İşyerinde Psikolojik Baskı Mobbing Davaları! Psikolojik mobbing nasıl ispatlanır?

İşyerinde Psikolojik Baskı Mobbing Davaları! Psikolojik mobbing nasıl ispatlanır?
Mobbingin ispatı, şahit ifadeleri, yazılı veya elektronik kanıtlar gibi çeşitli yollarla sağlanabilir. Peki, İşyerinde psikolojik baskı görüyorum ne yapmalıyım?

Mobbing, iş yerindeki bireylerin maruz kaldığı psikolojik taciz ve zorbalığın bir formudur. Bu, çalışanların mesleki ve kişisel yaşamlarını olumsuz etkileyebilecek ciddi bir konudur. İşte mobbinge maruz kalanların bilmesi gereken önemli bilgiler:

Mobbing Davası Nasıl Açılır?

Mobbing davası açmak için mağdurun, psikolojik taciz iddiasıyla, görevli ve yetkili mahkemeye dava dilekçesi sunması gerekmektedir.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na göre düzenlenen bu dilekçe, mobbing iddialarını içermeli ve kanıtlarla desteklenmelidir. Bu süreçte, mağdurun yaşadığı psikolojik tacizin detaylarını, şahit ifadelerini ve varsa yazılı veya elektronik kanıtları dilekçeye eklemesi önemlidir.

Mobbing Davası Açmak İçin Neler Gerekli?

Mobbing davası açabilmek için, psikolojik tacizin sistematik bir şekilde ve belirli bir süre boyunca devam etmiş olması gerekmektedir. Yargıtay'a göre, bu süre genellikle en az 6 ay olarak kabul edilir. Davacının, tacizin kendisini hedef aldığını, bu durumun iş performansını ve psikolojik sağlığını olumsuz etkilediğini gösteren kanıtlar sunması beklenir.

Mobbing Cezası Nedir?

Mobbing fiilleri, eğer kamu görevlisi tarafından gerçekleştirilirse, 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilir. Bu cezalar, mağdurun yaşadığı bedensel veya ruhsal acı, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesi ve aşağılanma gibi unsurlar dikkate alınarak belirlenir.

Mobbing Nasıl İspatlanır?

Mobbingin ispatı, şahit ifadeleri, yazılı veya elektronik kanıtlar gibi çeşitli yollarla sağlanabilir. İş yerindeki diğer çalışanların, çevre iş yerlerinin veya müşterilerin şahitlikleri; e-postalar, mesajlar ve diğer yazılı belgeler mobbing iddialarını destekleyebilir.

Mobbinge Maruz Kaldığını Nasıl Anlarsın?

Mobbinge maruz kalındığını anlamanın yolları arasında kişisel öneri, istek veya şikayetlerin sürekli reddedilmesi, sürekli küçümsenme, alay konusu olma, iş yerindeki haber ve bilgilendirmelerden dışlanma gibi davranışlar yer alır.

Mobbingi Kim İspat Eder?

Yargıtay'ın yeni kararlarına göre, mobbing iddiası gerçekçi bir şekilde ortaya konduğunda yeterli kabul edilir ve işverenin, çalışana mobbing uygulanmadığını ispat etmesi gerekmektedir. Bu, mağdurlar için mobbing iddialarını daha rahat dile getirebilmelerine olanak tanır.

Mobbing İspatlanırsa Ne Olur?

Eğer mobbing fiili ispatlanırsa ve faaliyet gösteren kişi bir kamu görevlisiyse, "görevi kötüye kullanma" suçundan ceza alabilir. Bu, mobbingin ciddi bir suç olduğunu ve cezai sonuçlar doğurabileceğini gösterir.

İşyerinde Psikolojik Baskı Mobbing Davaları Nasıl Görülür?

Mobbing dünya genelinde giderek artmaya devam eden bir tür psikolojik şiddet olarak ülkemizde de giderek artan oranlarda uygulanıyor. İşyerinde çeşitli yöntemler kullanılarak uygulanan, bir veya daha fazla kişiye yönelik olarak sistematik bir biçimde yapılan, buna karşılık fiziksel değil psikolojik olarak uygulanan yıldırma yöntemi veya yöntemleri olarak tarif edilebilir.

Ülkemizde vak'alarıyla sıklıkla karşılaşmaya başlasak ve hatta mobbing ile ilgili davalar yoğunlaşmaya başlamış olsa da doğrudan mobbing için düzenlenmiş bir kanun yoktur. Bununla birlikte mobbing, insan haysiyeti, şerefi, dini değerleri, ırk ve cinsiyetiyle ilgili aşağılayıcı, sözlü taciz ve benzeri eylemlerle uygulanan mobbing için, bu konularla alakalı farklı kanunlar içerisinde pek çok madde vardır. Anayasal eşitlik ilkesinden hareketle veya insan şeref, haysiyet ve onurunu korumak amacıyla düzenlenmiş olan kanunlar kapsamında pek çok kanun maddesi ele alınarak görülebilen bir dava türüdür. İşyerinde Psikolojik Baskı Mobbing Davaları Nasıl Açılır.

Türkiye’ de Mobbing Uygulamaları Nelerdir? İşyerinde Psikolojik Baskı Mobbing Davaları

İşverenlerin çeşitli nedenlerde ama en çok da. İşçisine ödeyeceği tazminat ve ödemelerden kaçmak için istifa etmesini sağlamak amacıyla uyguladığı mobbing dışında. Aynı iş yerinde ustabaşı, daha eski çalışan, müdür ve benzeri yetkililer tarafından bir veya birkaç işçiye birden uygulanabiliyor. Sistemli bir şekilde aşağılama, yok sayma, görmezden gelme, aşağılayıcı sözler söyleme, kızma, bağırma, yaptığı işi eleştirme, özel yaşamını eleştirme, belirli bir engeli veya kusuru varsa alay etme, hakkında dedikodu çıkarma ve benzeri yöntemlerin kullanılması yoluyla işçi üzerinde psikolojik bir baskı ve şiddet uygulanması Mobbing davası açabilmek için yeterlidir. | İşyerinde Psikolojik Baskı - Mobbing Davaları Mobbing davalarında uygulanan psikolojik baskı ve psikolojik şiddetin boyutu ve içeriği, davacı taraf tarafından ispatlanmalıdır. İşçi eğer yaşananları kanıtlayabileceğini düşünüyorsa, aynı işyerinde çalışmaya devam etmesine gerek yoktur ve istifa edebilir. Kazanılmış olan hakları dava sonucunda kazanırsa iade edilecektir. Bununla birlikte bu davaların en zor kısmı, uygulanan baskı ve şiddetin kanıtlanmasının zorluğudur. Aynı işyerinde çalışan tanıkların tanıklıkları etkili bir kanıt olsa da, bu tanıklıklara fazlaca güvenilemez. Uygulanan şiddetin içeriği ve boyutu için en iyi yöntemlerden biri, işçinin delil olarak mahkemede kullanılmasını hedefleyerek, yaşananlarla ilgili detaylı bir günlük tutmasıdır. Hangi gün? Nerede? Tam olarak ne oldu, ne söylendi, ne yapıldı? Bunlar olurken kimler vardı ve benzeri şekilde detaylı olarak verilerin tutulması, mobbingle ilgili mahkemeye iyi bir delil olarak sunulabilir. Mobbing geniş kapsamıyla kişinin kişilik haklarına yapılan bir saldırı olduğu için, Türkiye Anayasası ve yanı sıra düzenlenmiş pek çok kanun kapsamında uygulanan suçlar olarak da değerlendirilmelidir. Bu kapsamda pek açıdan ele alınması gereken bir dava türüdür. Ve bir iş hukuku avukatın uzmanlığı hem davanın kazanılması ve ham de davacı için en fazla hak kazanımlarının elde edileceği yöntemi belirleyebilmek açılarından önemlidir. Olayların kanıtlanması ve sürecin doğru bir şekilde işleyebilmesini sağlamak için, bir avukatın uzmanlığından yararlanmanız önemlidir. İİşyerinde Psikolojik Baskı Mobbing Davaları bilgiler.

Bu haber toplam 583 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara