Hizmet Tespit Davası Nasıl Açılır?

Hizmet Tespit Davası Nasıl Açılır?
Hizmet Tespit Davası Nasıl Açılır? | Hizmet Tespit Davası ve Bilinmesi Gereken Bütün Hususları: Hizmet Tespit Davası Nedir? Türkiye Cumhuriyeti kapsamında değerlendirmeye alarak birkaç cümle ile davayı tanımlamadan şunu söylemek gerekirse ülkemizde ne yazık ki işverenler İş ve Sosyal Güvenlik hukukunun ön gördüğü kurallara uymadan hareket etmektedirler. Bunlardan bir...
Hizmet Tespit Davası Nasıl Açılır? Hizmet tespit davası açmak, sigortası yapılmadan ya da eksik şekilde bildirilerek çalışan işçiler için mümkün olmaktadır. İşçilerin sigortası olmadan ya da sigortası eksik şekilde bildirilerek çalıştığı günler için işten ayrıldıktan sonra geriye dönük sigorta primlerinin yatırılması adına hizmet tespit davası 2019 yılında açılabilmektedir. Bu davanın açılabilmesi için bazı şartlar ve ispatlar gerekmektedir. Bu dava türü için görevli ve yetkili mahkeme İş Mahkemesi’dir. Eğer ki davanın açılacağı yerde İş Mahkemesi bulunmuyorsa yetki ve görev Asliye Hukuk Mahkemesi’ndedir.

Hizmet Tespit Davası Açılabilmesi İçin Gerekli Şartlar

Hizmet tespit davası nasıl açılır sorusunun cevabı içerisinde birçok değişken bulunmaktadır. Bu değişkenlerden ilki davanın açılabilmesi için şartların uygunluğudur. Bir işçinin hizmet tespit davası açabilmesi için bazı şartlara uygunluk sağlaması gerekmektedir. Bu şartlar şu şekilde sıralanabilmektedir;
  • Davaya konu olacak iş yerinin 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası hükümlerine uygunluk sağlayan bir iş yeri olması gerekmektedir.
  • Hizmet tespit davası ve işçilik alacaklarının tespitinin yapılabilmesi için, işçinin hizmetinin sigortasız olarak verilmiş olması gerekmektedir.
  • İşçinin sigortasız olarak çalıştırıldığının daha öncesinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tespit edilmemiş olması gerekmektedir.
  • Hizmet tespit davasına konu olacak olan sigortasız süreler uzun vadeli sigortalardan olmalıdır. Buna bir örnek vermek gerekirse; ölüm, yaşlılık ve malullük sigortaları hizmet tespit davası kapsamında değerlendirilmemektedir.
  • İşçinin sigortasız çalıştığı günler için dava açma hakkı işten ayrıldıktan sonraki 5 yıllık süresi kapsamaktadır. Bu davanın açılabilmesi için zaman aşımı 5 yıldır.

Hizmet Tespit Davalarında İspat Nedir, Nasıl Yapılır?

Hizmet tespit davalarında davacı olacak olan işçinin sigortasız olarak çalıştırıldığını ispat etmesi gerekmektedir. Genel olarak bu dava türünde tanık beyanlarının dinlenilmesi yoluna sıklıkla başvurulmaktadır. Davacı işçinin birlikte çalıştığı bir iş arkadaşı ya da komşu iş yerinde çalışan bir işçi tanık olarak gösterilebilmektedir. Davanın doğru bir şekilde ilerleyebilmesi, ispatların doğru şekilde sunulabilmesi için profesyonel bir avukattan destek alınması gerekmektedir. Hizmet tespit davası avukatlık ücreti ve davanın profesyonel şekilde nasıl yürütüleceği ile ilgili detaylı bilgileri profesyonel bir avukattan alabilirsiniz. [caption id="attachment_18405" align="aligncenter" width="640"]Hizmet Tespit Davası Hizmet Tespit Davası Nasıl Açılır?[/caption]

Hizmet Tespit Davası Nasıl Açılır?

Hizmet Tespit Davası Nedir? Türkiye Cumhuriyeti kapsamında değerlendirmeye alarak birkaç cümle ile davayı tanımlamadan şunu söylemek gerekirse ülkemizde ne yazık ki işverenler İş ve Sosyal Güvenlik hukukunun ön gördüğü kurallara uymadan hareket etmektedirler. Bunlardan bir tanesi de işverenin işçiye sigorta yapma ve sigorta primlerini ödeme yükümlülüğüdür fakat bazı işverenler işçilerine sigorta yapmamaktadırlar. Kanun koyucu ana teması işçiyi koruma olan bu hukuk dalında yine işçinin lehine hareket eden sigortasız çalışan işçilerin mağdur olmaması için birtakım şartlar altında mağduriyetlerini gidermek için kanuni yollar açmışlardır. İşte o kanuni yollardan biri de hizmet tespit davasıdır. Hizmet tespit davası sigortası yapılmayan işçilerin sigortasız geçen günlerini, sürelerini sigortalı hale getirmek ve mağduriyetlerini gidermek amacıyla davalara hizmet tespit davası denir. Hizmet tespit davası, belli bir süre iş yerinde çalışan işçilerin işveren tarafından çalıştıkları süre içinde sigorta primlerinin yatırılmaması nedeni ile açılan davadır. SGK hizmet tespit davası açmak isteyen işçiler hizmet tespit davası dilekçesi hazırlayarak İş Mahkemelerine başvurmalıdırlar. Dilekçe için bir hizmet tespit davası dilekçe örneği incelenebilir.

Hizmet Tespit Davasında Görevli ve Yetkili Mahkemeler Hangileridir?

Hizmet tespit davası yetki Görevli ve yetkili iş mahkemelerinde bu dava açılmaktadır. Lakin İş Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri aracılığı ile dava açılmaktadır.

Hizmet Tespit Davası Açma Şartları Nelerdir?

  • Bu davanın açılmasının sebebi işçinin bir süre sigortasız çalışması ve sigortasız çalışma süresinin sigortalı hala dönüştürülmesini sağlamaktadır.
  • Bu yüzden ilk amaç sigortasız çalışılmalıdır.
  • Sigortasız çalışılması durumunun kuruma bildirilmemiş veya kurumun bu durumu saptamamış olması gerekir.
  • Kişinin sigortasız çalıştığını öğrenmesi anından itibaren 5 yıl içinde davayı açması gerekmektedir.
Hizmet Tespit Davasını Kim Açar? Davacı, Sigortasız çalışan işçinin kendisi, Sigortalı ölmüş ise, çocuğu, anne-babası olan mirasçılar tarafından hizmet tespiti açılır. Hizmet tespit davası İşveren ve Sosyal Güvenlik Kurumuna karşı açılır.

Hizmet Tespit Davası Sonucunda Neler Olur?

Davacı kazanırsa primler davalı tarafından gecikme zammı ile SGK geri ödemek durumunda kalır. Ayrıca işveren primleri ödeme durumunda kalırken ayrıca idari para cezası da ödemek durumunda kalmaktadır.

Hizmet Tespit Davası Zamanaşım Süresi

Hizmet tespit davası zamanaşımı, 5 yıl olarak belirlenmiştir. İşçinin sigortasız çalıştığı yıldan itibaren 5 yıl süre ile bu davayı açma hakkı devam etmektedir. Hizmet tespiti husumet itirazı yapılabilen bir davadır. Hizmet tespit davası ispat ile çok kolay sonuca varabilmektedir. Bu nedenle işçinin sigortasız olarak çalıştırıldığı dönemde çalıştığına dair bir kayıt ya da kanıtın elde bulunması işçinin lehine olacaktır. Şahitler ve kayıtlara göre davanın seyri belirlenecektir. Eğer dava işçinin lehine sonuçlanırsa sosyal güvenlik kurumu işverenden geçmiş döneme ait primleri faizi ile birlikte ödemesini isteyecek ve işçinin bu döneminin tamamlanması sağlanacaktır.

Hizmet Tespit Davası İspat

Hizmet Tespit Davasında İspat, hizmet tespiti davaları kamu düzeniyle ilgili olup bu nedenle özel bir duyarlılıkla yürütülmesi gerekmektedir. Bu tür davalarda öncelikle bordro tanıklarının, yani davacı ile aynı dönemlerde iş yerinde çalışmış ve işverenin resmi kayıtlara geçmiş şahısların tespit edilip beyanlarının alınması gerekmektedir. Dönem bordrosu verilmemiş veya bordro tanığı bulunmaz ise yada bordro tanıklarının beyanları yeterli bulunmazsa o takdirde komşu iş yeri tanıklarının tespit edilip beyanlarının alınması gerekmektedir. Hizmet Tespit davasında öncelik konusu dönemi kapsayacak şekilde Kurumdan dönem bordrolarını getirtmek, bordro tanıklarını resen tespit edip dinlemek, eğer dönem bordrosu verilmemiş veya bordro tanığı bulunamaz yada beyanları yeterli olmaz ise, komşu iş yeri tanıklarının fiili çalışmayı doğruladıkları dikkate alınarak sonucuna göre karar verilir. Hizmet Tespit Davası Nasıl Açılır ve Hizmet tespit davası avukatı danışma konusunda diğer makalelerimizi okuyabilirsiniz. | Hizmet Tespit Davası Nasıl Açılır?

Bu haber toplam 329 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara