İnşaat Sektöründe İş Kazaları Sorunu

İnşaat Sektöründe İş Kazaları Sorunu
İnşaat Sektöründe İş Kazaları Sorunu | Özellikle inşaat sektöründe meydana gelen iş sağlığı ve güvenliği konusunda meydana gelen eksiklikler genel olarak yaşanan ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişmelerden yararlanılmaması durumundan kaynaklanmaktadır. İş kazalarının önlenmesi konusunda tedbirlerin alınması için yapılacak olan harcamalar gereksiz ve fuzuli olarak...

İnşaat Sektöründe İş Kazaları

Özellikle inşaat sektöründe meydana gelen iş sağlığı ve güvenliği konusunda meydana gelen eksiklikler genel olarak yaşanan ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişmelerden yararlanılmaması durumundan kaynaklanmaktadır. İş kazalarının önlenmesi konusunda tedbirlerin alınması için yapılacak olan harcamalar gereksiz ve fuzuli olarak düşünen işverenler daha fazla olarak işçilerin gerektiği kadar dikkatli olmaması nedeni ile iş kazalarının meydana geldiğini düşünmektedir. Ancak iş kazalarının meydana gelmesi konusunda asıl sebepler iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınması gereken önlemlerin alınmaması ve bu konuda gerekli ödemelerin yapılmaması ile maliyetin azaltılması nedeni ile ortaya çıkmaktadır. Bu konuda unutulmaması gereken en önemli durum, iş kazalarını önlemek konusunda yapılacak her türlü güvenlik harcaması ve yatırımı konusunda iş kazası meydana geldikten sonra ortaya çıkan ve dolaysız olarak ortaya çıkan maliyetlerden daha az olması durumudur. Bu konuda ayrıntılı olarak istatistik ve muhasebe kayıtlarının tutulması ile iş kazalarında oluşan maddi kayıplar hesaplanabilmektedir. Ancak iş kazası nedeni ile işçi, işçinin ailesi ve işçinin arkadaşları üzerinde oluşan psikolojik durumlardan kaynaklanan manevi kayıplar hesaplanamamaktadır. Bu sebeple iş kazalarının önlenmesi için gerekli olan tedbirler alınabilmektedir. İş kazaları konusunda açılacak davalarda avukat veya avukatlık bürolarından hizmet alınması ile dava sürecinin yürütülmesi ile davaların sonuçlanması konusunda avantaj sağlanabilmektedir. | İnşaat Sektöründe İş Kazaları Sorunu

İnşaat İş Kazalarında Taksir

İnşaat konusunda meydana gelen iş kazaların taksir konusunu bir örnek ile açıklamak daha faydalı olacaktır. Bir şantiye şefinin 3 metre derinlikte bir kanalizasyon kazısı yatırması sırasında yumuşak topraklı kazıya iksa tertibatı kurularak kazının yapıldığı ancak iksa tertibatının hatalı olması nedeni ile göçük olması durumunda taksirle iş kazasının meydana geldiği söylenebilmektedir. Bu durumda şantiye şefi bir iksa tertibatı kurdurarak kazının yapılmasını sağlamış ve göçük olacağını öngörememiştir. Ancak kazıda bir iksa tertibatının yapılmaması ile işçilerin çalıştırılması durumunda meydana gelebilecek göçük durumunda bilinçli bir taksirden söz edilmesi mümkün olacaktır. | İnşaat Sektöründe İş Kazaları Sorunu

İnşaat Sektöründe Meydana Gelen İş Kazalarında Maddi Tazminatlar

Bir kazası yaşan işçinin iş görmezlik durumu oranında çalışmasının aksaması ve gelirinde bir azalması yaşaması mümkündür. Bu durumda ortaya çıkan maddi zararın temini konusunda işverenlerinden maddi tazminat talep etme hakkı bulunmaktadır. İşçilerin iş kazası nedeni ile talep edecekleri maddi tazminatlar iş görmezlik tazminatı ve destekten yoksun kalma tazminatları olmaktadır. | İnşaat Sektöründe İş Kazaları Sorunu

İş Kazalarında Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Yaşanılan bir iş kazası nedeni ile işçinin ölmesi durumunda onun desteği ile geçinen kişilerin mahrum kaldıkları bu destek nedeni ile ortaya çıkan maddi zararlarını işverenden tazmin edebilmektedirler. Ölen işçinin desteğinden mahrum kalan kişiler tarafından işveren aleyhinde bir destekten yoksun kalma tazminat davası açılması mümkündür. Yargıtay'ın bu konuda verdiği kararına göre, ölen işçi ile desteğinden yoksun kalan kişiler arasında miras ilişkisi veya nafaka yükümlülüğü bulunması şart değildir. Ölen işçinin destek olduğu kişilere düzenli olarak yardımda bulunuyor olması bu konuda yeterli görülmektedir. | İnşaat Sektöründe İş Kazaları Sorunu

İnşaat İş Kazalarında Manevi Tazminat

Bir iş kazasının meydana gelmesi nedeni ile ölümün meydana gelmesi veya bedensel bir hasarın meydana gelmesi durumunda işçinin veya ailesinin çektiği acı ve elem için mahkemenin takdir edeceği bir tutarda manevi tazminat talep edilmesi mümkündür. | İnşaat Sektöründe İş Kazaları Sorunu

HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara