İbraname Nedir ve İbraname Nasıl Yazılır?

İbraname Nedir ve İbraname Nasıl Yazılır?
İbraname Nedir ve İbraname Nasıl Yazılır İbra, alacaklının borçlu ile yaptığı bir sözleşme ile alacağından vazgeçerek borçluyu borçtan kurtarmasıdır. İş Kanunu'nda düzenlenmeyen ancak uygulamada çok sık kullanıldığı görülen ibraname, alacaklı durumunda bulunan işçinin borçlu durumundaki işverene karşı sahip olduğu bir veya birden çok alacağını ortadan...
İbraname Nedir ve İbraname Nasıl Yazılır? İbranamenin ne olduğu ve nasıl yazıldığı İş Hukuku, ibranamenin geçerliliği ile ilgili olan koşullar, Türk Borçlar Kanunu içerisinde düzenlenmiştir. İbra; alacaklının alacağından vazgeçmesi durumudur. İbraname, işverenlerin ve işçilerin haklarını korumak amacıyla imzalatılan bir belgedir. Sözleşmesi sona eren işçi, çalıştığı süre zarfına istinaden herhangi bir alacağı kalmadığı hususunda ibraname imzalar. Ibraname imzalanmasında, işverenin ibra edildiğini gösteren belgeyi imzalayan işçi, yani çalışan, tarafınca alması gereken herhangi bir yıllık izin, tatil, kıdem olmadığını beyan eder.

İbranamenin Borçlar Kanununa Göre Geçerlilik Şartları

İbraname, her koşulda geçerli olmaz. Bu konuya ilişkin işverenler ve işçiler bilgi sahibi olmadığından, yanlış uygulamalara rastlanır. İbraname, 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 420. maddesinde açıklanmıştır. Bu maddeye göre ibraname şartları şu şekildedir;
  • Ibraname, sözlü şekilde iletildiğinde, kesinlikle hükümsüzdür. İbranamenin geçerli sayılabilmesi için yazılı olma şartı bulunur.
  • İbraname ne zaman imzalanır? Konusuna istinaden belirtilmiş olan kurala göre, bir işçi tarafından imzalanan ibranamenin geçerli olması için, söz konusu belgenin, işçinin iş sözleşmesi bitiminden bir ay sonrasında imzalanmış olması gerekir. İşçinin çalıştığı süre zarfında ya da işçi işe başlamadan önce imzalatılan belgeler hükümsüzdür.
  • Bir ibranamede yazmakta olan, işçi tüm haklarını almıştır ya da işçinin alacağı bütün haklar kendisine temin edilmiştir şeklinde olan ifadeler geçerli değildir. Burada söz konusu olan hakkın detaylarıyla açıklanması gerekir.
  • Türü ve miktarı net bir şekilde belirtilmiş olan alacak, alacaklıya banka yoluyla, eksik bir meblağ kalmaksızın ödenmiş olmalıdır.
  • Ödemenin elden yapılmış olduğu görüldüğünde, işçi bir alacağı kalmadığını beyan etmiş olsa dahi, bu imzalanan ibraname geçersizdir. Ödemeler kesinlikle, işçinin kendi adına olan banka hesabına yapılır.

İbraname Ne Zaman Geçersizdir?

Bir ibraname, söz konusu şartları taşımamaktaysa, ibranamenin imzalanmış olması bu belgeyi geçerli kılmaz. Işçi söz konusu olan hakkını, işveren bu alacağın işçiye tahsis edildiğini, bankadan alınan bir makbuz ile kanıtlayamadığı sürece arayabilecektir.

İbraname Nasıl Yazılır?

İbraname, yanlış şekillerde düzenlendiğinde, kimi zaman işçilerin aleyhine bir durum söz konusu olur. Henüz var olmayan bir alacak için çalışanlar ibraname imzalarlar. Bu durum teknik açıdan mümkün değildir. Çalışma dönemi içerisinde imzalanmış ibranameler geçerli değildir. İbraname nedir ve ibraname nasıl yazılır? Sorusuna binaen, ibranamenin nasıl yazılacağı şu şekilde açıklanır;
  • Ibranamenin el yazısı ile yazılmış olması ibranameyi hükümsüz kılmaz ancak resmi belgelerde, herhangi bir anlaşılmazlığa düşülmemesi için, bu belgeler bilgisayarda yazılıp düzenlenmiş olmalıdır.
  • Ibranamede bulunan yazıların renkleri farklı olamaz.
  • Matbu, yani örnek olarak var olan ibranameler, ilgili alanlar doldurulup kullanılamaz. Ibraname en baştan yazılır. Aksi, yargıtay tarafından geçersiz sayılır.
  • Ibranameye, işverenin tam adının ve adresinin eklenmiş olması zorunludur.
  • Ibranamede yazılar, imza bölümleri, paragraflar arasında, gereğinden fazla boşluk bırakılmamalıdır.
Makalede İbraname Nedir ve İbraname Nasıl Yazılır konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve İş Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 719 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara