İş Davasında İstinaf ve Temyiz

İş Davasında İstinaf ve Temyiz
İş Davasında İstinaf ve Temyiz | İş Davasında İstinaf Nedir Başvuru Nasıl Yapılır? TDK' ya göre Arapça kökenli bir kelimedir. Kelime anlamı da, mahkeme tarafından verilmiş olan bir kararın kabul edilmeyip, bir üst mahkemeye götürülmesidir. Türk Hukuk Sistemimize, eskiden dava dosyaları ile ilgili olağan yollar iki şekildeydi. Temyiz ve devamında karar...

İş Davasında İstinaf ve Temyiz Başvuru Nasıl Yapılır?

İş Davasında İstinaf ve Temyiz | TDK' ya göre Arapça kökenli bir kelimedir. Kelime anlamı da, mahkeme tarafından verilmiş olan bir kararın kabul edilmeyip, bir üst mahkemeye götürülmesidir. Türk Hukuk Sistemimize, eskiden dava dosyaları ile ilgili olağan yollar iki şekildeydi. Temyiz ve devamında karar düzeltme, olağan kanun yolları olarak yer almaktaydı. Fakat yeni sistemde karar düzeltme kanun yolu sayılmamaktadır. Bu değişiklik 6100 Sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu'nda karar düzeltmeye yer verilmemesi halinde gerçekleşmiştir. Yeni düzenleme sonrası kabul edilen olağan kanun yolları, istinaf ve temyiz olmaktadır. Yerel mahkeme yani ilk derece mahkemesi yaptığı yargılama sonrasında bir karar verir. Fakat bu karar içerisinde itiraz edilebilecek hususlar var ise ve taraflardan en az biri bu hususlara itiraz ediyorsa, bir üst mahkeme olan İstinaf Mahkemesi devreye girer. İstinaf Mahkemesi'nin devreye girmesi, verilen kararın denetlenmesi ve bu denetleme için inceleme yapılması ihtiyacından olmaktadır. Fakat bu ifade, yeniden yargılamanın söz konusu olacağı anlamına gelmez. Dar bir istinaf modeline sahip olan sistemimizde, gerekli olan konular ve itiraz edilen konu neyse o noktadaki hususlar incelenir. Yeni delil toplanması, yargılamanın baştan yapılması İstinaf Mahkemeleri için geçerli olan şeyler değildir. Denetimin artması, anlaşmazlıklarla ilgili verilecek kararların çok daha sağlıklı olmasını sağlar. İstinaf kanun yolu da bu amaçla hareket etmekte ve yerel mahkemenin verdiği kararın en az hatayla kesinlik kazanmasını sağlamaktadır. Ayrıca inceleme ve denetim merkezli olan İstinaf Mahkemeleri, kamuoyu açısından da yargıya güven oluşmasını sağlar. İşlev ve kuruluş amacı nedeniyle oldukça olumlu tepkiler alan İstinaf Mahkemeleri, eleştiri de almaktadır. Bu eleştirilerden biri, zaten yargı yolunun ağır işlediği ve hantal bir yapıya sahip olduğu, üstüne bir kanun yolu daha eklenerek yargı süresinin çok fazla uzamasını ve ağırlaşmasını sağladığıdır.Ayrıca uygulamada da bazı sorunlar vardır. İstinaf için başvuru yapacak olan kişiye çıkarılan harç ve yargılama gider masrafları bu sorunlardan biridir. Bununla birlikte, birden fazla ve farklı bölgelerde kurulan mahkeme olmasından dolayı, mahkemeler arası anlaşmazlık çıkma ihtimali de uygulama sorunlarındandır. Alt yapı eksiklikleri ve sorunları ile personeldeki yetersizlik de uygulama aksaklıkları olarak yer almaktadır. Yukarıda bahsi geçen eleştiriler söz konusu olsa da istinaf, kişinin hak aramasının özgürlüğüne hizmet eder. Sadece bu özgürlüğe yaptığı katkıyla bile fayda sağladığı aşikârdır. Diğer önemli olan konu da, temyiz incelemesinde yapılan denetim sınırlı hukuki denetimden denetime uğrayacaktır. Bu sayede çok daha etkin bir inceleme yapılabilmektedir. | İş Davasında İstinaf ve Temyiz

Örnek İstinaf Başvurusu İle Verilen Karar

Davacı vekili istinaf dilekçesinde, kendilerine ıslah hakkı tanımadan karar verildiğini ileri sürmüş ise de; HMK gereğince davacı tarafın talebi olmadan mahkemenin resen ıslah için süre vermesi öngörülmediğinden davacı vekilinin bu talebi uygun görülmemiştir. Bu durumda taraf vekillerinin istinaf taleplerinin reddi ile HMK 353. madde düzenlemesine göre kamu düzeni kapsamında yapılan inceleme sonucu ilk derece mahkeme kararının KALDIRILMASINA, taleple bağlılık ilkesi gereğince davacının kıdem tazminatı isteminin kısmen kabulü ile, fazlaya ilişkin kıdem tazminatı hakkının saklı tutulmasına, davacının fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti, UBGT ücreti yol ve yemek ücreti taleplerinin reddine oy birliğiyle karar vermek gerekmiştir. Bir Başka Örnek kararda ise; Davacının ödenmemiş fazla çalışma ve ubgt alacağı mevcut olmakla davacı sözleşmeyi haklı nedenle feshetmiştir. Davacının kıdem tazminatı talep hakkı vardır. Davalı-karşı davacı işverenin ihbar tazminatı talebi ise yerinde değildir. Davacı ve diğer çalışanların ücretinden, depoda yapılan sayımda eksik çıkan televizyon bedelinin kesinti yapıldığı yanların kabulündedir. Ancak işverenin tek taraflı aldığı kararla bu kesintiyi yapma hakkı yoktur. Yerel mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşılmakla davalı-karşı davacı vekilinin istinaf başvurusunun esas yönünden reddine dair aşağıdaki hüküm kurulmuştur. | İş Davasında İstinaf ve Temyiz

İş Davası Temyiz Nasıl Yapılır - Örnek Yargıtay Temyiz Sonucu

YARGITAY TEMYİZ: Hukuk Genel Kurulu Esas:  2011/21-48 Karar: 2011/226 Karar Tarihi: 27.04.2011 ÖZET: Yargılama iş kazası tespiti davasına ilişkindir. Mahkemece direnme olarak adlandırılan kararda çalışılan ülke ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmaması veya topluluk sigortası olmaması halinde kişinin yasa uyarınca geçici görevle yurt dışına gönderilmesi durumunda zorunlu sigortalı kabl edilmesinin mümkün olduğu gerekçesine dayanılarak davanın kabulüne karar verilmiştir. İş Davasında İstinaf ve Temyiz Nasıl Yapılır ve diğer makaleler için Ankara avukat sayfasını ziyaret edebilirsiniz. | İş Davasında İstinaf ve Temyiz

Bu haber toplam 162 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara