İstifa Kıdem Tazminatı Alınır mı? Emeklilik, Evlilik, Doğum, Askerlik Nedeniyle İstifa Kıdem Tazminatı Alma Şartları?

İstifa Kıdem Tazminatı Alınır mı? Emeklilik, Evlilik, Doğum, Askerlik Nedeniyle İstifa Kıdem Tazminatı Alma Şartları?
İstifa Halinde Kıdem Tazminatı | İşçinin istifa etmesinden önce dikkate alınması gereken önemli noktalardan biri işçinin haklı bir gerekçeyle işten ayrılmasını ortaya çıkarabilecek

İşçinin istifa etmesinden önce dikkate alınması gereken önemli noktalardan biri işçinin haklı bir gerekçeyle işten ayrılmasını ortaya çıkarabilecek bir durumun yaşanıp yaşanmadığına bakmak gerekmektedir. Örneğin, 20 gün içinde ödenmesi gereken maaşını alamamış bir işçi işi bıraktığı takdirde bu durum istifa kapsamına girmeden işçinin haklı nedenle feshi olarak değerlendirilecek ve bu sayede işçi kıdem tazminatını almaya hak kazanacaktır. Kıdem tazminatları sadece çalışma süreleri ile ilgili olmamakta aynı zamanda işçinin fazla mesai, resmi tatil ve yıllık izin ücretleri gibi ücretlerinin de alınmasına imkan sağlamaktadır. Bununla birlikte işçinin kıdem ve mevki bakımından işyerinde daha alt bir konuma getirilmiş olması da işçinin haklı nedenle feshedebilmesi hakkını doğurmaktadır. Böyle durumların oluşması halinde ihbar tazminatları dışında kalan tüm hakların işveren tarafından karşılanmasını sağlamak üzere dava açma yoluna gitmek mümkün olmaktadır. İş hukuku ile ilgili bilinmesi gereken en önemli noktalardan biri haklı gerekçelerin bulunması halinde işverenden zararların karşılanması talep edilirse ancak bu işlemler mümkün olmaktadır. İşçinin rıza gösterdiği durumlar yaşanırsa işçinin bunlarla ilgili olarak bir talepte bulunması söz konusu olmamaktadır. | İstifa Halinde Kıdem Tazminatı Diğer bir taraftan işleyişte işçinin hazırlamış olduğu istifa dilekçelerine de dikkat edilmektedir. İş sözleşmelerinin hangi gerekçeyle kesin tarihi ile ne zaman feshedilmiş olduğunu gösteren bu belgeler daha sonradan da ispat yükümlülüğünün yerine getirilmesinde bir araç olarak kullanılabilmektedir. Bu belgeler işçinin irade bozukluğu halinin dışında başka herhangi bir sebeple kesinlikle hükmünü kaybetmemektedir. Bu gerekçelerden dolayı işçiler ispat yükümlülüklerinin işverende bulunmasından dolayı rahat olmalıdırlar. Yine aynı gerekçelerle zorunlu koşulların oluşmadığı hallerde istifa dilekçelerinin işçiler tarafından hazırlanmamasına dikkat edilmelidir. İrade bozukluğu ile belgelerin imzalanması halinde işçinin bunu ortaya koyabilmesi ancak bir tanık vasıtasıyla mümkün olmaktadır. İstifa dilekçelerinin mutlaka bazı hukuki zorunlulukları yerine getirmiş olması gerekiyor. Öncelikle istifa dilekçelerinin baskı ile alınmış olması hukuki sonuçlar doğuran durumlardan olmaktadır. Bu daha çok işçinin ceza kovuşturmasının ortaya çıkmasına sebep olan bir durum karşısında suçlanması halinde gündeme gelmektedir. Yargıtay kararlarına bakıldığında istifa dilekçelerinde eğer savcılığa ihbar korkusu ve tehdidi ile karşılaşarak belgeler oluşturulmuşsa bu durumda gerçeği yansıtmayan belgelerin geçerli olmasına izin verilmemektedir. | İstifa Halinde Kıdem Tazminatı Bununla birlikte çalıştığı süre itibarıyla bazı hakları almaya hak kazanmış olan kişilerin istifa etmesinin de bu hakların ortadan kalkmasına sebep olamayacağı ileri sürülmüştür. Mahkemeler tarafından karar verilirken işçinin nasıl niteliklere sahip olduğu, maaş miktarları, diğer işçilerle arasında oluşabilecek olan farklar önemli olmaktadır. Bir diğer hukuki sonuç doğuran durum beyaz boş bir kağıda imza atılmasıdır. İşverenler tarafından yaptırılan bu eylemde işçinin imzayı atmasının ardından işveren tarafından bu belgenin istifa dilekçesi olarak düzenlenmesi söz konusu olmaktadır. Bu eylem yaşandığı takdirde belgeler geçersiz sayılacaktır. Yine kişiler tanık veya delil ile ispat yükümlülüklerini yerine getirebilirler. Üçüncü bir durum da istifa dilekçelerinin alınmasının ardından işleme koyulan zamanlarla ilgili olmaktadır. Verilen kararlarda bu konuyla ilgili olarak istifa dilekçeleri işçi tarafından başka hiçbir sorunla karşılaşmadan imzalanmış olsa dahi yürürlüğe girmediyse ve işçi hali hazırda çalışmasına devam ediyorsa bu durumda dilekçe geçersiz sayılmak ve bu belgeyle hüküm kurulması da imkansız olmaktadır. İstifa dilekçelerinde çelişkili durumların ve ifadelerin yer alması da bir diğer hukuki sonuç doğuran durumdur. Burada işçinin eksiksiz bir şekilde istifa dilekçelerini hazırlamış olmasına rağmen işverenin yaptığı savunmada çelişkiye düşmesi hali ortaya çıkmış olup dilekçenin nazara alınmaz geçerliliği kalmamasından hareket edilir. Bir örnekle anlamak gerekirse işveren tarafından istifanın mahkeme sunulduğu bir durumu ele alalım. Bu şartlar altında işçiler işsizlik maaşını almaya hak kazanmış, ibranameler imzalatılmış ve işçiye çek ya da senet verilmiş olabilir. Bu şartlar altında istifa durumu ile çelişki içinde olan her türlü delilin ve beyanın ortaya çıkmasının ardından istifaların bir geçerliliği kalmamakta ve işçiler haklarını alabilmektedirler. | İstifa Halinde Kıdem Tazminatı

İstifa Ettikten Sonra Kıdem Tazminatı Hakkı

İşçiler istifa dilekçelerini hazırlamış olsalar dahi istifanın neden gerçekleşmiş olduğu noktasında gerçek sebep ortaya konmamış olabilmektedir. Burada istifanın gerçek nedeni ile ilgili olarak araştırma yapılması ve fesih hakkını ortaya çıkaran bir neden varsa işçinin lehine karar verilmesi noktasında hüküm verilebilmektedir. Her zaman işçilerin lehine yorumlanarak incelenen istifa durumları işçinin ve işverenin haklarının korunmasını sağlamaktadır. Bu nedenlerle bir işçi istifa dilekçesini ortaya koyduktan sonra ve bunun mahkemeye iletilmiş olmasının ardından mahkeme tarafından işten ayrılmanın haklı bir gerekçeyle olup olmadığının tespit edilmesi gerekmektedir. Mahkeme işçilerin istifası ile ilgili olarak haklı fesih nedeniyle bu işlemin gerçekleşmiş olduğu tespit ederse tüm haklarının işveren tarafından ödenmesi gerektiği konusunda karar vermektedir. İstifa dilekçeleri arasında da farklılıklar bulunabilmektedir. Bunlardan biri de şarta bağlı istifa dilekçeleridir. İşçiler istifalarını belirli bir şarta dayandırarak işten ayrılmayı talep edebilirler. Burada gerekçeden sonra “bu şartla istifamın kabulünü isterim” diye bir ekleme yapılarak istifa dilekçesi hazırlanmaktadır. Bu tür dilekçeler Yargıtay kararlarına göre geçerli değildir. Hatta şarta bağlı istifa dilekçelerinin tamamının geçerli olduğunun kabul edilememesi yönünde bir anlayış da bulunmaktadır. Fakat burada işçilerin hiçbir haklarının bulunmadığı düşünmesi gerekmemektedir. Yargıtay vereceği kararlarda işçilerin özel durumlarını ve istifa nedenlerini dikkatli bir şekilde ele alarak dilekçeye bağlı karar vermektedir. | İstifa Halinde Kıdem Tazminatı

Bu haber toplam 206 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara