İstifa Halinde Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?

İstifa Halinde Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?
İstifa Halinde Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır? | İstifa Ederek Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır? Ülkemizde yürürlükte olan iş kanunu her yönden işçi hakkını savunan maddeler içermektedir. Ama işverenle işçinin arasındaki ilişkilerde iki tarafında sorumlulukları çerçevesinde davranması gerekir ki bu durumun dışında oluşan her olaydan her iki tarafta aynı ölçüde...

İstifa Ederek Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?

Ülkemizde yürürlükte olan iş kanunu her yönden işçi hakkını savunan maddeler içermektedir. Ama işverenle işçinin arasındaki ilişkilerde iki tarafında sorumlulukları çerçevesinde davranması gerekir ki bu durumun dışında oluşan her olaydan her iki tarafta aynı ölçüde suçlu olur. Çalışanların 1 yıl süreyle aynı işyerinde çalıştıktan sonraki her yıl için aldıkları bir kıdem tazminatı vardır. Kıdem tazminatı hem bir emek karşılığı hem de geleceğe bir yatırımmış gibi düşünülebilir. Bu tazminatı almak için işveren ve işçi arasında uzun süren bir iş sözleşmesi şarttır. Genelde işe girerken imzalanan sözleşme gereği işveren ve işçi arasında belirli bir prosedür bulunur. Bu prosedüre uymak her iki tarafında sorumluluğudur. Taraflardan bir tanesi sözleşme şartlarını çiğnerse haksız duruma düşer ve diğer tarafın sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkı ortaya çıkar. Kıdem tazminatı her zaman işçinin işveren tarafından işten atılması durumunda hak edilen bir şey değildir. Bazı durumlarda işçinin kendi isteği dışında işten çıkarılması halinde bile tazminat alamadığı ortadadır. Kıdem tazminatının hak edilmesi için işçinin işten nasıl alınır çıktığı değil sözleşme şartlarına göre kimin suçlu olduğu önemlidir. | İstifa Halinde Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?

İstifa Eden İşçi Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?

Her iş yerinde çeşitli anlaşmazlıklar ortaya çıkabilir. Bu anlaşmazlıkların çözümü bazen mümkün olmayarak işyerinden uzaklaşmaya ya da uzaklaştırılmaya varan sonuçlar doğurabilir. İşçinin çalıştığı işyerinden çeşitli nedenlerle istifa etmesi kıdem tazminatı denen emeğinin karşılığını almasına fırsat verebilir. Bu nedenler kısaca:
  • İşçi ve işveren arasında yaşanan tartışmalarda işverenin aşağılayıcı, küçük düşürücü ya da hakaret edici davranışları veya sözleri
  • İstifayı zorunlu kılacak şekilde işveren tarafından baskı uygulanması,
  • İşverenin sözleşme içerisinde yer alan sorumluluklarını bilinçli bir şekilde bir kereden fazla olmak üzere yerine getirmemesi,
  • İşverenin fazla mesai yaptırmasına rağmen mesai ücretini ödememesi,
  • İşverenin sigorta primlerini yatırmaması ya da gecikmeli yatırması
  • İşyerinde işçinin itibarını zedeleyecek şekilde davranışlar, işler ya da hareketler yapılması,
  • İşçinin maaşının kasıtlı olarak verilmemesi ya da geciktirilmesi
  • İşverenin sorumluluk dışında kalan işlerin yapılması yönündeki ısrarı
Yukarıdaki nedenlerle istifa edildiğinde kıdem tazminatı almak mümkündür. Bunun için kişinin haklı olarak gösterdiği nedenini kanıtlaması ve böylece hem kıdem tazminatını, hem ek mesai ücretlerini hem de o ana kadar ki çalıştığı ücreti alması oldukça kolay olacaktır. İşçinin işten ayrılırken işverence alınan istifa dilekçelerinin; gerek  İş mahkemesi kararları ile gerekse Yargıtay kararlarıyla işçinin irade bozukluğu ile imzalaması durumunda alınan istifa dilekçesinin geçersiz olduğuna karar verilmiştir. İşçinin kendi iradesi dışında alınan istifa dilekçesi geçersizdir. | İstifa Halinde Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?

HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara