlaşmazlıklara düşmemek adına işten çıkarma prosedürü hakkında detaylı bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Ülkemizde işçi ve işveren taraflarının ikisinin de haklarını gözeterek oluşturulan İş Kanunu’na göre bir işçinin iş sözleşmesinin sonlandırılması konusunda uyulması gereken belirli şartlar vardır. Bu şartlara göre; işverenin kendisini makul bir neden göstermeden işten çıkardığını savunan kişiler, söz konusu durumu kanun önünde ispatlamaları hakkında tazminat hakkı elde edebilirler.

Haksız Yere İşten Çıkarılma 2019

İşçi ve işveren arasında yaşanan hukuki anlaşmazlıklar arasında yer alan haksız yere işten çıkarılma 2019 yılında da birçok davaya konu olmaktadır. Bu durumda makul nedenler gösterilmeden işine son verildiğini yani halk dilinde haksız yere kovulduğunu düşünen işçilerin, tazminat alabilmeleri için birtakım hukuki işlemleri uygulamaları gerekir. İşverenin, haksız yere işten çıkardığı işçiye ödemekle yükümlü olduğu tazminatlar 4857 sayılı İş Kanunu’nda açıkça belirtilmiştir. Bu tazminatlar özetle şunlardan oluşur:
 • İhbar tazminatı
 • Kıdem tazminatı
 • Birikmiş izinlerin tazminatı
 • İş sözleşmesinin feshedildiğinin işçiye tebliğ edilmesinin ardından söz konusu tarihe kadar işçinin maaş ödemesi
 • İşçinin daha önceden çalışmış olduğu fazla mesailerin ödemesi
 • İŞKUR tarafından belirlenen birtakım koşulların oluşması halinde işsizlik ödeneği alınır
Görüldüğü üzere iş sözleşmesinin haksız nedenle sonlandırılmasının ardından işverenin işten ayırdığı işçisine ödemekle yükümlü olduğu tazminatlar bu şekildedir.

İşe İade Davası

Tüm bunlarla birlikte haksız işten çıkarılma tazminatı davalarının yanında işe iade davası açmaya da hakkı vardır. Bu durumda işveren, iş akdinin sonlandırılmasını makul bir nedene dayandığını mahkeme önünde ispat edemezse çalışanın tekrar işine dönmesine hükmedilir.

Haksız İşten Çıkarılma Tazminatı

 1. Haksız İşten Çıkarılma Tazminatı
 2. Haksız İşten Çıkarılma Durumunda Kıdem İhbar Tazminatı
 3. Haksız Yere İşten Çıkarılma Tazminatı

Haksız Yere İşten Çıkarılmak

Her zaman iş hayatında normal bir işleyiş bulunmaz. Bazen işveren ve işçi arasında bir patronla çalışan arasında olmaması gereken diyaloglar geçebilir. Bu noktada hem işçi hem de işveren bulunduğu ortamda rahat edemeyecek işten ayrılmanın ya da işten çıkarmanın yollarını arayacaktır. Bahane ne olursa olsun her iki tarafında haksızlığa uğramaması için çeşitli kanun hükümleri bulunur. Bir kişi bu kanuna göre işten haksız yere isteği dışında çıkarılmışsa dava açma hakkına sahiptir. Eğer mahkeme işçinin haklılığını kanıtlarsa işveren de onu eski işine ve aynı pozisyona oturtmakla yükümlüdür. İşveren mahkeme kararına uygun davranmazsa işçinin yeniden dava açarak işe başlatmama tazminatı alma hakkı doğacaktır.

İşe Başlatmama Tazminatı Hak Edilmesi

İş her insanın beslenebilmesi, barınabilmesi kısacası hayatını idame ettirebilmesi adına karşılığında para kazanmak zorunda olduğu bir şeydir. Herkes yaşamın gidişatı içerisinde bir işte çalışmak zorunda ve bu şekilde yaşamını devam ettirmektedir. İş ortamında bazen çalışanın hak etmediği şekilde muamele görmesi ya da haksız yere işten çıkarılması sık görülen bir durumdur. İşte böyle durumlarda kişi işinin peşinden gider ve haksızlık karşısında mahkemeye başvurursa işini yeniden kazanma hakkı doğacaktır. İşçinin haklı görüldüğü ve işverene yeniden işe alma sorumluluğu getirildiği karadan sonra aşağıdaki adımları izleyerek işe geri dönmeniz mümkündür:
 • Mahkemeyi kazanmanız durumunda 10 gün içerisinde işvereninize avukatınız aracılığıyla ya da kendiniz bireysel olarak işe başlatması için bir uyarı yaparsınız.
 • Uyarıyı izleyen 1 ay içerisinde işinize geri kabul edilmezseniz tekrar mahkemeye başvurarak işe başlatmama tazminatından yararlanmak istediğinizi söylersiniz.
 • İşe başlatmama tazminatı 4 ve 8 ay arasında değişen bir ödemedir. Aylık olarak ödenecektir.
 • Hakim bazı davalarda bu tazminatın içerisine işsizlik dönemindeki mağduriyetinizi de ekleyerek bir miktar belirleyecektir.
 • 6 aydan 5 yıla kadar çalışma süresi bulunanlar 4 ay tazminat alırken 5 yıldan fazla süredir aynı iş yerinde çalışan kişiler 8 aya kadar işe iade tazminatı alabileceklerdir. İşverenin karşılayacağı bu tazminat ödenmemesi durumunda icra yoluyla da tahsil edilebilir.
 • İş hukuku dava ve tazminat hakkında geniş bilgi için göz atınız.

Yargıtay Kararı - Haksız İşten Çıkarılma Tazminatı

YARGITAY: HAKSIZ YERE İŞTEN ÇIKARILMA, HAKSIZ FESİH VE TAZMİNATI İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI - DAVALI İŞVEREN TARAFINDAN İŞ SÖZLEŞMESİNİN EYLEMLİ OLARAK SONA ERDİRİLDİĞİ - DAVACININ İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKSIZ ŞEKİLDE FESHEDİLDİĞİNDEN KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI TALEPLERİNİN KABULÜ GEREĞİ. ÖZET: Davalı işveren tarafından iş sözleşmesi ... tarihinde eylemli olarak sona erdirilmiştir. Bu tarihten sonra işçinin ... tarihinde yaptığı fesih hukuki sonuç doğurmaz. Davacının iş sözleşmesi ... tarihinde işverence eylemli olarak haksız şekilde feshedildiğinden kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü gerekirken, bu taleplerin reddi hatalıdır. Makalemizde Haksız İşten Çıkarılma Tazminatı konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve İş Hukuku Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 402 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara