İş Mahkemelerinde İspat Kime Aittir? Yargıtay'dan Ödemelerin Nasıl İspatlanacağına Dair Emsal Karar!

İş Mahkemelerinde İspat Kime Aittir? Yargıtay'dan Ödemelerin Nasıl İspatlanacağına Dair Emsal Karar!
İş mahkemelerinde, ispat yükümlülüğünün kimde olduğu, davanın konusu ve iddiaların niteliğine göre değişiklik gösterir.

İş hukuku, işçi ve işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen, karşılıklı hak ve yükümlülükleri belirleyen hukuk dalıdır.

İş mahkemelerinde açılan davalarda ispat yükümlülüğü ve davaların nasıl işlediği, tarafların haklarının nasıl korunduğu önemli konulardır. İşte iş mahkemelerinde ispatın kime ait olduğuna dair detaylar:

Yıllık İzinlerin Kullandırıldığını İspat Yükü Kimdedir?

İşveren, çalışanlara yıllık izinlerin kullandırıldığını ispatlamakla yükümlüdür. Bu, işverenin yıllık izinlerle ilgili tuttuğu defter ve kayıtlarla, imzalı izin defteri veya eşdeğer delillerle sağlanabilir.

İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshedildiğini İspat Yükü Kimdedir?

İş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğini ileri süren taraf, bu iddiasını kanıtlamakla yükümlüdür. İşveren, işçiyi haklı nedenlerle işten çıkardığını; işçi ise yasada belirtilen haklı nedenlerle işten ayrıldığını kanıtlamalıdır.

Kıdem Tazminatı ve Yıllık İzin Alacaklarının İspatı Kimdedir?

Hizmet akdinin kıdem tazminatını gerektirmeyecek şekilde feshedildiği ve işçinin yıllık izinlerini kullandığı iddiasının ispat yükü işverene aittir.

Ücretin Ödenmediği ve Sözleşmenin Haksız Feshedildiği İddiasının İspatı Kimdedir?

Ücretin ödenmediği ve sözleşmenin haksız feshedildiğini iddia eden işçi karşısında, ücreti ödediğini işveren kanıtlamakla yükümlüdür.

Ücret ve Eklerinin Miktarı Konusunda İspat Yükü Kimdedir?

Ücretin miktarı ve ekleri gibi konularda ispat yükü genellikle işçiye aittir. Ancak işverence düzenlenmesi gereken çalışma belgesi ve ücret hesap pusulasının varlığı da gözetilmelidir.

Çalışma Devamsızlığın İspatı Kimdedir?

İşçinin devamsızlık yaptığı iddiasının ispatı işverene aittir. İşveren, işçinin devamsızlık yaptığını objektif delillerle kanıtlamalıdır.

Feshin Geçerli Nedenlere Dayandığının İspatı Kimdedir?

Feshin geçerli nedenlere dayandığını ispat yükü işverendedir. İşveren, feshin biçimsel ve içerik yönünden geçerli olduğunu kanıtlamalıdır.

Fazla Çalışma ve Tatil Günlerinde Çalışmanın İspatı Kimdedir?

Fazla çalışma ve tatil günlerinde çalışmanın yapıldığını işçinin, ücretin ödendiğini ise işverenin kanıtlaması gerekmektedir.

Yargıtay'dan Ödemelerin Nasıl İspatlanacağına Dair Çok Konuşulacak Karar!

Yargıtay, işçi ve işveren arasında meydana gelen uyuşmazlıkta işçinin temyiz başvurusunu yerinde bularak fazla mesai ücreti ödemesinin tanıklarla değil belgelerle ispat edilmesi gerektiğine dair karar verdi.

Bu kararın emsal niteliğinde bir karar olması sebebiyle yüksek mahkeme, ücret alacağı davasında mahkemeye sunulacak ödeme yapıldığına dair belgelerin ispat gücünün tanık anlatımının önüne geçeceğine, yapılan ödemenin belgeyle ispatının zorunluluğuna hükmetti.

Bir işyerinde makine görevlisi olarak çalışan bir işçi, işyerinden haksız yere çıkarıldığını, işyerinde 5 maaş ücret alacağının kendisine ödenmediğini, sigorta priminin geç yatırıldığını ve prim ödeme tutarının almış olduğu maaştan düşük gösterilerek hak kaybına uğradığını, ayda iki kere pazar günleri çalıştığını, hafta tatili ve fazla çalıştığı günlere dair fazla mesai alacağının ödenmediğini gerekçesiyle kıdem tazminatı, fazla mesai ücret alacağı ve hafta tatili ücret alacaklarına dair 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’ ne başvurarak bu alacaklarının işveren tarafından ödenmesini talep etti.

Yargıtay'dan Ödemelerin Nasıl İspatlanacağına Dair Çok Konuşulacak Karar!

Davalı konumundaki işveren ise mahkemede vermiş olduğu beyanında işçinin devamsızlık sebebiyle haklı olarak işten çıkarıldığını, işçinin işyerinin düzenini bozduğunu, sürekli izin alarak işleri aksattığını, yıllık izinlerinin kendisine kullandırıldığını, mesai saatlerine işçinin riayet etmediğini ve 3 gün işe gelmemesi sebebiyle iş sözleşmesinin feshedildiğini belirterek davanın reddini talep etmiştir.

Davayı inceleyen mahkeme kıdem tazminatının işçiye ödenmesine hükmederken işveren tarafından delil olarak gösterilen maaş bordroları, tanık beyanları ile dini bayramlarda çalışılmadığına ve son 3 ayda fazla mesai ve hafta tatili ücret alacağının ödenmediğinin bu beyanlar ile anlaşıldığına karar verdi.

Davadan ilk derece mahkemesinde yeterli sonuç alamayan işçi, konuyu Yargıtay’a taşıyarak temyiz başvurusunda bulundu. Bunun üzerine Yargıtay 9. Hukuk Mahkemesi tanık beyanlarının ödeme konusunda belge niteliği taşımadığına hükmederek tanık beyanlarının ödeme ispatında kullanılamayacağına karar verdi.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi: “Ödeme Belge İle İspat Edilir!”

İşçinin işverenden alacaklarının ödenmemesiyle ilgili ilk derece mahkemesi kararını temyiz etmesiyle davaya bakan Yargıtay Hukuk Dairesi fazla mesai ücreti gibi ödemelerin tanık beyanlarıyla değil ödeme dekontları ve belgelerle ispat edilmesi gerektiğine karar verdi.

Yüksek mahkeme kararında; “davacının fazla mesai ücret taleplerine dair hüküm verilirken işyerinde çalışan diğer işçilerin son 3 ay hariç fazla mesai ücreti alındığına dair tanık beyanlarına dayanarak hüküm kurulmasının doğru olmadığı, fazla mesai ücreti ödemesi yapıldığına dair yazılı belge bulunması gerektiği” değerlendirilerek işçinin fazla mesai ücret alacağı talebinin eksik incelenmesi ve eksik ödenmesi gerekçesiyle temyiz başvurusunu kabul etmiş, ödemenin tanıkla değil yazılı belgelerle ispatlanmasına karar vererek asliye hukuk mahkemesinin kararının hatalı olduğuna hükmetmiştir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından oy birliği ile alınmış bu karar ödemelerin belgeyle ispatlanması gerektiğine dair diğer mahkemelere de yol gösterici nitelikte olduğundan ödemenin tanıklarla yapılamayacağına dair emsal niteliğinde bir karara imza atılmıştır.

Bu haber toplam 408 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara