İş Tazminat Davası Nasıl Açılır Hesaplama

İş Tazminat Davası Nasıl Açılır Hesaplama
İş Tazminat Davası Nasıl Açılır Hesaplama Ülkemizde hemen her alanda çalışan işçiler bulunmaktadır. Çoğu firma kendi bünyesinde çalışan işçilerin haklarını koruma altına almaz. Özellikle bazı durumlarda işçilere çok fazla haksızlık yapılmakta ve hakları yenmektedir. Bu gibi bir durumla karşılaşan bir işçi ise tazminat hakkını iş mahkemesine başvuru...
İş Tazminat Davası Nasıl Açılır Hesaplama konusunda, İş sebebiyle işçi tarafından açılacak tazminat davaları birçok konuda açılabilmektedir. İşçi ve işveren arasında iş sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda haksız fiilden kaynaklanan zararlara karşı işveren aleyhine iş mahkemelerine tazminat davası açılabilir. Bu konuda iş tazminat davası konu edildiğinden iş mahkemesinde dava süreci alınmıştır. Ancak şunu belirtmekte fayda var, iş mahkemesine tazminat için dava açılmadan önce işçnin öncelikle arabuluculuk sürecini tamamlaması gerekmektedir.

İş Tazminat Davası Nasıl Açılır Hesaplama Nasıl Yapılır

İş tazminat davası nasıl açılır hesaplama yapmadan önce mutlaka arabuluculuk uygulamasına başvurmak zorunludur. Arabuluculuk müessesesi işçi ve işveren arasında konu olacak iş tazminat davalarından önce mutlaka başvurulması gereken bir kurumdur. Burada işçi ve işveren bir araya getirilerek davaya konu durum çözüme kavuşturulmaya çalışılmakta buradan sonuç alınamaması halinde ise iş mahkemesine tazminat davası açma konusu söz konusu olmaktadır.

İş Tazminat Davası Konuları

İş mahkemesinin alanına giren tazminat davaları işe iade davaları başta olmak üzere;
  • Kıdem tazminatı 2019
  • İhbar tazminatı,
  • Fazla mesai ücret alacağı,
  • Yıllık izin ücret alacağı,
  • Dini ve milli bayramlar sebebiyle fazla ücret alacağı,
  • Hafta sonu ücreti alacağı
Gibi birçok konuyu kapsamakta ve bu konularda meydana gelen iş sözleşmesinin haksız yere feshedilmesinden kaynaklanan sorunlarda iş davası açılabilmektedir. Diğer bir ifadeyle iş davası açılması için işçinin kendi isteğiyle işi bırakmaması gerekir.

İş Tazminat Davası Nasıl Açılır?

İş mahkemesine iş hukukundan kaynaklanan tazminat davası açabilmek için mutlaka arabulucuya başvurulması ve buradan istenilen sonucun elde edilememesi gerekir. Daha sonra anlaşmazlığa dair tutanak tarihinden 15 gün içinde iş mahkemesine dilekçe ile başvurularak iş davası açılmaktadır. İş davasının açılması iş sözleşmesinden kaynaklanmalı ve haksız fesih sebepleri nedeniyle alınamayan kıdem, ihbar, fazla mesai gibi alacakların iş mahkemesi yoluyla alınması talep edilmektedir.

İş Tazminat Davasında Tazminat Miktarının Belirlenmesi

İş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlık konularında dava açılacak alana göre tazminat hesaplama 2019 işçinin almış olduğu tüm ücretlerin belirlenmesiyle hesaplanır. Örneğin kıdem tazminatı için dava açılması halinde tazminat yıllık olarak belirlenmekte ve işveren işçiye 1 yıl için 30 günlük giydirilmiş brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödemekle yükümlü kılınmıştır. Giydirilmiş brüt ücrete alınan maaş ile birlikte yol, yemek ikramiye, prim gibi diğer gelirlerde eklenerek hesaplanır. Ancak maaş bordrosunda bu bilgilerin yer almaması halinde diğer ücret kalemlerinin ispat edilmesi işçinin sorumluluğundadır.

İş Tazminat Davası Nerede Görülür?

İş hukukundan kaynaklanan işçi ve işveren uyuşmazlıklarının çözüme kavuşturulmasında arabulucudan bir sonuç alınamaması halinde iş mahkemesine dava açılabilmektedir. İş mahkemesine dava açabilmek için arabulucudan sonuç alınamadığına dair son düzenlenen tutanak tarihinden itibaren 15 günlük süre bulunmaktadır. Bu süre içinde ya işçinin ya da işverenin yerleşim yerinin adresinin bulunduğu yerdeki iş mahkemesine dava dilekçesiyle başvurarak iş davası açılmalıdır. İş mahkemesinin bulunmadığı yerlerde iş mahkemesi sıfatıyla asliye hukuk mahkemeleri bu davalara bakmakla görevli ve yetkilidir.

İş Tazminat Davası Ne Kadar Sürer?

İş mahkemesi tazminat davası ne kadar sürer sorusuna yanıt bulmak için Adalet Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu hedef sürelere bakmak gerekir. İşçi ve işveren arasındaki uyuşmazlık şayet arabulucuda çözülememişse 540 gün içinde iş mahkemesinde bu uyuşmazlık hakkında karar verilmesi öngörülmektedir. Bu süre hedef süre olduğundan davanın daha erken ve daha geç sonuçlanması da mümkündür. Makalede İş Tazminat Davası Nasıl Açılır Hesaplama konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve İş Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Yargıtay Kararı - İş Tazminat Davası Nasıl Açılır Hesaplama

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI.  İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNDEN İTİBAREN BEŞ YIL İÇİNDE TALEP EDİLMEDİĞİ İÇİN ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN İZİN ALACAĞININ REDDİ GEREĞİ. ÖZET: Somut olayda  iş mahkemesinde dava açarak işçilik alacaklarını istemiştir. İş sözleşmesinin feshinden itibaren beş yıl içinde talep edilmediği için zamanaşımına uğrayan izin alacağının reddi gerekirken mahkemece kabulüne karar verilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir. İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI. FAZLA MESAİ VE ULUSAL BAYRAM GENEL TATİL ÜCRETİ ALACAKLARINDAN DAVALILARIN MÜŞTEREKEN VE MÜTESELSİLEN SORUMLU OLDUKLARI YÖNÜNDE KARAR VERİLMESİNİN DOĞRU OLMADIĞI. ÖZET: Somut olayda, mahkeme tarafından, hükmüne uyulan bozma kararı doğrultusunda, hafta tatili ücreti talebinin reddedilmesi, fazla mesai ve ulusal bayram genel tatil ücreti alacaklarından davalıların müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları yönünde karar verilmesi doğrudur. Ancak hükmüne uyulan bozma ilamının kapsamı dışında kalan yıllık izin ücreti ve ihbar tazminatı alacakları hakkında, davalı bozma öncesi olduğu gibi sınırlı sorumlu tutulması, kıdem tazminatı alacağından ise sorumlu tutulmaması gerekirken aksi şekilde hüküm kurulması hatalı ve usulü kazanılmış hak ilkesine aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

Bu haber toplam 205 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara