İşverenin tazminatsız işten çıkarma hakkı var mı? Tazminatsız işten çıkarılan işçi ne yapmalı?

İşverenin tazminatsız işten çıkarma hakkı var mı? Tazminatsız işten çıkarılan işçi ne yapmalı?
Tazminatsız işten çıkarılma durumunda, işçilerin haklarını korumak ve adil bir çözüme ulaşmak için atılacak adımlar büyük önem taşır. Peki, Tazminatsız işten çıkarılan işçi ne yapmalı?

İşten tazminatsız çıkarılma, işçiler için zorlu bir süreç olabilir, özellikle tazminatsız olarak işten çıkarılma durumunda. Bu gibi durumlarla karşılaşan işçilerin haklarını nasıl arayabilecekleri ve hangi adımları atabilecekleri konusunda bilgi sahibi olmaları önemlidir. İşte tazminatsız işten çıkarılma durumunda izlenebilecek adımlar ve dikkat edilmesi gereken hususlar:

Tazminatsız İşten Çıkarılan İşçi Ne Yapmalı?

Tazminatsız olarak işten çıkarılan işçiler, işe iade davası açarak haklarını arayabilirler. Bu süreçte, işçinin en az 6 aylık kıdeme sahip olması ve iş yerinde en az 30 kişinin çalışıyor olması gerekmektedir. İşe iade davası, işçinin işe geri dönmesi ve hak kayıplarının telafi edilmesi için önemli bir yol olarak öne çıkar.

Tazminatsız İşten Çıkarma Sebepleri Nelerdir?

İş Kanunu, tazminatsız iş akdi feshine yol açabilecek çeşitli sebepleri sıralar. Bunlar arasında işvereni yanıltacak şekilde sahte belgeler sunmak, işverenin şeref ve namusuna zarar verecek davranışlarda bulunmak, iş yerinde cinsel tacizde bulunmak gibi durumlar yer alır.

Tazminatsız İşten Çıkarma Nasıl Olur?

İşçi, 1 yıllık çalışma süresini doldurmadan işten çıkarılırsa, kıdem tazminatı hak edemez. Ancak, işçi 1 yıl ve üzeri bir süre çalışmışsa, işten çıkarılma durumunda kıdem tazminatı talep edebilir.

Tazminatsız Çıkışta İşsizlik Maaşı Alınabilir mi?

İşsizlik maaşı alabilmek için işçinin kendi kusuru dışında işten çıkarılmış olması gerekmektedir. İş Kanunu'nun belirlediği haksız fesih sebepleri dışında işten çıkarılan işçiler, işsizlik maaşı alabilirler.

İşten Çıkarılan İşçi İmza Atmasa Ne Olur?

İş sözleşmesi sona erdikten sonra işçinin imzaladığı ibraname, 1 ay içinde imzalanmışsa geçersiz sayılır. İşçi, imza atmadığı veya geçersiz bir ibraname söz konusu olduğunda, haklarını dava yoluyla arayabilir.

Bir İşçi Hangi Durumlarda Tazminat Alamaz?

İşçi, çalışma süresi 1 yıldan az ise kıdem tazminatı talep edemez. Kıdem tazminatı, işçinin çalıştığı her yıl için brüt maaşının 30 günlük tutarı kadar hesaplanır ve haksız bir şekilde işten çıkarılma durumunda talep edilebilir.

İşten Çıkarılan İşçi Kaç Ay İçinde Dava Açabilir?

İş sözleşmesi haksız bir şekilde feshedilen işçi, feshe itiraz hakkını tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde kullanmalıdır. Bu süreçte 5 yıllık bir zamanaşımı süresi bulunmaktadır. Haklarını zamanında talep etmeyen işçi, bu hakkını zamanaşımı nedeniyle kaybedebilir.

Tazminatsız işten çıkarılma durumunda, işçilerin haklarını korumak ve adil bir çözüme ulaşmak için atılacak adımlar büyük önem taşır. İş Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında işçilere tanınan haklardan tam olarak faydalanabilmek için, işçilerin durumlarına uygun hukuki yollara başvurmaları ve gerekirse avukat desteği ve danışmanlığı alarak süreci yönetmeleri önerilir.

İş Hukuku Avukatı İletişim Bilgileri

✅ İş Hukuku Kıdem Tazminatı Avukat Arabulucu İlkay Uyar Kaba

✅ Telefon: 0312 229 25 05 - +90-545-229-2505

✅ Adres: Eti Mahallesi Strazburg Cad. 10/9 Çankaya/Ankara

✅ Mail: [email protected]

✅ Hizmet Alanları: İş Hukuku, Arabulucu,Kıdem Tazminatı, İşe İade Davaları, Hizmet Tespit Davası, İş Kazası Tazminat Davaları, Sözleşmeler, Dilekçeler

Tazminatsız İşten Çıkarma

4857 sayılı İş kanununda çalışanlar ya da işverenler için iş akdinin haklı gerekçeyle fesih nedenleri düzenlenmiştir. Bu durumların gerçekleşmesi halinde yani işverenin derhal fesih hakkının doğduğu durumlarda çalışanlar hiç bir hak iddia edemez ve tazminatsız işten çıkarma iş akdinin feshi gündeme gelir.

Çalışan kasıtlı olarak yaşantısına ve sağlığına dikkat etmiyorsa... Bu durumlardan birisi de sağlık sebepleri ile doğan haklı fesih gerekçeleridir. Temelinde işçinin iş hayatını tehlikeye ataca sağlık sorunları konusunda kasıt aranmaktadır.

Yani bir çalışan yaşantısına dikkat etmiyorsa, alkol, gece hayatı gibi sebeplerden dolayı sağlık sorunları yaşar, üst üste 3 gün ya da bir ayda toplam 5 gün işe gitmezse işveren tazminatsız olarak iş akdini feshedebilir.

Ayrıca bu gerekçelerle yakalandığı hastalık nedeniyle iş göremez hale gelmesi ve bu durumun Sağlık Kurulu tarafından onaylanması işten çıkarılması halinde haklı gerekçelerle işverenin çalışanı işten çıkama hakkını verir. | Tazminatsız İşten Çıkarma

Kötü niyet ve ahlak kurallarına uyulmaması nedeniyle tazminatsız iş akdi feshi

Çalışan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymadığı belirlenirse de tazminatsız olarak işten çıkarılabilir.

Çalışanın, işverenine ya da yakınlarına yönelik şeref ve namusuna yönelik sözler ve davranışlar sergilerse, iş yerindeki başka bir çalışana cinsel tacizde bulunursa, işe sarhoş ya da uyuşturucu maddeleri kullanarak giderse iş akdi tazminatsız olarak feshedilir.

Ahlaktan yoksun ve kötü niyet içeren bu davranışlara ek olarak, çalışanın iş yerinde hırsızlık yaptığının anlaşılması, çalıştığı iş yerinin mesleki sırlarını ortaya çıkarması, görevi olduğu halde tüm uyarılara rağmen işini yapmaması tazminatsız işten çıkarılması sonucunu doğurur.

Öte yandan kasıtlı olarak ya da ağır kusuru nedeniyle sorumlu olduğu araç, gereçlere makinelere, tesisata 30 günlük maaşını karşılayamayacağı zararlar vermesi iş sözleşmesinin hiçbir tazminat ödenmeden feshedilmesine neden olur. | Tazminatsız İşten Çıkarma

Tazminatsız iş akdi feshi için bir gerekçe yeterlidir

Yukarıda belirtilen gerekçelerden herhangi birisinin gerçekleşmesi süreli ya da süresiz olduğuna bakılmadan iş akdinin tazminatsız olarak feshedilmesi için yeterlidir.

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara