İşçi Alacağı İhtarname Örneği

İşçi Alacağı İhtarname Örneği
İşçi Alacağı İhtarname Örneği | İş sözleşmeleri ile ilgili yaşanan anlaşmazlıklar, kanuna uygun olmayan şekilde ücret ödememe, işten çıkarma ve benzeri konularda olabiliyor. İşçi sözleşmeye bağlı olan haklarının yanı sıra kanunlarda yer alan haklara da sahiptir. Hak aranması söz konusu olduğunda ise ihtarname gibi resmi uyarılar büyük önem taşır. İhtarname...
İş sözleşmeleri ile ilgili yaşanan anlaşmazlıklar, kanuna uygun olmayan şekilde ücret ödememe, işten çıkarma ve benzeri konularda olabiliyor. İşçi sözleşmeye bağlı olan haklarının yanı sıra kanunlarda yer alan haklara da sahiptir. Hak aranması söz konusu olduğunda ise ihtarname gibi resmi uyarılar büyük önem taşır.

İhtarname Nedir?

İhtarname ile işçi resmi olarak işvereninden hak talebinde bulunur ve bu talep gerekli şekilde yerine getirilmezse hukuki sürece başvurulacağının son uyarısıdır. İleriki aşamada dava içerisinde ihtarname, davanın gidişatını değiştirecek ağırlık kazanabilir. Bu sebeplerle ihtarnameler Noter aracılığıyla gönderilmelidir. Noter aracılığıyla gönderilmiş ihtarnameler, karşı tarafça alınmadığı ve konuyla ilgili bilgisi olmadığına dair iddiaların çürütülmesini sağlayacaktır. Bununla birlikte her olayla ilgili ihtarnamelerde bulunması önemli olan hususlar vardır. İhtarnamelerin hazırlanırken açık bir şekilde ve olması gerekenden uzun olmaması sağlanmalıdır. Ancak olayın türüne göre içerisinde bulunması önemli olan bilgilerle ilgili mutlaka alanının uzmanlarından yardım talep edilmelidir. | İşçi Alacağı İhtarname Örneği

Ne Zaman İhtarname Gönderilmeli?

İşçinin işyerinden emeklilik, askerlik, evlilik, malulen emeklilik gününü doldurma, maaş ödenmemesi ve benzeri nedenlerle ayrılırken, üzerinde durumun net bir şekilde açıklandığı bir ihtarnamenin gönderilmesi, birçok hukuki hakkın oluşmasını sağlar. İşçinin işverene göndereceği ihtarnamelerde kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai alacağı, hafta tatili alacağı, ulusal bayram, ücret alacakları, bayram tatili ve benzeri her konuda ki alacaklarını yazması gereklidir. Bu konularla ilgili herhangi bir rakam yazılmasa dahi, Yargıtay tarafından bu türlü alacakların ihtarnamede yer almasının yeterli olduğu hakkında görüşü vardır. Bu nedenle tüm alacak ve hak türlerinin ihtarname üzerinde olması, bu haklardan doğan alacakların miktarlarının rakam olarak ihtarnameye yazılmasının gerekli olmadığı unutulmamalıdır. Hazırlanacak ihtarname hangi hakkın talep edildiğine bağlı olarak, bir avukat yardımıyla hazırlanıp Noter aracılığıyla gönderildiğinde, ileriki aşamada işçi açısından pek çok hakkın kazanılmasını ve zamanaşımına karşı korunmasını sağlar. Belirsiz sözleşmelere sahip işlerde, işten çıkarmadan önce işverenin belirli bir süre önce belirli şartlar dahilinde tebligat yapması gerekir. Gerekli bildirim kurallarına uymayan işveren işten çıkarmayı gerçekleştirdiğinde, işçinin bu konuda da çeşitli hakları oluşur. Bu hakların talep edilmesi için de ihtarname yolu kullanılmalıdır. İşveren ile ortaya çıkan her türlü anlaşmazlık ve hatta anlaşma olsa bile belirli hakların kanun karşısında kazanılabilmesi veya zamanaşımına karşı korunması için gerekli ihtarnamenin noter aracılığıyla işverene yapılması gereklidir. Bu doğrultuda içerisinde bulunduğunuz durumla ilgili hangi türde bir ihtarname hazırlamanız gerektiği, ihtarnamenin içeriği ve benzer konular için, kanunlarla ilgili uzmanlaşmış olan avukatlardan yardım almanız, ileride yaşayabileceğiniz tüm hak kayıplarının önüne geçebileceği gibi, bazı hakların da kanun karşısında kazanılmasını sağlar. Yaşadığınızı düşündüğünüz tüm hak kayıplarıyla ilgili avukatlara danışarak, bilmediğiniz pek çok farklı hakkın da kazanılmasının mümkün olabileceği unutulmamalı, gerekli görüldüğünde ihtarnamenin Noter aracılığıyla işverene gönderilmesinden kaçınılmamalıdır. | İşçi Alacağı İhtarname Örneği

İşçi Alacağı İhtarname Örneği Nasıl Hazırlanır?

(ÖRNEK İHTARNAME)

…. .....  NOTERLİĞİ' NE İHTARNAME      : İHTAR EDEN      : VEKİLİ                   :  Av. İlkay Uyar Kaba İHTAR EDİLEN  : KONU                        :  Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, maaş alacağı, fazla mesai ücreti alacağı, yıllık izin ücreti alacağı, dini ve resmi tatil ücreti alacağının ödenmesine ilişkindir. AÇIKLAMALAR : 1) Müvekkilimiz, tarafınızla …/ …/… tarihinde yapmış  olduğu iş sözleşmesi gereği, ….…  Caddesi  ….. Sokak …. Nolu adresinde bulunan .……. adlı  şirketinizde  .…-TL  ile … elemanı olarak çalışmaktadır. 2) Şirketiniz tarafından müvekkilimizin iş sözleşmesi haksız, dayanaksız ve tek taraflı olarak ../../…. tarihinde feshedilmiştir. 3) 4857 sayılı İş Kanunu' nun 32. maddesinde; "İş sözleşmelerinin sona ermesinde, işçinin ücreti ile sözleşme ve Kanundan doğan para ile ölçülmesi mümkün menfaatlerinin tam olarak ödenmesi zorunludur." düzenlemesi yer almaktadır. 4) Yapılan bu haksız fesih nedeniyle  işçi müvekkilimiz …. ….. adına doğmuş olan; kıdem ve ihbar tazminatı alacağımızı, maaş alacağımızı, yıllık izin ücreti alacağımızı, dini ve resmi tatil ücreti alacağımızı, fazla mesai ücreti alacağımızı, sosyal haklardan kaynaklanan (yol, yemek ve asgari geçim indirimi) alacağımızı …. gün içinde tarafımıza ödemenizi, aksi takdirde alacakların tahsili için hukuksal yollara başvuracağımızı, ileride açılması muhtemel davalarda yargılama giderleri ve vekalet ücretinin de tarafınıza yükleneceğini ihtaren bildiriyoruz. ../../…. İHTAR EDEN VEKİLİ Av. İlkay Uyar Kaba SAYIN NOTER; Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba memur vasıtasıyla tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar eden vekili olarak talep ederiz. …/ …/ … İHTAR EDEN VEKİLİ Av. İlkay Uyar Kaba Diğer makalemiz olan iş kazası davaları hakkında sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. | İşçi Alacağı İhtarname Örneği

Bu haber toplam 1022 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara