İş Kazası Nedeniyle Sonucu Tazminat

İş Kazası Nedeniyle Sonucu Tazminat
İş Kazası Nedeniyle Sonucu Tazminat | İş Kazası Sonrası Tazminat Davaları | İş kazalarının yaşanmasının ardından işçiler işverene karşı uğradıkları zararın karşılanması amacıyla tazminat almak üzere dava açabilmektedirler. Bu noktada işçinin haklarına sahip çıkan noktalar işverenin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemiş
İş Kazası Arabuluculuk Olur Mu? İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davası Nasıl Açılır? İş kazalarının yaşanmasının ardından işçiler işverene karşı uğradıkları zararın karşılanması amacıyla tazminat almak üzere dava açabilmektedirler. Bu noktada işçinin haklarına sahip çıkan noktalar işverenin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemiş durumu olmasıdır. İşçiyi gözetme borcuna aykırı davrandığı düşünülen işveren hakkında işçiler maddi ve manevi olmak üzere tazminat davalarını açabilirler. Maddi tazminat davalarında işçilerin fiziksel olarak zarara uğraması ve iş göremezlik oranları ölçüsünde ortaya çıkan zararlarının tazmini sağlanır. Maddi tazminatlar iki farklı şekilde olabilmektedir. Bunlardan ilki işçinin iş göremez duruma düştüğü hallerde söz konusu olan iş göremezlik tazminatları olmaktadır. Diğer maddi tazminat türü ise iş kazası sonrası zarara uğrayan işçinin yaşadığı zorluklar karşısında harcamış olduğu giderlerin ya da bu kişinin ölümü halinde destekten yoksun kalan yakınları tarafından alınabilecek olan yoksunluk tazminatı olmaktadır.

Arabuluculuk Nedir Nasıl İşler?

Arabuluculuk işleyişi ilk olarak arabuluculuk siciline kayıtlı ve çekişmenin hakemliğini yapabilecek bir arabulucunun bulunmasıyla başlar. Arabulucuyu taraflar kendi isteklerine göre belirleyebilirler. Fakat ortak bir arabulucuya karar verilemediği durumlarda arabuluculuk bürosu bu kişiyi kendisi görevlendirecektir. Bazı durumlarda arabulucuya gidilmesi mahkeme tarafından zorunlu tutulur. Fakat bazı çekişmeli durumlar için ise böyle bir zorunluluk olmasa da taraflar arabulucuya gitmeyi uygun görebilir. Zorunlu arabuluculuk ücret tarifesi hakkında aksi belirtilen bir durum olmazsa bu ücret taraflardan eşit şekilde karşılanır. Fakat ücret yükümlülüğü hakkında mahkemenin verdiği bir karar varsa da ona uyulur.

Arabuluculuk Yapacak Kişiler Kimlerdir?

Kimler arabuluculuk yapabilir sorusunun cevabı hukuk fakültesi mezunu ve en az 5 yıl deneyimi olan kişilerdir. Bunun yanı sıra arabuluculuk yapacak olan kişilerin iletişim ve görüşme tekniklerine dair bir eğitim almış olması ve bu alanda uzmanlaşmış olması da gereklidir. Bu eğitimlerin sonunda avukatlar bir sınava tabi tutulur. Sınavı başarıyla geçen kişiler arabuluculuk listesine kayıt yaptırır ve arabulucu avukat olarak görev yapmaya başlar.

İş Kazası Tazminat Arabuluculuk Süreci

İş hukukunda yapılan düzenleme ile işçi alacaklarında arabuluculuk süreci zorunlu hale gelmiştir. Ancak İş kazası nedeniyle tazminat talepleri zorunlu arabuluculuk kapsamında değildir. İş kazası tazminat sonucu her ne kadar arabuluculuk zorunlu olmasada, taraflar istemesi halinde ihtiyari olarak arabuluculuğa başvuru yapabilirler. İş kazası tazminat taleplerinde arabuluculuk süreci hakkında bilgi almak için detaylı avukat ve danışmanlık alınmasını öneririz.

İş Kazası Tazminatları Nasıl Alınır?

İş kazalarının ardından çalışanların başına gelen hem fiziksel hem de manevi tüm zararların kişiler için bir noktada teselli niteliği taşıyacak şekilde karşılanması amacıyla iş kazaları tazminatlarının alınması mümkün oluyor. İş kazalarının ardından tazminat talebinde bulunabilecek olan kişiler maddi veya manevi tazminat isteyebilirler. Maddi tazminat davaları somut olarak zarar gören kişiler için söz konusu olurken manevi tazminatların talep edilmesi de mümkün olabiliyor. İşçilerin yaşadıkları kayıpları karşılaması adına en temel hakları olan iş kazası tazminatları hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

İş Kazası Maddi Tazminat Talepleri

İş kazalarının ardından maddi tazminat taleplerinin dile getirilmesi ancak kaza sonrasında işçinin iyileşme süreci için harcanan tedavi giderlerinin ve bu sürede işçinin çalışamamasından kaynaklanan kazanç kayıplarının karşılanması amaçlanmaktadır. Buna ek olarak eğer bedende oluşan hasar nedeniyle işçi çalışıyor olmasına rağmen bir kayıp yaşamışsa bu durumda çalışma gücünün azalmasından dolayı da tazminat alınabiliyor. İlerideki hayatında çalışamayacağı tespit edilmiş olan kişiler için de ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan zararların karşılanması için maddi tazminat taleplerinde bulunulabilir. Maddi tazminat davalarında tazminat davasının yöneltileceği kişiler genellikle işverenin kendisi olsa da kazaya sebep olan herkesin buna dahil edilmesi mümkün olmaktadır. Maddi tazminat davalarının açılması ve sonuç elde edilmesindeki en temel nokta işçinin başına kaza gelip de bu durum ortaya çıkmamış olsaydı işçi maddi açıdan ne durumda olurdu bunun karşılığını vermeye çalışmaktır. İş kazaları sebebiyle çalışma faaliyetini sürdürememiş olan kişilerin çalışmadıkları sürede yaşadıkları zararlara ek olarak aynı zamanda yaşadıkları çalışma gücü kayıplarının ardından ortaya çıkacak zararların karşılanması için işverenden eksik aldıkları ücretlerin tamamlanmasını sağlamak üzere karşılamasını talep edebilir. Bu türden zararların hesaplaması yapılırken işçinin iş görebilme çağına yakınlığı ve ortalama yaşam süresi gibi noktalara dikkat edilmektedir. Tazminat miktarlarının hesaplanması noktasında SGK tarafından karşılanmayan zararların bu miktara dahil edilmesi sağlanabiliyor.

İş Kazası Manevi Tazminat Talepleri

İş kazalarının sonrasında zarara uğrayan kişiler sadece fiziksel olarak değil aynı zamanda çalışmadıkları süreden kaynaklı olarak manevi zorluklar da yaşayabilmektedirler. Bununla birlikte eğer iş kazası sonrasında işçi hayatını kaybetmişse bu durumda işçinin yakınlarının da maruz kaldıkları keder ve acının karşılığı olarak işverene maddi tazminat davası açması söz konusu olabiliyor. Manevi tazminat miktarlarının belirlenmesinde acı ve kederin ölçülmesi noktasında yasalar iş kazasının meydana gelme şekline ve işveren ve işçi tarafının ekonomik ve sosyal açıdan durumlarına bakarak karar vermektedir.

Ölümlü İş Kazalarında Destekten Yoksun Kalma Tazminatları

İş kazası sonrasında hayatını kaybeden işçinin, hayatta olduğu sürede bakmakla yükümlü olduğu veya yükümlü olmamasına rağmen bakımını üstlendiği kişilerin destekten yoksun kalma gerekçesiyle tazminat talebinde bulunması söz konusu olmaktadır. Bu nedenden dolayı ölen kişinin sadece ailesi ya da birinci dereceden yakınları değil arasında kan veya aile bağı bulunmayan kişilerin de tazminat taleplerini dile getirmesi söz konusu olabiliyor. Bu tip durumlarla daha çok kişilerin nişanlı olduğu kişiler bulunması halinde ya da evlilik dışı ilişkilerin ya da çocukların söz konusu olduğu durumlarda karşılaşılmaktadır. Bu kişilerin kendi talepleri doğrultusunda destekten yoksun kalma tazminatlarını ispat noktasında ölen işçinin yasal mirasçılarına oranla daha fazla çalışma yapması gerekmektedir.

İş Kazalarında Zamanaşımı Süreleri

İş kazası sonrasında fiziksel olarak zarar görmüş olan kişinin kendisi ya da bu kişinin ölümünün ardından acı ve keder yaşayan işçinin hayatını devam ettirdiği sürede bakımını üstlendiği kişilerin manevi tazminat talebinde bulunması söz konusu olmaktadır. Tazminat miktarlarının belirlenmesi noktasında iş kazası sonrası hayatını kaybetmiş olan kişilerin sigortalı olup olmadığı dikkate alınmaktadır. Olası yardım miktarları üzerinden mahkeme tarafından rakamların belirlenmesi sağlanır. Bunlara dayanarak tazminat miktarlarının hesaplanmasında ölen kişinin yaşı, yardım alan kişinin ekonomik ve sosyal durumu ve yardımın devam ettiği sürenin dikkate alındığı söylenebilir. Başına gelen iş kazası sonrasında hem maddi hem de manevi zarara uğrayan işçiler için kendi adresinin bulunduğu ya da işyerinin yer aldığı adresteki İş Mahkemeleri görevli olmaktadır. Kişilerin 10 yıllık olarak yasalarla belirlenmiş olan zamanaşımı sürelerini kaybetmeleri halinde davaları açma hakları kaybolmaktadır.

Bu haber toplam 723 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara