İş Kanunu Davaları

İş Kanunu Davaları
İş Kanunu Davaları TAZMİNAT DAVASI - İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET - DAVACININ AYNI İŞ KAZASINDAN DOLAYI TESPİT EDİLEN SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ORANLARI ARASINDA AÇIK ÇELİŞKİ BULUNDUĞU - ÇELİŞKİNİN GİDERİLMESİNDEN SONRA KARAR VERİLMESİ GEREĞİ ÖZET: Davacının aynı iş kazasından dolayı tespit edilen sürekli iş göremezlik oranları arasında açık çelişki...
İş Kanunu Davaları, İş kanunu ile alakalı davalar, işçilerin haklarını aradıkları, İş Hukuku’nu ilgilendiren davalardır. Konu ile iş mahkemeleri ilgilenir. İş kanunu, işçiyi korumalıdır.

İş Kanunu Davaları

İş hukuku, işçinin haklarını, işveren ve işçi arasındaki ilişkileri, işçinin sendikalaşma hakkını gözeten bir hukuk türüdür ve karma hukuk kurallarına tabidir. İş hukukunun nitelik kazanmaya başladığı ve işçi haklarının önem arz etmeye başladığı dönem sanayi devrimine tekabül eder.

İş Hukuku Nedir?

Çalışanların çeşitli hakları olmasaydı ve bu haklar emredici hukuk kurallarına dönüştürülmeseydi, oldukça vicdan sahibi bir miktar işveren haricinde, geri kalan herkes, işçilerden maksimum fayda sağlamaya çalışıyor olabilirdi. Bu nedenle, işçilerin hakları kanunen korumaya alınmıştır. Iş hukukunda şu konular üzerinde durulur;
 • İşveren işçinin hakkını ihlal edemez, emeğini sömüremez.
 • İşveren işçiye asgari ücretin altında bir ücret veremez.
 • İş hukukunda işverenin değil işçinin hakkı önceliklidir.
 • İşçilerin sendikalaşma hakkı vardır.

İş Kanunu Kimlere Uygulanır?

iş kanununun uygulanabilirlik alanları, 1. ve 4. Maddelerde belirtilir. Buna göre 1. Maddede, iş kanununun 4. Maddede yer alan iş yerleri haricinde bütün iş yerlerini ve işverenleri kapsadığı belirtilir. 4. Maddede yer alan iş kanununun uygulanmayacağı alanlar;
 • Deniz ve hava taşımacılığı,
 • Sporcular,
 • Rehabilitasyonlar,
 • Aile bireylerinin oluşturduğu, dışardan kimsenin yer almadığı, el sanatları yapılan iş yerleri,
 • Çıraklar,
 • 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu’na göre 3 kişinin çalıştığı yerler
 • Ev hizmetleri
Şeklindedir.

İş Kanunu Davaları Nelerdir?

İş davaları işçiler tarafından en çok açılan davalar arasındadır. Bu davaların açılma sebebi en çok işten haksız yere çıkarılma, işçinin boş kağıda imza atmış olmasından kaynaklı istenmeyen hadiseler şeklindedir. Iş kanunu davaları arasında sık rastlananlara bakacak olursak bu davalar;
 • Alacak tazminat davaları,
 • Hizmet tespiti davaları,
 • Işe iade davaları
Şeklindedir.

İş Kanunu Davaları Açma Süreleri Nedir?

İş kanunu davaları için, iş mahkemelerine başvurulur. Dava açılmadan süreç zaman aşımına uğramışsa, davalı taraf, zaman aşımını öne sürebilecektir. Bu nedenle bu süreler önemlidir. Zaman aşımı süreleri davadan davaya değişiklik gösterir. Iş kanunu dava açma süresi şu şekilde açıklanır;
 • Tazminat alacağı adına açılan davalarda süre, 10 yıl,
 • Ücret alacağı için açılan davalarda süre, 5 yıl,
 • Işe iade davaları için süre, işten ayrılınmasından itibaren 1 ay,
Kişiler, tazminat ve ücret alacakları için, belli bir süre bekleyerek dava açabilirler fakat, iş kanununda işe iade davasının süresi 1 ay olduğundan acele edilmesi gerekir. Makalede Kıdem Tazminatsız İşten Çıkarma konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve İş Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Yargı Kararlarında İş Kanunu Davaları

İŞ KANUNU TAZMİNAT DAVASI - İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET - DAVACININ AYNI İŞ KAZASINDAN DOLAYI TESPİT EDİLEN SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ORANLARI ARASINDA AÇIK ÇELİŞKİ BULUNDUĞU. ÇELİŞKİNİN GİDERİLMESİNDEN SONRA KARAR VERİLMESİ GEREĞİ ÖZET: Davacının aynı iş kazasından dolayı tespit edilen sürekli iş göremezlik oranları arasında açık çelişki bulunmasına karşın bu çelişki giderilmeden karar verilmesi isabetsizdir. Yapılacak iş, yargılamaya konu iş kazasına ilişkin davacıya ait tüm tıbbi belgeler temin edildikten sonra öncelikle Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu'ndan, çelişkinin devam etmesi halinde, Adli Tıp Kurumu 2. Üst Kurulu'ndan davacının %0 olarak tespit edilen ilk maluliyetinden sonra bu oranın artıp artmadığı, artma söz konusu ise artış tarihinin tam olarak hangi tarih olduğu, artma ile iş kazası arasında illiyet bağı bulunup bulunmadığı konusunda rapor alınmasından sonra çıkacak sonuca göre bir karar vermekten ibarettir. İş Kanun İş Kazası Davalarında Talep İlk derece Mahkemesi tarafından "... Yapılan yargılama sonucunda; davacıların murisinin ... ili ... ilçesi ... köyü ... mevki sınırları içinde bulunan davalılardan ... Genel Müdürlüğünün sahibi ve asıl işveren, diğer davalı şirketin alt işveren olduğu kömür işletme sahasında işçi olarak çalıştığı, 13/05/2014 tarihinde meydana gelen göcükte hayatını kaybettiği , kusura ilişkin düzenlenen bilirkişi raporunda ...'nin %70, ... İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünün %20,...'in %5, ... ve ... Bakanlığının %5 oranında kusurluğu olduğunun belirlendiği, hesap yönünden, gerekçeli ve denetime elverişli şekilde düzenlenen hesap bilirkişi raporu ile davacı ... 'nın ... tarafından karşılanmayan maddi tazminat alacağı bulunduğu , Davacıların murislerinin kömür ocağında meydana gelen göcük sonucu ölümü nedeniyle duydukları acı ve çektikleri ızdırap göz önüne alınarak lehlerine manevi tazminata hükmedilmesi gerektiği ..." gerekçesi ile davacı annenin maddi tazminat isteminin kısmen kabulüne, davacı baba ve kardeşin maddi tazminat istemlerinin reddine, tüm davacıların manevi tazminat istemlerinin ise kısmen kabulüne karar verilmiştir. Diğer makalemiz olan iş hukuku avukatı hakkında hazırlanan makaleyi okuyabilirsiniz.

Bu haber toplam 225 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara