İşe İade Davası Asıl İşverenin Sorumluluğu

İşe İade Davası Asıl İşverenin Sorumluluğu
İşe İade Davası Asıl İşverenin Sorumluluğu Öncelikle belirtilmesi gereken önemli bir ayrıntı var ki bu da; işverenin, iş yerinde baz aldığı mal ve hizmet yöntemine yönelik olarak belirlemiş olduğu iş bölümünde teknoloji üzerine kurulmuş olan cihazların kullanımı ve işlemesi için işveren tarafından belirlenen kişiler ile arasında yatığı anlaşmaya işveren ve...
İşe İade Davası Asıl İşverenin Sorumluluğu Nedir? İşe iade davalarında işverenlerin sorumluluğu, açılan davanın sonuçlanmasına göre değişiklik gösterse de, bu davalarda birden fazla işveren olduğunda ve işverenler arasında alt-üst ilişkisi olduğunda, davanın neticeleri ve hükümleri davalılar arasında paylaştırılır. İşe iade davalarında birden fazla işveren varsa işçi davayı her iki işverene de açabilir. İşe iade davasında davalı her iki işverendir. İşe iade davası asıl işverenin sorumluluğu, işçinin işe iadesi değildir. Asıl işverenin sorumluluğu mali sorumluluğu vardır. Eğer işçi işe tekrar alınmazsa işçinin alması gereken tazminatlardan tüm işverenler sorumlu olacaktır.

Taşeron İşçinin İşe İade Davası

Türkiye emek piyasasında büyük alan kaplayan taşeron işçiler, yeri geldiğinde en çabuk gözden çıkarılan işçi sınıfıdır. Feshin geçersizliği ve işe iadenin yapılması mahiyetinde açılan davalarda, alt ve üst işveren sorumluluklarından bahsedersek, üst işveren söz konusu davanın yalnızca mali kısmını yüklenecektir. İşe iade kısmını gerçekleştirecek olan taraf alt işverendir. Nitekim alt işveren aynı zamanda davanın mali sonuçlarından da sorumlu olacaktır. Kısacası, İş Kanunu madde 2/6’ya göre, alt işverenin işçiyi işe almamasından kaynaklanan maddi tazminatlardan, asıl işveren de sorumludur.

İşe İade Davasında Muvazaa

Muvazaa, işe iade davalarında, alt işveren ve asıl işveren arasında var olan ve işçinin kime karşı dava açacağını bilemediği bir durumdur. Yargıtay kararlarına göre, iş ilişkisinin muvazaalı olup olmadığını belirleyecek unsurlar şöyledir;
 • İşverenlerin iş organizasyonları birbirinden bağımsızlığı,
 • Taşeron işçilerin çalışma alanları, yalnızca asıl işverenden alınan kategoride olup olmadığı,
 • İşçilerin söz konusu iş için yeterli nitelikte olup olmadıkları,
 • İşçilerin kollektiflik haklarına yapılan sözleşmeyle saygı duyulup duyulmadığı,
 • Alt işverenin deneyimliliği ve tecrübesi,
 • Alt işverenin söz konusu iş yerinde daha öncesinde işçi olarak bulunup bulunmadığı
Taşeron işçi tarafından işe iade davası muvazaa iddiası ile açılacaksa, burada sorumlu olan davalı, asıl işverendir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, asıl işverenin işçiyi işe almak zorunluluğu olmamasıdır ancak, işe alınmama tazminatını işçiye ödemek zorundadır. Yine hem asıl hem de alt işveren işçinin;
 • Kıdem,
 • İhbar,
 • Fazla çalışma ücreti,
 • Yıllık izin,
 • Diğer alacak
Ücretlerini ödemekle yükümlüdür.

İşe İade Davası Asıl İşverenin Sorumluluğu

Öncelikle belirtilmesi gereken önemli bir ayrıntı var ki bu da; işverenin, iş yerinde baz aldığı mal ve hizmet yöntemine yönelik olarak belirlemiş olduğu iş bölümünde teknoloji üzerine kurulmuş olan cihazların kullanımı ve işlemesi için işveren tarafından belirlenen kişiler ile arasında yatığı anlaşmaya işveren ve alt işveren denmektedir. Bu olayda asıl önemli olan durum işveren ve alt işverenin birlikte kabul gördüğü sorumlulukları beraber kabul etmesi ve bu baz alınmasıdır. Türk iş kanunu yasasının 18, 19 ve 20. Maddeleri gereğince bir işveren en az 30 işçi çalıştırıyor ise ve 6 aydan fazla hizmeti var olup kıdem almış ise işveren tarafından çıkarılan işçi 30 gün içinde işverene dava açarak işe iadesini isteme hakkına sahip olmaktadır.

İşe İade Davası Şartları Nelerdir, İşe İade Davası Asıl İşverenin Sorumluluğu

İşe iade davası için öncelikle yapılması işveren tarafından işe son verilmesi yani iş hakkı feshi ile başvurulması gerekmektedir. Fakat bu mahkemeyi açmak ve kazanmak için işverenin 30dan fazla işçi çalıştırması ve bunların sigortalı işçi olması gerekmektedir. Ayrıca davayı açacak kişinin de sigortalı olması ve en az aynı iş yerinde 6 ayı doldurmuş kıdemli işçi konumunda olması gerekmektedir. Açılan dava sonrası işveren işe almadığı zaman işçiye en az 4 en fazla 8 aylık maaşı kadar tazminat ödemek zorundadır. (İşe İade Davası Asıl İşverenin Sorumluluğu)

İşe İade Davası Süreci

Eğer ki işveren işe almayı kabul görmez ise işçide de gerekli koşullar bulunuyorsa işçi işveren ve alt işverene dava açma hakkına sahip olmaktadır. Davacı hem alt işverene hem de işveren davasını tek dosya altında açma hakkını güdme özgürlüğüne sahiptir. Fakat en başta da belirtildiği gibi sigortası olan ve en az 6 ay çalışmış kıdemli işçi olması önem teşkil etmektedir. Ayrıca bu davayı açmak için medeni kanun maddesine göre asil işveren ve alt işveren şartı esas alınarak dava açılmaktadır. İş kanununa göre işveren, işçi ile alakalı herhangi bir sorun söz konusu değil ise bu basit nedenlerden ötürü işçinin iş hakkını iptal ederek içten çıkaramaz. Feshin gerekçesi dava süresinde davacının işine yarayacak yegane nedenlerden biri olmaktadır. (İşe İade Davası Asıl İşverenin Sorumluluğu)

İşe İade Davası Nasıl Açılır Sonuçları

Öncelikle bu durum için yapılması gereken ilk iş işverene istek talebinin bildirilmesi olmaktadır. Eğer işveren talebi onaylamaz ise o zaman yapılması gereken bir avukata vekalet vererek dava için dosya hazırlanması ve dilekçe yazılması olacaktır. Yazılan dilekçe sonrası ve açılan dosya ile mahkeme günü belirlemesi ve süreç dönemi adliyen mesuliyetinde olmaktadır. Açılan dava günü ve takibini tamamen avukat yapmaktadır. Sonrasında ise durum mahkemece belirlenir ve taraf ve avukatları dinlenir. İş mahkemesi Hakimi tarafında şüphe teşkil eden bir durum söz konusu olur ise dava hakimin belirleyeceği tarihe iptal edilecektir. Eğer yok ise ve davacı açtığı davada haklı taraf ise o zaman işveren davayı kaybetmiş olmaktadır. İşveren dava kaybı sonrası işe alma gibi bir istekte bulunmuyor ise o zaman tazminat ödeyecektir. İşçinin başta kıdem tazminatı olmak üzere çalışmış olduğu sürece hakkettiği tüm tazminat miktarı belirlenecek ve mahkemece de uygun bir belirleme miktarı ise o zaman işveren bu tazminatı 30 gün içinde işten çıkardığı işçiye ödemek durumundadır. Eğer ödemediği taktirde bunu avukatı eşliğinde yasal yollar ile alması da mümkün olmaktadır. İşçi tazminat sonrası iş bulmak için yetkili mercilere de başvuru yapma hakkına da sahip olmaktadır.

Bu haber toplam 380 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara