İşçi Tazminatı Nasıl Alır?

İşçi Tazminatı Nasıl Alır?
İşçi Tazminatı Nasıl Alı?r İşçi Tazminatı ve İş Kanunu'na göre işçi sayılan kimselerle işveren veya işveren vekilleri arasında iş akdinden doğan veya İş Kanunu'na dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıkları İş Mahkemelerinde görülür. İşçi Tazminatı Davası, İş mahkemelerinde açılacak her dava, açıldığı tarihte dava olunanın Türk...
İşçi Tazminatı Nasıl Alır? İş sözleşmesine son verilen işçi tazminat hakkı birçok çalışanı yakından ilgilendirmekte ve iş hukukunda davalara sıklıkla konu olmaktadır. İşçi ve işveren arasında yaşanan anlaşmazlıkların neticesinde hukuki yollara başvuran işçiler, kanunlar gereğince haklı görüldükleri durumlarda işveren tarafından tazminat alma hakkına sahiptir. Bu konu ile ilgili olarak işçi tazminatı nasıl alınır, kıdem tazminatı nedir ve hangi şartlarda alınır gibi soruların cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz.

Kıdem Tazminatı Nedir? İşçi Tazminatı Nasıl Alır?

Kıdem tazminatı, herhangi bir sebep gösterilerek işveren tarafından iş sözleşmesi sonlandırılan işçiye lehine yapılan bir maddi ödeme işlemidir. Söz konusu işlem 4857 sayılı İş Kanunu esas alınarak yapılmaktadır. Buna göre kendi rızası dışında işten çıkarılan kişilere işveren tarafından tazminat ödemesi yapılmaktadır. Ancak kıdem tazminatının işçi tarafından alınabilmesi için bazı koşullar vardır. Bunlar;
  • İş sözleşmesinin feshedilmesi
  • Kadın işçinin evlenmesinin ardından 1 yıl içerisinde kendi isteğiyle işinden ayrılması
  • Çalışan işçinin vefat etmesi gibi durumlardır.

Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır? İşçi Tazminatı Nasıl Alır? 

İşine çeşitli sebeplerle son verilen birçok kişi tarafından merak edilen kıdem tazminat nasıl alınır 2019 yılında da iş hukukunda sıklıkla sorulan soruların başında gelmektedir. Çalışanın iş hayatı süresince her bir yıl için bir maaş tutarı kadar aldığı ödeme kıdem tazminatı olarak bilinmektedir.  Dolayısıyla kıdem tazminatı almak için çalışanın herhangi bir işyerinde, aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışmış olması gerekmektedir. Söz konusu iş sözleşmesi sonlandırılarak kıdem tazminatı almak isteyen işçi, eski çalıştığı yerde 1 seneden az bir şekilde çalışmış ise kıdem tazminatı almaya hak kazanamamaktadır.

İstifa Eden İşçi Kıdem Tazminatı Alabilir Mi?

Kıdem tazminatı alma şartlarında belirtmiş olduğumuz gibi, işverenden kıdem tazminatı almak için iş akdinin işveren tarafından sonlandırılması gerekmektedir. Bununla beraber zorunlu durumlar olan sağlık sıkıntıları, emeklilik durumunun gelmesi, muvazzaf askerlik görevi gibi durumlar neticesinde sonlandırılan iş sözleşmesinde işçinin kıdem tazminatı alma hakkı vardır. Öte yandan keyfi durumlarla ya da yukarıda saydığımız sebepler dışında kendi isteği ile işten ayrılan bir işçi kanunlar gereği kıdem tazminatı alamamaktadır. İşçi Tazminatı ve  İş Kanunu'na göre işçi sayılan kimselerle işveren veya işveren vekilleri arasında iş akdinden doğan veya İş Kanunu'na dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıkları İş Mahkemelerinde görülür. İşçi Tazminatı Davası, İş mahkemelerinde açılacak her dava, açıldığı tarihte dava olunanın Türk Medeni Kanunu gereğince ikametgahı sayılan yer mahkemesinde bakılabileceği gibi, işçinin işini yaptığı işyeri için yetkili mahkemede de bakılabilir. Bunlara aykırı sözleşme muteber sayılmaz. İşçi Tazminatı Davasında, İş mahkemelerinde şifahi yargılama usulü uygulanır. İlk oturumda mahkeme tarafları sulha teşvik eder. Uzlaşamadıkları ve taraflar veya vekillerinden birisi gelmediği takdirde yargılamaya devam olunarak esas hakkında hüküm verilir. İş mahkemesinin nihai kararları tefhim tarihinden itibaren sekiz gün içinde temyiz olunabilir. İş mahkemelerinden verilen kararlar, Yargıtayca iki ay içinde tetkik olunarak karara bağlanır. Yargıtay'ın bu kararlarına karşı karar tashihi istenemez. Farklı yargılama usulüne tabi isteklerin yargılama sırasında tefrik edilerek ayrı ayrı çözümlenmesi ve sonuçlandırılması gerekir. Seri yargılama usulüne tabi olan feshin geçersizliği ve işe iade istemi ile işçilik alacaklarına ilişkin istemin birlikte görülmesi mümkün değildir. Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi beş yıldır.İş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir. Bu ücrete ilişkin zamanaşımı iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren başlar. İşçi Tazminatı Davasında kullanılmayan yıllık izin sürelerine ait ücretler iş sözleşmesinin feshi ile alacağa dönüşür. Anılan alacak için iş sözleşmesinin feshedildiği tarihten daha önceki bir tarihte işverenin temerrüde düşürülmesi mümkün değildir. Kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi sebebiyle açılacak davanın sonunda hakim gecikme süresi için, ödenmeyen süreye göre mevduata uygulanan en yüksek faizin ödenmesine hükmeder. Eş deyişle kıdem tazminatına fesih tarihinden itibaren faiz yürütülmesi için işverenin temerrüde düşürülmesi gerekmez. Makalemizde İşçi Tazminatı Nasıl Alır? konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Tazminat Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 203 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara