İşveren Tarafından Sağlık Nedeniyle Fesih

İşveren Tarafından Sağlık Nedeniyle Fesih
İşveren Tarafından Sağlık Nedeniyle Fesih, İşveren Tarafından Sağlık Nedeniyle Fesih Kıdem Tazminatı, İşveren Tarafından Sağlık Nedeniyle Fesih İşsizlik Maaşı, İşveren Tarafından Sağlık Nedeniyle Fesih İhbar Tazminatı. İşveren tarafından iş sözleşmesinin sağlık nedeniyle feshedilmesi, hem haklı hem de haksız fesih sebepleri içerisinde yer alır. Sözleşmenin feshi, işçinin kendi isteğiyle ya da işverenin istemesiyle işten çıkması durumunda gerçekleşir. İşçi eğer, istemediği halde işten çıkarılmışsa, bu haksız
İşveren Tarafından Sağlık Nedeniyle Fesih Nedir Nasıl Olmalı? İşveren tarafından iş sözleşmesinin sağlık nedeniyle feshedilmesi, hem haklı hem de haksız fesih sebepleri içerisinde yer alır. Sözleşmenin feshi, işçinin kendi isteğiyle ya da işverenin istemesiyle işten çıkması durumunda gerçekleşir. İşçi eğer, istemediği halde işten çıkarılmışsa, bu haksız fesih olarak adlandırılır.

Haklı Fesih Nedir? İşveren Tarafından Sağlık Nedeniyle Fesih

İş Kanunu içerisinde, haklı fesih şartların yer verilmiştir. Haklı fesih, işveren ve işçi taraflarından herhangi biri dolayında, birlikte çalışmanın mümkün olmadığı durumlarında yapılır. Haklı fesih yapılabilmesi için, kişinin sözleşmesinin süreli bir sözleşme olması gerekir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, haklı fesih tanımlanmıştır. Haklı fesih ile ilgili tanım, İş Kanunu’nda yer almaz.

İşverenin İş Sözleşmesini Derhal Fesih Hakkı Nasıl Oluşur?

İş sözleşmesinin derhal fesih hakkı, oluşabilmesi için bir takım sebepler oluşması gerekir. Sözleşmenin işveren tarafından feshi şartları;
  • Sağlık sebepleri,
  • Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller,
  • Zorlayıcı sebepler
Şeklindedir.

Sağlık Sebepleriyle Fesihe Dahil Olan Olgular

İşveren tarafından sağlık nedeniyle fesih gerçekleştirilmesi için, işçinin kasıtlı haller nedeniyle sağlığını ihmal etmiş olması durumu söz konusu olabilir. Sağlık sebepleri nedeniyle fesih konuları dahilinde;
  • İşçi, kasıtlı bir şekilde sağlığına dikkat etmemeye başlamışsa ya da çeşitli madde bağımlılıkları edinmişse,
  • Sağlık Kurulu tarafından, işçinin hastalığının tedavisinin mümkün olmadığı saptanmışsa,
Sözleşmenin haklı fesih hakkı doğar.

Sağlık Sebepleriyle Fesih Nasıl İspat Edilir?

Sağlık sebepleri dolayısı ile, işçi tarafından sağlık sebepleriyle sözleşmenin feshinde karar kılınmışsa, kişinin iddia edilen sağlık sorunlarına sahip olduğu, bir devlet hastanesinden rapor alınarak kanıtlanmalıdır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu’na göre, bir işçi, tehlikeli bir işte çalışacaksa, işçinin tam teşekküllü sağlık raporu temin edilmeden, bu işte çalışıyor olması mümkün olmayacaktır.

Çalışan Uzun Süre Rapor Aldığında Fesih Gerçekleşir mi?

İş Kanunu’na göre, herhangi bir hastalık ya da hamilelik gibi sebeplerden ötürü, rapor alan kimsenin rapor süresi, eğer 6 haftanın üzerine çıkarsa, işveren, herhangi bir bildirim yapmak zorunda olmaksızın, işçinin sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir. Doğum ve gebelik raporları için süre hesaplaması, kişilerin yasal hakkı olan analık izninin bitimi itibari ile hesaplanmalıdır. İşçi Şube müdürlüğünde görev yapan davacının yerine yeni bir odacının görevlendirilmesi talebinde bulunulduğunu ve davacının sağlık sorunları nedeniyle verim alınamadığından şirkete iade edildiğini, davacının özlük dosyasının incelendiğinde görüleceği üzere, işini yapma konusunda istekli ve gayretli biri olmadığı, Sık sık işyerini ve görev yerini izinsiz terk ettiği, izinsiz işe gelmediğinin tutanaklarla tespit edildiğini ve yine sayısız denilecek kadar doktor raporunun bulunduğunu, 2016 tarihi itibari ile şirket bünyesinde de davacının çalıştığı görevde bir iş gücüne ihtiyaç olmadığından iş akdinin geçerli hukuki nedenlerle feshedildiğini savunup davanın reddini istemiştir. İlk derece mahkemesinin iş akdinin feshi nedeninde hataya düştüğünü, davacının iş akdinin rapor ve devamsızlık gerekçesiyle feshedilmediğini, İz Enerji A.Ş.'nin 01/02/2016 tarihli yazısında "Şirketimiz bünyesinde çalıştığınız görevde herhangi bir iş gücüne ihtiyaç olmaması" gerekçe gösterilerek iş akdinin feshedildiğini, fesih bildiriminde devamsızlık, işe geç gelme gibi nedenlere dayanılmadığım, işverenin işçiye bildirdiği fesih sebebi ile bağlı olduğunu sonradan bu sebepleri değiştiremeyeceğini, ayrıca işverenin fesih nedenini açık ve kesin bir şekilde belirtmesi gerektiğini, işçinin hangi açıdan yetersiz olduğu veya hangi davranışlarının feshe sebep olduğunun belirtilmesi gerektiğini, Davalı tarafın beyanlarında samimi olmadığını, gerçeği yansıtmayan tutanak ve kararlara dayanarak davacının suçlandığını, davalı /2016 tarihinde feshedildiğini yaklaşık 3 ay sonra yapılan feshin kötü niyetli olduğunu, işverenin geçerli fesih sebebinin varlığına rağmen kendisinden beklendiği gibi makul bir süre içinde akdi feshetmeyip işçide akdin devam edeceği yönünde bir kanaat oluşturduktan sonra akdi feshetmesinin artık geçerli fesihsebebine bağlanamayacağını. Bu durumun MK'nun 2. maddesindeki dürüstlük kuralına da aykırı olduğunu, iş akdinin fesih nedeni olarak iş gücüne ihtiyaç olmaması sebebinin kabul edilmesinin gerektiğini, fesih bildiriminde işgücü ihtiyacı olmadığının belirtildiğini, yerel mahkemenin davanın reddine ilişkin kararının doğru olmadığını, bu nedenlerle yerel mahkeme kararının ortadan kaldırılmasına ve davanın kabulüne karar verilmesini talep etmiştir. Makalede İşveren Tarafından Sağlık Nedeniyle Fesih konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve İş Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 424 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara