İnşaattan Düşme İş Kazası Tazminat

İnşaattan Düşme İş Kazası Tazminat
İnşaattan Düşme İş Kazası Tazminat Ceza Davası İnşaat Sektörü İş Kazaları Tazminat ile Öne Çıkıyor! Yıllardan beri süregelen yanlışlıklar sonucunda pek çok işçi inşaatlarda çalışırken hayatlarını kaybetti ve bu durum önlemlerin alınmadığı çeşitli noktalarda hala can almaya devam ediyor. Ancak son yıllarda inşaat sektöründe çalışan kişiler ve bu...
İnşaattan Düşme İş Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır? İş kazalarında tazminat, işçinin geçirmiş olduğu kaza neticesinde maddi ve manevi olarak, sorumlu işveren tarafından ödenmesi gereken tazminat türüdür. İş kazası durumlarında tazminat davaları, kişinin yakınları tarafından açılabilir. İnşaattan düşme iş kazası tazminat davası;
  • Maddi tazminat davası,
  • Manevi tazminat davası,
  • Destekten yoksun kalma davası
Şeklinde açılabilir. Burada önemli olan kişinin inşaattan düşmesi neticesiyle ölmüş olup olmadığıdır. Nitekim yargı usulü de buna göre değişiklik gösterir.

İş Kazası Tazminat Davası Yetkili ve Görevli Mahkeme

İş kazası geçirdim tazminat alabilir miyim? Sorusunu cevaplamak için, önce iş kazasının tespiti dahilinde rapor almak gerektiği belirtilmelidir. İş kazası, yetkili mahkemeye iş kazasının tespiti sonrasında edinilen rapor verilerek doğrudan açılabilir. Kaza ile ilgili davalara İş Mahkemeleri bakar. İş kazası yetkili mahkeme, üç ayrı koşulda belirlenmiştir;
  • Gerçek ya da tüzel davalı kişinin yerleşim yeri mahkemesi,
  • Kazanın meydana geldiği bölgede yer alan mahkeme,
  • İşçi hayatını kaybetmişse, ölen işçinin yerleşim yeri mahkemesi
Buna istinaden bu üç yetkili mahkemede dava açmak mümkündür.

İş Kazaları Davalarında Zamanaşımı

İş kazasında zaman aşımı, söz konusu kazanın neticesinde ölüm ya da maluliyet olup olmaması durumuna göre değişmez. İş kazası tazminat zamanaşımı 10 yıl olarak belirlenmiştir ancak, inşaattan düşme durumu sonucunda ceza davası açılır. Burada taksirle ölüme ya da yaralamaya sebep olma durumları söz konusudur. Buna göre, ceza davası zamanaşımı süresi uygulanacaktır. Taksirle yaralamaya sebep olma ceza davası zamanaşımı süresi, 8 yıldır. Bu noktada, tazminat davası zamanaşımı süresi uygulanır. Ölüme sebep olma zamanaşımı 15 yıldır. Burada ise, ceza davasının zamanaşımı süresi göz önünde bulundurulur.

İş Kazalarında Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Destekten yoksun kalma tazminatı talebinde, kişinin alt soyu, eşi, anne babası, diğer yakınları ya da herhangi bir üçüncü kişi bulunabilir. Bu tazminatın alınmasına hak kazanmak için, kişinin sağlığında faydalanılan destekten artık yoksun kalındığı kanıtlanmalıdır. Örnekle, herhamngi bir kişi, ölen işçinin sağlığında işçiden burs alıyorsa, bu durumu kanıtladığı noktada destekten yoksun kalma tazminatı talebinde bulunabilir. Burada bahsedilen destek, kişilerin manevi olarak yitirmiş oldukları destek olabilir. Anne ve baba, çocuklarını bayramda ziyaret edemeyecekleri gerekçesiyle destekten yoksun kalma tazminat davası açabilir.

İnşaat Sektörü İş Kazaları Tazminat ile Öne Çıkıyor

İnşaattan Düşme İş Kazası Tazminat, Yıllardan beri süregelen yanlışlıklar sonucunda pek çok işçi inşaatlarda çalışırken hayatlarını kaybetti ve bu durum önlemlerin alınmadığı çeşitli noktalarda hala can almaya devam ediyor. Ancak son yıllarda inşaat sektöründe çalışan kişiler ve bu sektördeki işverenler için yapılan düzenlemeler sonrasında kazaların sayılarının en aza indirilmesi mümkün olabildi. İnşaatlarda işçilerin hayatlarını kaybetmeleri, yaralanmaları ve uzun süren sakatlık veya beden özrü taşımalarının dışında aynı zamanda ülkenin gelişmesi açısından önemli belirtiler barındırdığı için bu konuda önlemlerin alınmasına dikkat edilmelidir. Konu iş kazaları ve meslek hastalıkları olduğunda hemen hemen her sektörde çalışan işçilerin yaşadığı sorunlardan bahsetmek mümkün olabilirken inşaat sektörü içindeki yanlışlıklar sonrasında en çok sözü edilen alan inşaat sektörü oluyor. İnşaat sektörünün diğer çalışma alanlarından değişik durum içerisinde daha fazla tehlike barındırması ve ayrıca işçilerin daha az güvenlik önlemi ile yıllardan beri çalışıyor olması bu sektörde yaşanan problemlerin esas kaynakları olmaktadır. İnşaatlarda herhangi bir problem ortaya çıkmaması adına işçilerin mutlaka inşaatın niteliklerine uygun olacak şekilde önlemlerle kendilerini koruması gerekmektedir. Her bir inşaatta farklı değişkenlerin bulunuyor olması işçilerin bazı inşaatlarda güvenle çalışırken bazılarında ise oldukça güvensiz bir iş alanına sahip olmaları mümkün olabiliyor. İnşaat kazaları işçileri seçmeden herkesin başına dikkatsizlikler veya ihmaller sonrasında gelebildiği gibi istatistiklere bakıldığı zaman bu kazaların en çok daha tecrübesiz olan kişilerin başına geldiği görülmektedir. Tüm bu nedenlerle inşaat faaliyetleri için işçilerin güvenliğini sağlayacak bir ortamın sağlanması oldukça zor olacaktır. İnşaattan Düşme İş Kazası meydana gelmesinde  kişilerin bundan büyük zararlar görmesindeki en büyük sebepler, sektör içindeki her bir bireyin bilinçten yoksun bir şekilde çalışma faaliyetlerine devam ediyor olması olmaktadır. Bunun yanı sıra önlem almanın oldukça masraflı bir gider olacağını düşünen işverenlerin tavırları da iş kazalarının ortaya çıkmasının yolunu açabiliyor. Hatta çoğu zaman işverenlerin kendi çalışma alanları içinde ortaya çıkan sorunlardan sadece işçilerin hatalarını gerekçe göstermeye çalışması da mümkün olabiliyor. Oysa iş kazalarındaki en büyük sorumluluk işverenin çalışma ortamı içindeki iş sağlığı ve güvenini sağlamak olmalıdır. İşverenler eğer giderlerin çok fazla olacağını düşünüyorsa olası iş kazalarının yaşanmasının ardından işçilere ödeyecekleri miktarları göz önüne alarak karar vermeleri gerekmektedir. Her ne kadar iş kazası sonrasında kazada mağdur durumda olan işçi veya onun bakmakla yükümlü oldukları yakınları manevi anlamda herhangi bir hak talep edemiyor olsalar da kişilerin yaşanan kayıpların ardından maddi haklar konusunda taleplerini ortaya koymaları mümkün olabiliyor.

İnşaattan Düşme İş Kazası ve Tazminat Türleri

Dünya geneline bakıldığı zaman ülkelerin ne kadar gelişmiş oldukları önemli olmaksızın en çok iş kazasının yaşandığı sektör  hemen hemen her ülkede karşımıza inşaat sektörü çıkıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bu alanda yaptığı çalışmalarda iş kazalarının yaşandığı alanların üzerinde yapılan araştırma sonuçları inşaat sektörünün ölümlü kazalar, iş göremezlik durumlarında ilk sırada geldiğini göstermektedir. İnşaat sektörü içinde en fazla karşılaşılan kaza türü yüksek bir oranla düşme sonucu meydana gelen ölümlü kazalar olmaktadır. İnşaattan Düşme İş Kazası ile karşılaştırıldığında neredeyse yarı yarıya bir farkı barındıran bu türden kazaların yanı sıra işçilerin elektrik akıntılarına kapılmaları, makinelerin kullanımı sırasında meydana gelen kazalar, çökmeler ve inşaat malzemelerinin işçilerin üzerine düşmesi sonucu meydana gelen kazalar da bulunmaktadır. Türkiye istatistiklerine bakıldığında en çok rastlanan iş kazasıiçinde elektrik akıntılarına kapılmanın düşme nedeniyle ortaya çıkan iş kazası sonra gelmesi oldukça ciddi bir durumu ortaya koymaktadır. İnşaattan Düşme İş kazalarının ardından  daha yüksekte olan şantiye içindeki kazalar gelmektedir. Burada iş makinelerinin birbirine çarpması, çevredeki nesnelere çarpması ya da çalışanlara çarpması şeklinde ortaya çıkan İnşaattan Düşme İş Kazası ile karşılaşılabiliyor. Bu tür kazaların önlenmesi için şantiye düzeni konusunda yetkili olan kişilerin mutlaka geçiş yolları konusunda en üst düzeydeki önlemleri alması gerekmektedir. Kaza türlerinin her biri de kendi içinde alt gruplara ayrılarak değerlendirilmesinde net tespitlerin yapılması sağlanmaktadır. Buna göre düşme nedeniyle ortaya çıkan kazaların en büyük sebebi işçilerin kendilerinin yüksek yerlerin eşik ya da kenar kısımlarından düşmesi şeklinde gerçekleşir. Bu türden düşmeleri yapı içinde bulunan boşluklar içinden ya da arasından yaşanan düşmeler takip eder. Benzer kazaların önlenmesi için özellikle inşaat projelerinin ilk aşamasında yapıların içindeki her türlü havalandırma veya asansör boşluklarına karşı önlem alınmalıdır. Bir diğer düşme türü de herhangi bir rakım farkı olmadan işçilerin yaşadıkları düşmeler oluyor. Tüm bu düşme türlerine kesin önlemler alabilmek amacıyla her inşaat projesi içerisinde yürünebilecek ve hareket edilebilecek olan güvenli alanlar oluşturulmalı ve işçilerin bu düzene uygun şekilde çalışmalarına devam ettikleri kontrol edilmelidir.

İnşaattan Düşme İş Kazası Sebepleri

İnşaattan Düşme İş Kazası ile meydana gelme şekillerine göre ayırt etmek mümkün olduğu gibi aynı zamanda kazaya sebep olan unsurların ortak özellikleri dikkate alınarak da kazaların gruplandırılması mümkün olabilmektedir. İlk nedenler doğrudan kazaya etki eden nedenler  sınıflandırılabilir. Bu tür kazalarda işçinin direkt  maruz kaldığı kimyasallar ya da çeşitli tehlikeli maddelerde birlikte fiziksel olarak kendilerini etkileyen elektrik, toz ya da makineler kazalara sebebiyet vermektedir. Doğrudan kazalara sebep olan unsurların yanı sıra bir de dolaylı  kazaya sebep olan bazı durumlar bulunmaktadır. Bunların başında güvenliksiz bir şekilde yaratılmış olan çalışma ortamları gelir. Güvenliksiz çalışma ortamı denildiği zaman kişilerin çalışma alanında bulunan her türlü nesneyi dikkate alması bekleniyor. Makinelerin bakımlarının yapılmamış olması, çalışma araçlarının yerinde ve doğru zamanda kullanılmaması gibi durumlar buna örnek olarak gösterilebilir. Ayrıca işveren tarafından alınması gereken önlemlerin çalışma ortamında ortaya çıkarılmaması da İnşaattan Düşme İş Kazalarına sebep verebiliyor. Tüm bu sebeplere bir de iş kazası temel sebepleri sayılabilecek olan bazı unsurlar bulunmaktadır. Bunların başında çalışma ortamı ile ilgili olarak sorumluluğun kendisinde olduğu işveren tarafından alınmayan önlemler gelmektedir. Buna ek olarak işçinin kendi niteliklerinden ve çalışma ortamının fiziksel şartlarından ortaya çıkan sebepler de iş kazasının sebeplerinde ayrıca gruplandırılabiliyor.

İnşaattan Düşme İş Kazası Tazminat Davalarında Davalı Kimdir?

Başına herhangi bir kaza gelen kişiler yaşadıkları kayıpların karşılanması amacıyla tazminat davası açabilmektedir. Bu tazminat davalarında davalı sıfatını alacak olan kişi İnşaattan Düşme İş Kazasında tam kusuru bulunan kişiyle aynı kişi olmalıdır. Buna göre tazminat davaları doğrudan işverene ya da işveren tarafından vekil tayin edilmiş alt işverene açılması mümkün olabiliyor.

İnşaattan Düşme İş Kazası Tazminat Davası Zamanaşımı Süresi

İşçilerin İnşaattan Düşme İş Kazası ile karşılaşmalarının ardından tazminat davası açabilmesi için 10 yıllık süre içinde dava açma haklarını kullanmaları gerekir. Bu sürenin başlangıç tarihi olarak kazanın gerçekleşmiş olduğu tarih esas alınır. Eğer İnşaattan Düşme İş Kaza sonrası fark edilen yeni bir kayıp durumu söz konusu oluyorsa zamanaşımı süresinin bu noktadan itibaren devam ettirilmesi gerekir.

İnşaattan Düşme İş Kazası Davasında Ne Talep Edebilir?

Tazminat davaları mağdur durumda olan kişilerin kayıplarının karşılanması amacıyla açılmaktadır. Ancak İnşaattan Düşme İş Kazası nedeniyle tazminat davalarında SGK tarafından ortaya konmuş olan haklar dikkate alınarak ödeme yapılacak miktarlar belirlenir. Buna göre kişiler hem maddi hem de manevi zararlara karşılık tazminat talep edebiliyorlar. Kişilerin İnşaattan Düşme İş Kazası yaşamalarının ardından hastanede kalmış oldukları tedavi giderleri, bu sürede çalışamadıkları için ortaya çıkan kazanç kayıpları ve eğer olası görülüyorsa gelecekte sağlığının eski gücünde olmasına el vermediği şekilde ortaya çıkan kayıpların tazmin edilmesi mümkün oluyor. Bunlara Hayatını kaybetmiş olan kişilerin yakınları için destekten yoksun kalma gerekçe gösterilerek tazminat alınması da mümkün olmaktadır. Manevi tazminat konusunda ise kişilerin ya da yakınlarının yaşamış oldukları acı ve üzüntünün teselli edilmesi adına bir miktar belirlenebiliyor.

İnşaattan Düşme İş Kazası İşverenin Hukuki ve Cezai Açıdan Sorumlulukları Nelerdir?

İnşaattan Düşme İş kazalarının ortaya çıkmasındaki en temel sebep işverenin yükümlü olduğu işçiyi gözetme ve koruma ilkesini yerine getirmemesi oluyor. Bu tür durumlarda işveren kazadan doğrudan sorumlu tutulabilmektedir. Yargıtay kararları işverenlerin sadece mevzuatta yer alan önlemlerin dışında çalışma ortamına uygun olacak şekilde önlemler almasını da gerekli kılmaktadır. Makalemizde İnşaattan Düşme İş Kazası Tazminat Ceza Davası hakkında bilgi verilmiştir. İnşaattan Düşme İş Kazası Tazminat Ceza Davası ile ilgili avukat desteği alınması davanız açısında büyük öneme sahip olacaktır. Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

Bu haber toplam 676 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara