İşe Başlatmama Tazminatı Nasıl Alınır?

İşe Başlatmama Tazminatı Nasıl Alınır?
İşe Başlatmama Tazminatı Nasıl Alınır? İşveren ile işçiler arasındaki hakların korunması adına ortaya konmuş yasalar gereği bir işçi haksız bir gerekçe ile işveren tarafından işten çıkarıldığında hukuki yollara başvurarak tekrar işine geri dönebiliyor. Ancak bu süreçte işçinin tekrar işe dönmesinin işveren tarafından engellenmesi söz konusu olursa bu...
İşe Başlatmama Tazminatı Nasıl Alınır? İşçinin işe başlatılmaması durumunda tazminat hakkı, işe iade davası kazanıldığı takdirde, işçinin işe iadesinin yapılmaması sebebiyle işçinin hak kazandığı bir tazminat türüdür. İşe iade davalarının kazanılması sonrasında işçi 10 gün içerisinde işverene işe iadesi talebiyle başvurur. Akabinde işveren işçiyi 1 ay içerisinde tekrar işe başlatmakla yükümlüdür. İşe başlatılmayan işçiye işveren tarafından en az 4 en fazla 8 olmak kaydı ile işe başlatmama tazminatı ödenir.

İşe Başlatmama Tazminatı Nasıl Alınır, Süreci Nasıl İşler?

İş Kanunu madde 18’de belirtilen hususlara da istinaden, işe başlatmama tazminatı nasıl alınır? Sorusunun cevabı olarak, şöyle bir süreç izlenir;
  • İşçi işten çıkarılması sonrası işe iade davasını açar ve kazanır.
  • Davayı kazanan işçi işverene 10 gün içinde başvurur.
  • İşveren işçiyi öncekinden kötü koşullara sahip bir işe başlatmaya çalışır ya da işçiyi işe almaz.
  • İşçinin 1 ay boyunca işe başlatılmaması sonrası, işveren 4 aylık maaş kadar tazminat öder.
İşe başlatmama tazminatı hesaplaması, brüt maaş üzerinden yapılır. En fazla alınabilecek tazminat miktarı, işçinin 8 aylık maaşıdır.

İşe Başlatmama Tazminatı Zaman Aşımı Var mıdır?

İşe iade davalarında zaman aşımı süresi 1 aydır. 1 ay geçtikten sonra kişinin dava açma hakkı ortadan kalkar. İşe başlatmama tazminatı zaman aşımı ise, 10 yıl olarak mevzuatta belirlenmiştir.

İşe İade Davaları Nasıl Açılır?

İşe iade davaları birer hukuk davalarıdır. Bu dava açılmadan önce, haksız olarak iş akdi feshedilen işçi, arabulucuya gidecektir. Arabulucuya gidilmeksizin açılan davalar reddedilir. Arabulucu ile söz konusu problem çözülmezse, olay yargıya intikal eder. Yargıtay kararı, işçinin lehine ise, işçinin işe tekrar dönme yasal hakkı ve dönmediğinde tazminat hakkı oluşur. İşçinin, işverenin davet ettiği işi beğenmeyerek kabul etmeme hakkı olduğunu belirtmiştik ancak buradaki husus, işçinin kötü niyetli olmadığının bilinmesi ve anlaşılmasıdır. Aksi takdirde işçi tazminat hakkına sahip olamayacaktır.

İşe Başlatmama Tazminatında Faiz Uygulanır mı?

İşe başlatmama tazminatlarında uygulanan faiz yasal faizdir. Faiz, işçinin işe başlatılması gereken süre olan 1 ayın dolmuş olması sonrasında başlar. Bu noktadaki husus, faizin işe iade davası kazanılması itibari ile yürütülmüyor olmasıdır. İşe Başlatmama Tazminatı Nasıl Alınır?, İşveren ile işçiler arasındaki hakların korunması adına ortaya konmuş yasalar gereği bir işçi haksız bir gerekçe ile işveren tarafından işten çıkarıldığında hukuki yollara başvurarak tekrar işine geri dönebiliyor. Ancak bu süreçte işçinin tekrar işe dönmesinin işveren tarafından engellenmesi söz konusu olursa bu durumda işçi işe başlatmama tazminatı adı altında bir tazminat talep edebiliyor. Bu tazminat davaları için önemli olan süre aralığı işçinin davayı kazanmasının ardından 10 gün içinde işverene geri döneceğini belirten bildirisiyle başlar. İşveren ise bu durumda 1 aylık süre içinde işe tekrar başlatılmasını sağlaması gerekir. İşçiler bu bir aylık süre içerisinde farklı durumlara göre 4 ay ile 8 ay arasında aldıkları maaşlarını işe başlatmama tazminatı olarak işverenden alınır.

İşe Başlatma Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

İş Kanunu içerisinde belirtilmiş olan maddelere dayanarak haksız nedenle çıkarıldığı iş yerine tekrar geri dönme hakkı kazanan ve işveren tarafından bu hakkı kullandırılmayan kişiler işe başlatmama tazminatı alabiliyorlar. Ancak bu tazminatın miktarı farklı etkenlerle değişebilmektedir. Daha önceki işe iade davası sürecinde olmasa da tazminat davalarında işçinin kıdemi önemli olmaktadır. Tazminatın belirlenmesinde işçiye 4 ay ile 8 ay arasındaki maaş bedelinin ödenmesine karar verilir. Burada belirleyici olan nokta eğer işçi 6 ay ile 5 yıl arasında bir kıdem süresine sahipse bu durumda 4 aylık maaş karşılığının ödenmesi gerekir. Eğer 5 yıl ile 15 yıl arasında bir kıdeme sahip ise tazminat 5 aylık, 15 yıldan daha fazla süreli kıdeme sahip olanlarda ise tazminat 6 ile 8 ay arası ücret olarak belirlenmiştir Tazminat miktarlarının belirlenmesi işe iade davasının sonuçlanmasının ardından değil bu davalar içinde gerçekleşen bir karar aşamasını içinde barındırır. Hakim işe iade davasının işçi lehine bir kararla sonuçlandığını açıklarken aynı zamanda işveren tarafından eğer gerekli şartları yerine getirmediği takdirde ödemesi gereken tazminat bedelini de karara ekler. Fakat işçinin bu kararda belirtilmiş olan tazminat tutarını elde edebilmesi için mutlaka dava yolu ile hakkını tahsil etmesi gerekir. İşe iade davaları ve ardından gelen işe başlatmama tazminatı süreçlerinin tamamında kişilerin tüm yasal gerekçelere uygun şekilde hareket etmeleri ve zaman aşımı sürelerinin üstüne çıkmamaları gerekir. Bunun için bir avukat yardımı ile dava süreçlerinin takip edilmesi hem kusursuz bir biçimde hakların elde edilmesi hem de alınabilecek olan tüm haklar hakkında bilgi sahibi olunması adına önemli olmaktadır. Makalemizde İşe Başlatmama Tazminatı Nasıl Alınır? konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve İş Hukuku Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

İşe Başlatmama Tazminatı Nasıl Alınır? | Sıkça Sorulan Sorular

İŞE İADE DAVASI - DAVACININ KIDEMİNİN ONBEŞ YILIN ÜZERİNDE OLDUĞU - FESİH NEDENİ - İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATININ DAVACININ ALTI AYLIK BRÜT ÜCRET TUTARINDA BELİRLENMESİ GEREĞ. ÖZET: Yıllık ücretli izinle ilgili kıdem süreleri dikkate alınarak altı ay ile beş yıl arasında kıdemi olan işçi için dört, beş yıl ile on beş yıl arasında kıdemi olan işçi için beş, onbeş yıldan fazla kıdemi olan işçi için altı aylık ücreti tutarında işe başlatmama tazminatın belirlenmesini öngörmekte, fesih sebebine göre bu miktarlarda azami sınır sekiz aya kadar da çıkmaktadır. Dosya içeriğine göre davacının kıdeminin onbeş yılın üzerinde olduğu nazara alınarak işe başlatmama tazminatının davacının altı aylık brüt ücret tutarında belirlenmesi gerekir. (İşe Başlatmama Tazminatı Nasıl Alınır?)

Bu haber toplam 237 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara