İş Mahkemesi Kararlarının Kesinleşmesi

İş Mahkemesi Kararlarının Kesinleşmesi
İş Mahkemesi Kararlarının Kesinleşmesi | İyi ile kötünün birbirinden ayrılması anlamına gelen temyiz kelimesi hukuki bir terim olarak ilk derece mahkemesi tarafından verilmiş olan kararların yüksek mahkeme tarafından tekrar incelenerek doğru ya da yanlış olduğunun belirlenmesi anlamına gelmektedir. Burada mahkemelerde hakimler tarafından verilen kararların hatalı...
İş Mahkemesi Kararlarının Kesinleşmesi konusu, iş mahkemesinin sonuçlanması ve işçinin tazminat uyuşmazlıkları nedeniyle açmış olduğu davada iş mahkemesi kararında belirtilen miktarların alınması anlamı taşıması sebebiyle merek edilmektedir. İş Mahkemesi Kararlarının Kesinleşmesi tazminat ödemesinin ödenmesi anlamı dışında, işçi işsizlik maaşı alamaması sebebiyle, iş mahkemesi kararında fesih sebebinin değişmesi nedeniyle alamadığı işsizlik maaşını kesinleşme şerhi ile Sgk'ya başvuru yaparak alma hakkına sahip olacaktır.

İş Mahkemesi Kararlarının Kesinleşmesi

İş mahkemesi kararının doğru yada yanlış olup olmadığı birbirinden ayrılması anlamına gelen temyiz kelimesi hukuki bir terim olarak ilk derece mahkemesi tarafından verilmiş olan kararların yüksek mahkemeler olan istinaf ve yargıtay mahkemeleri tarafından tekrar incelenerek doğru ya da yanlış olduğunun belirlenmesi anlamına gelmektedir. İş mahkemesi kararı verildikten sonra, hakim gerekçeli kararı yazarak taraflara tebliğ edilmesini ister. İş mahkemesi işçi ve işverene tebliğ edildiği tarihten itibaren 14 gün içerisinde taraflara karara itiraz etmemesi durumunda iş mahkemesi kararlarının kesinleşmesi anlamı taşımaktadır.

Yargıtay Sonrası İş Mahkemesi Kararlarının Kesinleşmesiİş Mahkemesi Kararlarının İstinafa Başvurusu

İş Mahkemesi tarafından verilmiş olan kararlar üzerine istinafa gitmek isteyenler İş Mahkemeleri Kanununda belirtilmiş olan düzenlemelere göre kanun yoluna gitme haklarını kullanabilmektedir. Para ile ölçülmeyen bir değerin kararda yer aldığı davalar ve işler haricindeki tüm durumlarda bin lirayı geçmeyen tüm kararlar doğrudan kesinlik taşıyan kararlar olarak değerlendirilmektedir. Kararların verilmesinin ardından tefhim ve tebliğ tarihini takip eden 14 günlük süre içinde kişilerin mutlaka istinaf yoluna başvurması gerekmektedir. İstinaf yoluna giden mahkeme kararlarında ilk derece mahkemeleri tarafından verilmiş olan nihai kararların hukuka uygunluk açısından tekrar değerlendirilmesi yapılmaktadır. Burada maddi olaylar ve deliller ayrıca incelenmektedir. Bu noktada istinaf incelemesini yapmakla görevli olan adliye mahkemelerinin ilk derece mahkemesinin kararının aksi yönde bir karar vermesi halinde kanundaki şartlar çerçevesinde tekrar bir yargılama yapılması gerektiğine karar vermesi de söz konusu olmaktadır.

İş Mahkemesi Kararlarının İstinaf Sonrası Kesinleşmesi

İstinaf mahkemesi hakimler tarafından verilen kararların hatalı olabileceği ihtimali de bulundurularak kişilere böyle bir hak tanınmıştır. Kararın tekrar incelenmesi hatalı olan verilmiş kararların düzeltilmesini sağlayabilir. İş mahkemesi kararları parasal olarak 2019 yılı için istinaf sınırı 4.400 TL  temyiz sınırı ise 58.800 TL arasındaki dava değeri olan kararlarda istinaf mahkemesine başvurma hakkı tanınmıştır. İş Mahkemesi tarafından 14 günlük süre içinde itiraz yoluyla istinaf mahkemesine gelen iş mahkemesi kararları incelenerek hukuk dairesi tarafından son karar verilir. İstinaf mahkemesi kararı 58.800 TL barajında ise verilen karar taraflara tebliğ edildikten sonra İş Mahkemesi Kararlarının Kesinleşmesi anlamına gelmektedir. İstinaf mahkemesi kararı 58.800 TL barajının üzerinde ise kararın taraflara tebliğ edildiği tarihten itibaren 14 günlük süre içerisinde itiraz ederek Yargıtay Hukuk dairesine temyiz etme hakkı bulunmaktadır. Eğer 14 günlük süre içinde itiraz edilmemiş ise İş Mahkemesi Kararlarının Kesinleşmesi anlamına gelmektedir.

İşe İade Davası Kararlarının Kesinleşmesi

İşe iade davaları kısa sürede iş mahkemesi tarafından karara bağlanır. Verilen gerekçeli karar taraflara tebliğ edilmesi üzerine 14 gün içinde itiraz edilmesi durumunda dosya istinaf mahkemesine itiraz edilmektedir. İtiraz üzerine istinaf mahkemesine gönderilen dosya incelenerek karar verilir. İstinaf mahkemesinin vermiş olduğu karar kesin karar olup yargıtay dairesine itiraz hakkı bulunulmamaktadır. İşe iade davası istinaf kararı sonrası sonrası iş mahkemesi kararlarının kesinleşmesi sağlanmış olacaktır.

İstinaf Sonrası İş Mahkemesi Kararlarının Kesinleşmesiİş Mahkemesi Kararlarının Yargıtay Sonrası Kesinleşmesi

İş mahkemelerinin kararları için temyiz yoluna giden kişiler diğer tüm temyiz süreçlerinde olduğu gibi usulen ve maddi hukuk bakımından temyiz başvurusunun incelenmesi ile gerçekleştirilmektedir. İş mahkemesi tarafından verilmiş kararların temyizi için Yargıtay maddi hukuk incelemesi dahilinde davada öne sürülen delillerle ilgili de çalışmalar yapılmaktadır. Buradan hareketle kişilerin sadece son kararlarla ilgili olarak değil delillerin yanlış değerlendirilmiş olması ile ilgili olarak da temyiz yoluna gitmesi söz konusu olmaktadır. Bir mahkeme kararının temyiz edilmesi mahkemenin sahip olduğu sıfata göre değişiklik göstermektedir. İstinaf mahkemesi kararı 58.800 TL barajının üzerinde ise kararın taraflara tebliğ edildiği tarihten itibaren 14 günlük süre içerisinde itiraz eden tarafın başvurusu üzerine Yargıtay Hukuk dairesine gelen karar incelenerek verilir. Yargıtay Hukuk Dairesinin ilgili bölümü iş mahkemesi kararı onaması halinde, dosya iş mahkemesine gönderilerek Yargıtay kararı işçi ve işverene tebliğ edilir. Yargıtayın vermiş olduğu karar kesindir. Kararın taraflara gönderilmesinden sonra  İş Mahkemesi Kararlarının Kesinleşmesi anlamına gelmektedir.

İş Mahkemesi Kararlarının Kesinleşmesi ve İcraya Konulması

İş mahkemesi kararının yazılması ve taraflara tebliğ edilmesi ile icraya konabilir. Yani icra takibine kararda ki miktarları ilamlı icra takibi yapılmasında kesinleşmiş olması gerekmez. İş mahkemesi kararları kesinleşmeden icra edilen kararlardandır. İstinaf yoluna başvurma, yada Yargıtaya başvurulması icra takibini durdurmaz. İş Mahkemeleri tarafından verilmiş olan kararlar kesinleşmeden ilamlı icraya konulması sonucu 10 gün içinde borçlu taraflar icra takibinde ki borcu ödemesi ile yada durdurulması için adına borç miktarı kadar teminat yatırılarak tehir-i icra talebinde bulunabilirler.

Bu haber toplam 1610 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara