İşe İade Davası Açma Şartları

İşe İade Davası Açma Şartları
İşe İade Davası Açma Şartları İşe İade Davası ve İşe İade Davası Açma Şartları ele alacak olursak, İş hayatında inişli çıkışlı bir ilişkiler bütünü bulunmaktadır. Bu ilişkiler çoğu zaman çalışan ve müşteri arasında gelişirken çoğu zaman da işverenle çalışan arasında gerçekleşecektir. Çalışan bazı durumlarda haklı olsa bile işini...
İşe İade Davası Açma Şartları Nelerdir? İşe iade davası açmak, kanuna uygun olmayacak şekilde sonlandırılan iş akdi için mümkün olmaktadır. İşçi ve işveren arasında oluşabilecek anlaşmazlıklardan bir tanesi de işe iade davasıdır. İş akdinin sonlandırılabilmesi için kanun kapsamında sınırlandırılmış bazı gerekçeler bulunmaktadır. Bu gerekçeler işverenler için ayrı işçiler için ayrı olarak belirlenmiştir. İşe iade davası açma şartları şu şekilde sıralanabilmektedir;
  • 30 ya da daha fazla işçi çalıştıran işverenlere karşı işe iade davası açılabilmektedir.
  • İş akdinin feshinin işveren tarafından ve haksız bir nedenle yapılmış olması gerekmektedir.
  • Haksız nedenlerle işten çıkarılan işçi ve işveren arasında belirsiz süreli iş sözleşmesi bulunmalıdır.
  • İşverenin iş akdini son erdirmesi ve bu işlemi yaparken yazılı bir şekilde, fesih sebebini açıklayarak bu işlemi yapmış olması gerekmektedir.
  • Kendisi istifa etmiş ve kendi isteğiyle işten ayrılan bir işçi işe iade davası açamaz.
  • İşe iade davası için fesih 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında yer alan geçerli bir nedenle yapılmış olmamalıdır.
  • İşe iade davası yalnızca iş akdine haksız şekilde son verilen işçi tarafından açılabilmektedir.

İşe İade Davası Nedir?

İş Kanunu’nun 18 ila 22. maddeleri arasında ve 29. maddesinde işverenin hangi durumlar oluştuğunda işçiyi işten çıkarabileceği ve iş akdine son verebileceği belirtilmiştir. İşe iade davası ise İş Kanunu kapsamında belirlenmiş olan nedenler haricinde bir neden ile işçinin işten çıkarılması sonucunda açılabilmektedir. İşe iade davalarında davacı işçi, davalı ise işveren olmaktadır.

İşe İade Davasını Kimler Açabilir?

İşe iade davası süresi kanun kapsamında 30 gün olarak belirlenmiştir. İş akdinin işveren tarafından feshedildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde dava açılmalıdır. Bu süre içerisinde açılmayan davaların, sonrasında açılması mümkün değildir. Bu davayı kimler açabilir sorusunun cevabı ise şu şekildedir;
  • 30 ya da daha fazla işçi çalıştıran işverene karşı,
  • Kanuna uygun olmayan, haksız bir nedenden dolayı işten çıkarılan işçi tarafından açılabilmektedir.

İşe İade Davasında Yetkili Mahkeme Hangisidir?

İşe iade davalarında yetkili ve görevli olan mahkeme İş Mahkemeleridir. Her yerde İş Mahkemesi bulunmadığından işe iade davası açılabilmesi için Asliye Hukuk Mahkemelerine başvurulması gerekmektedir.

İşe İade Davası Açma Şartları

İş hayatında inişli çıkışlı bir ilişkiler bütünü bulunmaktadır. Bu ilişkiler çoğu zaman çalışan ve müşteri arasında gelişirken çoğu zaman da işverenle çalışan arasında gerçekleşecektir. Çalışan bazı durumlarda haklı olsa bile işini kaybetmemek adına susmayı tercih edebilir. Bu daha çok müşteri ile yapılan ilişkilerde mümkün olmaktadır. Bazı zamanda haklılığını kanıtlamak için konuşacak bu da işten çıkarılmasına neden olacaktır. O an için yaşanan sorun hiç önemli değildir. Önemli olan çalışanın haklı olup olmadığıdır.

İşe İade Davası Açma Süresi

İşe iade talebi zorunlu olarak arabulucuya başvuru şartı bulunmaktadır. İşçi işe iade talebini 1 ay içinde arabuluculuk merkezine başvuruyu süre olarak yapmak zorundadır. Uzlaşma olmaması halinde ise 14 gün içerisinde iş mahkemesine süre olarak dava açması gerekmektedir. Çalışan haklı olduğu halde işten çıkarılmışsa önce arabulucuya başvuru yapacak, uzlaşma olmaması halinde işe iadeyi kanıtlayacak delilleri varsa iş mahkemesine başvurarak işe aide davası açabilecektir. İşe iade davası kazanılırsa verilen karar işverenin çalışanını yeniden işe alması şeklinde olur. İşe iade davasını kazanan kişi işverenine ya kendisi ya da avukatı bireysel giderek işe geri alınması yönünde bir uyarıda bulunacaktır. Bu uyarı karar çıktıktan sonraki 10 gün içerisinde yapılır. Uyarı ne kadar erken yapılırsa işe dönme süreci o kadar kısaltılmış olacaktır. Kişi işverenine uyarıyı yaptıktan sonraki 1 ay içerisinde işe başlamalıdır. Bu süre içerisinde işveren eski çalışanını işe gelmesi yönünde bilgilendirir ve yeniden sigorta girişi yaparak eski işine ve eski pozisyonuna dönmesini sağlar. Süre dolduğu takdirde işveren hala çalışanı işe almamışsa bu noktada yeni bir dava açma yetkisi ortaya çıkacaktır.

İşe Başlatmama - İşe İade Davası Açma Şartları

İşe iade davası sürecini kazanan ve buna rağmen işine dönemeyen kişiler işe başlatmama davasıyla mağduriyetlerinin giderilmesini isterler. Mahkeme bu çağrıyı haklı görürse 5 yıla kadar çalışanlara 4 aydan başlayan 5 yıl üzerindeki çalışanlara da 8 aya kadar devam eden bir işe başlatmama tazminatı ödenmesine karar verir. Bu ödeme işveren tarafından yapılacak olup miktar hakimin kararına göre belirlenir. Hakim bu durumda işsiz geçirilen dönemlerde yaşanan mağduriyeti de göz önüne alarak kaybedilen zaman ve para ile ortak bir çıkarımla aylık ödenmesi gereken bir miktar belirler. Bu miktarın işveren tarafından hesabınıza yatırılmaması durumunda icra yolu açık olacak, İşe İade Davası sonrası  tazminatınızı icra ile tahsil edeceksiniz.

Yargıtay Kararı - İşe İade Davası Açma Şartları

İŞE İADE DAVASI - TARAFLAR ARASINDAKİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN BELİRLİ SURELİ OLARAK KABUL EDİLMESİ GEREKTİĞİ - DAVACININ BELİRLİ SURELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞMASI HALİNDE İŞE İADE DAVASININ ŞARTLARININ OLUŞMADIĞI - DAVANIN REDDİ ÖZET: Sözleşmelerin incelenmesinde davacının çadır dikim ustası çalışacağı belirtilmiş olup sözleşmenin diğer hükümlerinin incelenmesinde ve davalının yaptığı işin niteliği de gözetildiğinde, sözleşmenin belirli süreli yapılmasını gerektirir belirli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif açma şartların bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu sebeple taraflar arasındaki iş sözleşmesinin belirli sureli olarak kabul edilmesi gerekir. Davacının belirli sureli iş sözleşmesi ile çalışması halinde işe iade davasının açma şartlarının oluşmadığı kabul edildiğinden davanın reddine karar verilmelidir. Yanılgılı değerlendirme ile karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. İşe İade Davası, Uyuşmazlık taraflar arasındaki ilişkinin belirli sureli iş sözleşmesinin unsurlarını taşıyıp taşımadığı noktasında toplanmaktadır. İşe İade Davası Açma Şartları. Açma şartları, açma şartları nelerdir, açma şartları ile şartları nerede açılır.

Bu haber toplam 233 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara