İstifa Halinde Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?

İstifa Halinde Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?
İstifa etmek, genellikle bir işçinin kendi kararıyla işinden ayrılması anlamına gelir. Ancak, bu durum genelde kıdem tazminatı hakkının kaybedilmesine yol açar. Ama bazı durumlarda tazminat hakkını alma durumu vardır.

Ülkemizde yürürlükte olan iş kanunu her yönden işçi hakkını savunan maddeler içermektedir. Ama işverenle işçinin arasındaki ilişkilerde iki tarafında sorumlulukları çerçevesinde davranması gerekir ki bu durumun dışında oluşan her olaydan her iki tarafta aynı ölçüde suçlu olur.

Çalışanların 1 yıl süreyle aynı işyerinde çalıştıktan sonraki her yıl için aldıkları bir kıdem tazminatı vardır. Kıdem tazminatı hem bir emek karşılığı hem de geleceğe bir yatırımmış gibi düşünülebilir. Bu tazminatı almak için işveren ve işçi arasında uzun süren bir iş sözleşmesi şarttır.

İstifa etmek, genellikle bir işçinin kendi kararıyla işinden ayrılması anlamına gelir. Ancak, bu durum genelde kıdem tazminatı hakkının kaybedilmesine yol açar.

Yine de, belirli koşullar altında, istifa eden bir işçinin de kıdem tazminatı alma hakkı olabilir. Bu yazıda, işçilerin en çok merak ettiği sorulara detaylı cevaplar sunuyoruz:

İstifa Halinde Kıdem Tazminatı Alınır Mı?

Kıdem tazminatı, işten çıkarılan veya haklı nedenlerle istifa eden işçilere ödenir. Haklı nedenler arasında baskı, kandırma, mobbing, evlilik ve emeklilik gibi durumlar yer alır. Bu koşullar altında, istifa eden işçiler de kıdem tazminatına hak kazanabilir.

Hamilelik ve Doğum Halinde Kıdem Tazminatı Alınır Mı?

Hamilelik veya doğum sebebiyle işten ayrılan işçiler, maalesef yasal olarak kıdem tazminatı talep edemezler. Bu durumlar, istifa olarak değerlendirilir ve genel kural olarak istifa eden işçilere tazminat ödenmez.

Kaç Yıldan Sonra İstifa Sonucu Kıdem Tazminatı Hakkı Vardır?

9 Eylül 1999'dan sonra işe başlayanlar için, Eylül 2019'dan itibaren 7000 gün prim ödeme şartıyla veya Eylül 2024'ten itibaren 25 yıl sigorta ve 4500 gün prim ödeme şartıyla istifa sonucu kıdem tazminatı alabilir.

10 Yıllık İşçi İstifa Ederse Tazminat Alır Mı?

Genel olarak istifa eden işçiler tazminat alamaz. Ancak, 15 yıl süreyle çalışmış ve 3600 gün prim ödemiş işçiler, istifa etseler bile kıdem tazminatı alabilirler.

Kıdem Tazminatı Alma Şartları Nelerdir?

İşçinin kıdem tazminatı alabilmesi için, işyerinde en az bir yıl kesintisiz çalışmış olması ve iş sözleşmesinin kıdem tazminatına hak kazandıracak bir şekilde sonlandırılması gereklidir.

7200 Prim Günü Dolduran Tazminat Alabilir Mi?

İlk sigorta girişi 8 Eylül 1999 ve sonrası olan işçiler, 7000 gün prim ödeme şartını yerine getirdiklerinde, kıdem tazminatı alabilirler. Bu, yıl şartına bakılmaksızın uygulanır.

Evlilik Nedeniyle İstifa Eden Kadın İşçi Kıdem Tazminatı Alabilir Mi?

Evet, evlenen kadın işçi, evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde işten ayrılırsa ve yeterli hizmet süresine sahipse, kıdem tazminatı talep edebilir.

İstifa Eden İşçi İhbar Tazminatı İsteyebilir Mi?

İstifa eden işçi, ihbar tazminatı talep edemez. Daha da fazlası, bazı durumlarda işveren, istifa eden işçiden ihbar tazminatını talep edebilir.

İstifaya Zorlamak Ne Demek?

İstifaya zorlamak, işverenin işçiye baskı yapması, mobbing uygulaması veya zorla istifa dilekçesi imzalatması gibi işçiyi istifa etmeye zorlayan davranışları kapsar. Bu durumlar, işveren için kusurlu bir hareket olarak değerlendirilir.

Hangi Durumlarda İspat Yükü İşçiye Aittir?

Hizmet akdinin feshedilmesi durumunda, işçinin fesih nedenini ispatlama yükümlülüğü genellikle işçiye aittir. Ancak, feshin geçerli bir sebebe dayandığını iddia eden işveren, bu iddiasını kanıtlamak zorundadır.

İstifa Dilekçesinden Sonra Dava Açılır Mı?

İstifa dilekçesinin içeriği önemlidir. İstifa eden işçi, dilekçe veya işten çıkış sebebini açıklayan bir ihtarname ile, makul bir süre içinde dava açabilir.

İstifa Ederek Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?

Genelde işe girerken imzalanan sözleşme gereği işveren ve işçi arasında belirli bir prosedür bulunur. Bu prosedüre uymak her iki tarafında sorumluluğudur. Taraflardan bir tanesi sözleşme şartlarını çiğnerse haksız duruma düşer ve diğer tarafın sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkı ortaya çıkar.

Kıdem tazminatı her zaman işçinin işveren tarafından işten atılması durumunda hak edilen bir şey değildir. Bazı durumlarda işçinin kendi isteği dışında işten çıkarılması halinde bile tazminat alamadığı ortadadır. Kıdem tazminatının hak edilmesi için işçinin işten nasıl alınır çıktığı değil sözleşme şartlarına göre kimin suçlu olduğu önemlidir.

İstifa Eden İşçi Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?

Her iş yerinde çeşitli anlaşmazlıklar ortaya çıkabilir. Bu anlaşmazlıkların çözümü bazen mümkün olmayarak işyerinden uzaklaşmaya ya da uzaklaştırılmaya varan sonuçlar doğurabilir.

İşçinin çalıştığı işyerinden çeşitli nedenlerle istifa etmesi kıdem tazminatı denen emeğinin karşılığını almasına fırsat verebilir. Bu nedenler kısaca:

  • İşçi ve işveren arasında yaşanan tartışmalarda işverenin aşağılayıcı, küçük düşürücü ya da hakaret edici davranışları veya sözleri
  • İstifayı zorunlu kılacak şekilde işveren tarafından baskı uygulanması,
  • İşverenin sözleşme içerisinde yer alan sorumluluklarını bilinçli bir şekilde bir kereden fazla olmak üzere yerine getirmemesi,
  • İşverenin fazla mesai yaptırmasına rağmen mesai ücretini ödememesi,
  • İşverenin sigorta primlerini yatırmaması ya da gecikmeli yatırması
  • İşyerinde işçinin itibarını zedeleyecek şekilde davranışlar, işler ya da hareketler yapılması,
  • İşçinin maaşının kasıtlı olarak verilmemesi ya da geciktirilmesi
  • İşverenin sorumluluk dışında kalan işlerin yapılması yönündeki ısrarı

Yukarıdaki nedenlerle istifa edildiğinde kıdem tazminatı almak mümkündür. Bunun için kişinin haklı olarak gösterdiği nedenini kanıtlaması ve böylece hem kıdem tazminatını, hem ek mesai ücretlerini hem de o ana kadar ki çalıştığı ücreti alması oldukça kolay olacaktır.

İşçinin işten ayrılırken işverence alınan istifa dilekçelerinin; gerek İş mahkemesi kararları ile gerekse Yargıtay kararlarıyla işçinin irade bozukluğu ile imzalaması durumunda alınan istifa dilekçesinin geçersiz olduğuna karar verilmiştir. İşçinin kendi iradesi dışında alınan istifa dilekçesi geçersizdir. | İstifa Halinde Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?

Bu haber toplam 238 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara